Zilzâl Suresi 6. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Zilzâl Suresi 8 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 93. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 599 sayfa numarasında yer almaktadır.
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتاً لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 599
İlgili Sure
Zilzâl Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı O gün bütün insanlar geçmişteki yaptıkları tüm işleri kendilerine gösterilmesi için ayrı ayrı guruplar halinde Rablerinin huzuruna gelecekler.
Abdullah Parlıyan O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.
Adem Uğur O gün insanlar, gruplar hâlinde çıkar ki çalışmalarının sonucunu görsünler!
Ahmed Hulusi O gün, insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek üzere, bölük bölük, birbirlerinden ayrı olarak kabirlerinden fırlayıp mahşere gidecekler.
Ahmet Tekin O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için çeşitli gruplar halinde çıkarlar.
Ahmet Varol O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.
Ali Bulaç O gün (kıyamette) insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için (rütbelerinin icabı) fırka fırka (kabirlerinden) çıkacaktır.
Ali Fikri Yavuz O gün insanlar, (dünyadaki işleri) kendilerine gösterilmek üzere mezarlarından çıkıp, ayrı ayrı, gruplar halinde giderler.
Ali Ünal O gün insanlar gruplar halinde çıkarlar ki yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.
Bayraktar Bayraklı O gun insanlar islerinin kendilerine gosterilmesi icin boluk boluk donerler.
Bekir Sadak O gün insanlar —amellerinin kendilerine gösterilmesi için— bölük bölük dağınık halde çıkıp gelirler.
Celal Yıldırım O gün insanlar (dünyada) yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
Cemal Külünkoğlu O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
Diyanet İşleri O gün insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler.
Diyanet İşleri ( Eski ) O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.
Diyanet Vakfı O gün, insanlar yapmış oldukları kendilerine gösterilsin diye bölükler halinde çıkagelirler.
Edip Yüksel O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
Elmalılı ( Sade ) O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölükler halinde fırlayıp çıkacaklardır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) O gün nâs, müteferrık surette fırlıyacaklardır, amelleri kendilerine gösterilmek için
Elmalılı Hamdi Yazır O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.
Gültekin Onan O gün insanlar, amelleri gösterilsin diye, bölük bölük çıkarlar.
Harun Yıldırım O gün insanlar, amelleri (nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için, dağınık dönecek (ler) dir!
Hasan Basri Çantay O gün insanlar, amelleri(nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için (mahşer yerinden)bölük bölük (Cennet ve Cehennemdeki yerlerine) döner(ler).
Hayrat Neşriyat O gün insanlar, yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler.
İbni Kesir O gün insan, yaptıklarının karşılığını görmesi için, yaptığı her türlü şeyi kendisi ortaya döker.
İlyas Yorulmaz O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, (kabirlerinden) dağınık bir halde çıkarlar.
İnsan Dergisi O Gün bütün insanlar, yaptıkları iyilik ve kötülükleri kendilerine gösterilmek üzere, gruplar hâlinde Rab'lerinin huzuruna çıkacaklar.
Kadri Çelik O Gün bütün insanlar, (geçmiş) fiillerini görmek üzere biri öbüründen ayrılmış olarak ortaya çıkacaklar.
Mahmut Kısa O gün insanlar, gittikleri yerden gelirler, yaptıklarını görmek için.
Muhammed Esed İşte o dehşet günü bütün insanlar, yaptıkları kendilerine gösterilmek üzere darmadağın ve derbeder bir halde toplanacaklar.
Mustafa İslamoğlu O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek için perakende bir halde dönerler.
Ömer Nasuhi Bilmen O gün insanlar, yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için gruplar halinde (ilâhi divana) çıkarlar.
Ömer Öngüt O gün insanlar yaptıklarını görmeleri için bölük bölük gelirler.
Şaban Piriş O gün insanlar, yaptıkları şeylerin kendilerine gösterilmesi için, bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
Sadık Türkmen O gün insanlar ayrı ayrı gruplar halinde, ilahi divana çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.
Seyyid Kutub İşte o gün bölükler halinde insanlar, kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar, ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar.
Suat Yıldırım O gün insanlar, ayrı ayrı gruplar halinde (Yüce Divâna) çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.
Süleyman Ateş O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.
Süleymaniye Vakfı O gün insanlar bölük bölük öne çıkacaklar ki dünyada yaptıkları kendilerine gösterilsin.
Tefhim-ul Kuran O gün insanlar, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük Allah'ın huzuruna çıkarlar.
Ümit Şimşek O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır.
Yaşar Nuri Öztürk O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye bölük bölük çıkarlar.

Sureler
Sayfa 599
Mushaf
Zilzâl Suresi
İlgili Sure
Ayetler