Zuhruf Suresi 3. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Zuhruf Suresi 89 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 63. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 489 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءٰناً عَرَبِياًّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 489
İlgili Sure
Zuhruf Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı O'nu düşünüp kavrayabilmeniz için, Arapça bir kitap olarak indirdik.
Abdullah Parlıyan Biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık.
Adem Uğur Kesinlikle biz Onu Arapça bir Kur'ân olarak meydana getirdik, tâ ki (anlayıp) aklınızı kullanarak (değerlendiresiniz)!
Ahmed Hulusi Biz Kur’ân’ı bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, açık, edebî, Arapça, okunan bir kitap halinde planlayıp hazırlayarak açıkladık. Umulur ki, aklınızı kullanarak anlarsınız.
Ahmet Tekin Olur ki akıl edersiniz diye onu Arapça bir Kur'an kıldık.
Ahmet Varol Gerçekten Biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık.
Ali Bulaç Biz onu, anlayasınız diye, Arabca bir Kur’an yaptık.
Ali Fikri Yavuz Biz onu, düşünüp akleder ve gerekli dersleri alırsınız diye fasih Arapça, okunur bir kitap (Kur’ân) kıldık.
Ali Ünal Biz, anlayasınız diye onu Arapça bir Kur'ân yaptık.
Bayraktar Bayraklı (2-3) Apacik Kitap'a and olsun ki, akledesiniz diye Kuran'i arapca okunan bir Kitap kilmisizdir.
Bekir Sadak Biz, aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'ân indirdik.
Celal Yıldırım (2-3) (Gerçekleri) apaçık (gösteren) Kitab'a andolsun ki, aklınızı kullanarak iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık.
Cemal Külünkoğlu (2-3) Apaçık Kitab’a andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur’an yaptık.
Diyanet İşleri (2-3) Apaçık Kitap'a and olsun ki, akledesiniz diye Kuran'ı Arapça okunan bir Kitap kılmışızdır.
Diyanet İşleri ( Eski ) (2-3) Apaçık Kitab'a andolsun ki biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık.
Diyanet Vakfı Anlamanız için onu kusursuz bir dile sahip bir Kuran yaptık.
Edip Yüksel (2-3) Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık.
Elmalılı ( Sade ) Doğrusu, Biz onu Arapça olarak okunacak bir Kur'an yaptık ki akıl erdiresiniz.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Hakkâ biz onu Arabî olarak okunacak bir Kur'an kıldık ki akıl irdiresiniz
Elmalılı Hamdi Yazır Gerçekten biz onu Arapça bir Kuran kıldık ki akledesiniz.
Gültekin Onan Gerçekten Biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur’an kıldık.
Harun Yıldırım Hakıykat biz onu, (Onun manâlarını) anlayasınız diye, Arabca bir Kur'an yapdık.
Hasan Basri Çantay (2-3) Apaçık beyân eden Kitâb’a and olsun ki, şübhesiz biz, (anlayıp) akıl erdiresiniz diye onu Arabca bir Kur’ân kıldık.
Hayrat Neşriyat Düşünüp anlayasınız diye gerçekten Biz, onu arabça bir Kur'an kılmışızdır
İbni Kesir Biz o kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Umulur ki akledersiniz.
İlyas Yorulmaz Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık.
İnsan Dergisi Biz onu, içindeki öğüt ve uyarıları düşünüp anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak gönderdik. Kur'an'ın ilk muhatabı olan toplum başka bir dili konuşuyor olsaydı, o zaman ayetlerimizi o dilde gönderecektik.
Kadri Çelik Onu, düşünüp kavrayabilmeniz için Arapça bir hitabe yaptık.
Mahmut Kısa Şüphe yok ki biz, akıl edesiniz, anlayasınız diye Kur'ân'ı Arap diliyle meydana getirdik.
Muhammed Esed Ki zaten Biz, onu anlayabilesiniz diye Arapça bir hitap kıldık.
Mustafa İslamoğlu Muhakkak Biz onu bir Arapça Kur'an kıldık, umulur ki, siz akıl erdirirsiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen Muhakkak ki biz onu düşünüp anlayasınız diye Arapça bir Kur'an kılmışızdır.
Ömer Öngüt Biz onu anlayasınız diye Arapça okuma/Kur’an kıldık.
Şaban Piriş Biz onu, Arapça (anladıkları dilde) bir Kur’an kıldık/yaptık. Aklınızı kullanasınız diye!
Sadık Türkmen Düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an yaptık.
Seyyid Kutub Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.
Suat Yıldırım Biz, düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'ân yaptık.
Süleyman Ateş Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık.
Süleymaniye Vakfı Onu, Arapça (ayetler) kümesi haline (kuranlar haline)[*] getirdik; belki aklınızı kullanırsınız.
Tefhim-ul Kuran Düşünüp anlamanız için Biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.
Ümit Şimşek Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık.
Yaşar Nuri Öztürk Biz akledip-anlayasınız diye onu arapça bir Kur'an kıldık.

Sureler
Sayfa 489
Mushaf
Zuhruf Suresi
İlgili Sure
Ayetler