Zuhruf Suresi 74. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Zuhruf Suresi 89 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 63. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 489 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 489
İlgili Sure
Zuhruf Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ama dikkat edin, günahlara batmış olanlar, cehennem azabı içinde ebedi kalacaklardır.
Abdullah Parlıyan Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar.
Adem Uğur Muhakkak ki suçlular (şirk ehli) cehennem azabı içinde ebedî kalıcılardır.
Ahmed Hulusi İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsiler, suçlular, günahkârlar, fâsıklar ve kâfirler Cehennem azâbında ebedî olarak kalacaklar.
Ahmet Tekin Şüphesiz suçlular cehennem azabında sonsuza kadar kalıcıdırlar.
Ahmet Varol Şüphesiz suçlu günahkarlar, cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır.
Ali Bulaç Muhakkak ki kâfirler, cehennem azabında devamlı olarak kalacaklardır.
Ali Fikri Yavuz Hayatları günah hasadından ibaret inkârcı suçlular ise, içinde sürekli ve sonsuzca kalmak üzere Cehennem azabını boylamışlardır.
Ali Ünal Şüphesiz suçlular, cehennem azabında süreli olarak kalacaklardır.
Bayraktar Bayraklı Dogrusu suclular, temelli kalacaklari cehennemin azabi icindedirler.
Bekir Sadak Suçlu günahkârlar ise elbette Cehennem azabında devamlı kalıcılardır.
Celal Yıldırım (74-75) Şüphe yok ki (hakka karşı direnen) suçlular, cehennem azabında ebedî olarak kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve onlar orada ümidi kesmiş bir halde kalacaklardır.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır.
Diyanet İşleri Doğrusu suçlular, temelli kalacakları cehennemin azabı içindedirler.
Diyanet İşleri ( Eski ) (74-75) Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar, azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir.
Diyanet Vakfı Suçlular, cehennem azabında ebedi kalıcıdırlar.
Edip Yüksel Şüphesiz ki suçlular, cehennem azâbında ebedi olarak kalacaklardır.
Elmalılı ( Sade ) Haberiniz olsun ki suçlular cehennem azabında ebediyyen kalacaklardır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Haberiniz olsun ki mücrimler Cehennem azâbında muhalleddirler
Elmalılı Hamdi Yazır Şüphesiz suçlu günahkarlar, cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır.
Gültekin Onan Şüphesiz suçlugünahkârlar, cehennem azabı içinde daimi kalacaklardır.
Harun Yıldırım Şübhe yok ki günahkârlar cehennem azabında ebedî kalıcıdırlar.
Hasan Basri Çantay Şübhe yok ki o (dinsiz) günahkârlar, Cehennem azâbında ebedî olarak kalıcıdırlar.
Hayrat Neşriyat Muhakkak ki mücrimler; ebediyyen kalacakları cehennem azabındadırlar.
İbni Kesir Elbetteki günahkarlar cehennem azabı içerisinde sürekli kalacaklardır.
İlyas Yorulmaz Şüphesiz suçlu günahkârlar, cehennem azabı içinde temelli kalacak olanlardır.
İnsan Dergisi Suçlulara gelince, onlar da sonsuza dek cehennemde azap içindedirler.
Kadri Çelik (Ama) dikkat edin, günaha batmış olanlar cehennem azabı içinde kalacaklar:
Mahmut Kısa Şüphe yok ki mücrimler, cehennem azâbında ebedî olarak kalırlar.
Muhammed Esed Ne var ki günahı hayat tarzı haline getirenler, cehennem azabı içinde yerleşip kalacaklar.
Mustafa İslamoğlu Kâfirler ise şüphe yok ki, cehennemin azabı içinde ebedîyyen kalıcılardır.
Ömer Nasuhi Bilmen Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedî kalacaklardır.
Ömer Öngüt Suçlular ise cehennem azabında ebedidirler.
Şaban Piriş Şüphesiz suçlular cehennem azabı içinde sonsuz kalıcıdırlar.
Sadık Türkmen Suçlular, cehennem azabında ebedi kalacaklardır.
Seyyid Kutub Suçlular ise cehennem azabında ebedî kalacaklar,
Suat Yıldırım Suçlular, cehennem azâbında sürekli kalacaklardır.
Süleyman Ateş Şüphesiz suçlu günahkârlar, cehennem azabı içinde ebedi kalacak olanlardır.
Süleymaniye Vakfı Suçlular ise Cehennem azabının içine girecek, ölmeyeceklerdir[*].
Tefhim-ul Kuran Mücrimler ise ebediyen Cehennem azabındadırlar.
Ümit Şimşek Suçlular ise cehennem azabının içinde sürekli kalacaklardır.
Yaşar Nuri Öztürk Muhakkak ki mücrimler (suçlu-günahkarlar), cehennem azabı içinde ebedi kalacak olanlardır.

Sureler
Sayfa 489
Mushaf
Zuhruf Suresi
İlgili Sure
Ayetler