Zilzâl Suresi 5. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Zilzâl Suresi 8 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 93. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 599 sayfa numarasında yer almaktadır.
بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَاۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 599
İlgili Sure
Zilzâl Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Çünkü Rabbin ona öylece vahyetmiş ve bildirmiştir.
Abdullah Parlıyan Rabbinin ona bildirmesiyle.
Adem Uğur Rabbinden ona vahiy ile.
Ahmed Hulusi Rabbinin, kendisine vahyile bildirmesi, emretmesi sebebiyle bütün haberleri anlatır.
Ahmet Tekin Çünkü Rabbin (bunu) ona vahyetmiştir.
Ahmet Varol Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.
Ali Bulaç Çünkü Rabbin O’na (anlatacağı şeyleri) vahy etmiştir.
Ali Fikri Yavuz Çünkü Rabbin bunu ona hususî bir dille bildirir.
Ali Ünal Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
Bayraktar Bayraklı (4-5) Iste o gun, yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatir.
Bekir Sadak Yeryüzü o gün —Rabbi cna vahyettiği için— haberlerini anlatır da anlatır.
Celal Yıldırım (4-5) İşte o gün (yeryüzü), Rabbinin kendisine bildirdiği haberleri (olup biten her şeyi) anlatacaktır.
Cemal Külünkoğlu Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.
Diyanet İşleri (4-5) İşte o gün, yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-5) Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
Diyanet Vakfı Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
Edip Yüksel (4-5) O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır.
Elmalılı ( Sade ) Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Çünkü rabbın ona vahy eylemiştir
Elmalılı Hamdi Yazır Çünkü senin rabbin, ona vahyetmiştir.
Gültekin Onan Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
Harun Yıldırım Çünkü Rabbi kendisine (o vech ile) vahyetmişdir.
Hasan Basri Çantay Çünki Rabbin, (bunu) ona vahyetmiştir (emretmiştir).
Hayrat Neşriyat Çünkü Rabbın kendisine vahyetmiştir.
İbni Kesir Rabbinin dünyada vahy ettiği gibi.
İlyas Yorulmaz Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.
İnsan Dergisi Çünkü Rabb'in, ona böyle yapmasını emretmiştir.
Kadri Çelik Rabbinin vahyettiği şekilde.
Mahmut Kısa Çünkü Rabbin, vahyetmiştir, bildirmiştir ona.
Muhammed Esed zira senin Rabbin, ona (da emrini) vahyetmiştir.
Mustafa İslamoğlu Çünkü, şüphe yok Rabbin ona vahyetmiştir.
Ömer Nasuhi Bilmen Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir.
Ömer Öngüt Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
Şaban Piriş Çünkü rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.
Sadık Türkmen Çünkü Rabbin ona vahiy ile herşeyi bildirmiştir.
Seyyid Kutub Çünkü Rabbin ona bunları vahyeder.
Suat Yıldırım Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir (onun için başından geçenleri anlatır).
Süleyman Ateş Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.
Süleymaniye Vakfı Çünkü Rabbin ona bunları bildirmiş olacaktır.
Tefhim-ul Kuran Çünkü Rabbin ona bunu vahyetmiştir.
Ümit Şimşek Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk Rabbinin ona vahyetmesiyle (anlatacaktır).

Sureler
Sayfa 599
Mushaf
Zilzâl Suresi
İlgili Sure
Ayetler