Yunus Suresi 96. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Yunus Suresi 109 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 51. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 208 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 208
İlgili Sure
Yunus Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Haklarında Rabbinin sözü sabit olanlar, elbette inanmayacaklardır.
Abdullah Parlıyan Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, inanmazlar.
Adem Uğur Muhakkak ki haklarında Rabbinin sözü (ezelî hükmü) gerçekleşmiş kimseler iman etmezler!
Ahmed Hulusi Hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, sana ve Kur’ân’a itibar etmedikleri için, haklarında Rabbinin gerekçeli hükmü gerçekleşip kesinleşenler iman etmeyecekler.
Ahmet Tekin Haklarında Rabbinin sözü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.
Ahmet Varol Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.
Ali Bulaç Doğrusu aleyhlerinde (küfürleri hakkında) Rabbinin takdiri gerçekleşmiş olanlar imana gelmezler.
Ali Fikri Yavuz (İnkârda ısrarlarından dolayı) haklarında Rabbinin verdiği azap hüküm kesinleşmiş olanlar iman etmezler,
Ali Ünal Haklarında Rabbinin azap kelimesi sabit olanlar inanmazlar.
Bayraktar Bayraklı (96-97) Dogrusu Rabbinin soz verdigi azabi hak edenler, can yakici azabi gorene kadar kendilerine her turlu belge gelse bile inanmazlar.
Bekir Sadak (96-97) Onlar ki haklarında Rabbin sözü gerçekleşti, kendilerine her türlü âyet (belge ve mu'cize) de gelse, elem verici azabı görmedikçe (emin olunuz ki) inanmazlar .
Celal Yıldırım Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.
Cemal Külünkoğlu (96-97) Şüphesiz, haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar.
Diyanet İşleri (96-97) Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler, can yakıcı azabı görene kadar kendilerine her türlü belge gelse bile inanmazlar.
Diyanet İşleri ( Eski ) (96-97) Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, kendilerine (istedikleri) bütün mucizeler gelmiş olsa bile, elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır.
Diyanet Vakfı Rabbinin kararıyla mahkum edilenler inanmazlar.
Edip Yüksel Doğrusu, aleyhlerinde Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar imana gelmezler.
Elmalılı ( Sade ) Doğrusu aleyhlerinde Rabbinin hükmü gerçekleşmiş olanlar imana gelmezler,
Elmalılı ( Sade - 2 ) Hakıkat aleyhlerinde rabbının kelimesi hakkolmuş olanlar iymana gelmezler
Elmalılı Hamdi Yazır Gerçek şu ki, rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.
Gültekin Onan Doğrusu üzerlerine Rabbinin sözü hak olmuş bulunanlar iman etmezler;
Harun Yıldırım (96-97) Üzerlerine Rabbinin kesilmesi hak olmuş bulunanlar (yok mu?) onlar, velev kendilerine her (hangi bir) âyet gelmiş olsun, acıklı bir azâb görecekleri (zamâ) na kadar îman etmezler.
Hasan Basri Çantay (96-97) Muhakkak ki üzerlerine Rabbinin (azab) sözü (hükmü) hak olanlar, kendilerine bütün âyetler gelmiş olsa bile, o (pek) elemli azâbı görünceye kadar (isyanları sebebiyle) îmân etmezler.
Hayrat Neşriyat Doğrusu, üzerlerine Rabbının sözü hak olanlar inanmazlar.
İbni Kesir Allah'ın azap emrinin (kelimesinin) üzerlerine hak olduğu kimseler, iman etmemiş olanlardır.
İlyas Yorulmaz Doğrusu haklarında Rabbinin sözü (azaba uğrayacakları hükmü) gerçekleşmiş olanlar, iman etmezler.
İnsan Dergisi Çünkü hakikati bildiği hâlde kötülüğü tercih eden, böylece haklarında Rabb'inin azap hükmü gerçekleşen zalimler, bireysel ve toplumsal yasalar gereğince, kesinlikle iman etmeyecekler;
Kadri Çelik Gerçek şu ki, haklarında Rablerinin sözü (yargısı) gerçekleşmiş olanlar imana erişemeyeceklerdir.
Mahmut Kısa Öyle kişilerdir onlar ki Rabinin, onlara söylediği sözü haketmiştir onlar, inanmaz onlar.
Muhammed Esed Hakikat şu ki, haklarında Rablerinin yargısı kesinleşenler asla iman etmeyecekler.
Mustafa İslamoğlu Muhakkak o kimseler ki, aleyhlerinde Rabbin kelimesi tahakkuk etmiştir, onlar imân etmezler.
Ömer Nasuhi Bilmen Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler iman etmezler.
Ömer Öngüt Şüphesiz Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler inanmazlar.
Şaban Piriş Şüphesiz ki, Rabbinin azap sözü üzerlerine hak olan zalimler, artık inanmazlar.
Sadık Türkmen Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşenler asla iman etmezler.
Seyyid Kutub (96-97) (Kâfir olarak ölüp cehenneme gideceklerine dair) haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mûcize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler.
Suat Yıldırım Üzerlerine Rabbinin (azâb) kelimesi hak olanlar inanmazlar.
Süleyman Ateş Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.
Süleymaniye Vakfı Rabbinin, aleyhlerindeki sözünü hak etmiş olanlar inanıp güvenecek değillerdir.
Tefhim-ul Kuran Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.
Ümit Şimşek Aleyhlerine Rabbinin kelimesi hak olanlar iman etmezler;
Yaşar Nuri Öztürk Gerçek şu ki üzerlerinde Rabbinin kelimesi hak (sabit ve kesinleşmiş) olanlar, onlar asla inanmazlar.

Sureler
Sayfa 208
Mushaf
Yunus Suresi
İlgili Sure
Ayetler