Yunus Suresi 69. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Yunus Suresi 109 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 51. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 208 sayfa numarasında yer almaktadır.
قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 208
İlgili Sure
Yunus Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı De ki: Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler ne bu dünyada, ne de öbür dünyada asla kurtuluşa eremeyeceklerdir.
Abdullah Parlıyan De ki: Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler.
Adem Uğur De ki: "Allâh hakkında yalan uyduranlar elbette kurtulamazlar!"
Ahmed Hulusi 'Allah adına yalan uyduranlar iflâh olmayacaklar, kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa eremeyecekler' de.
Ahmet Tekin De ki: 'Allah hakkında yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.'
Ahmet Varol De ki: "Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler, kurtuluşa ermezler."
Ali Bulaç (Ey Rasûlüm) , de ki: “- Allah’a karşı yalan uyduranlar, elbette kurtulamıyacaklardır.
Ali Fikri Yavuz De ki: “Allah hakkında yalan uydurup O’na iftira atanlar, hiçbir şekilde asla kurtuluş yüzü görmezler.”
Ali Ünal De ki: “Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa ulaşamazlar.”
Bayraktar Bayraklı De ki: «Allah'a karsi yalan uyduranlar, kurtulusa erisemezler.»
Bekir Sadak De ki: Allah'a karşı yalan uydurup duranlar, korktuklarından kurtulup umduklarına erişemezler.
Celal Yıldırım De ki: “Allah hakkında (böyle) yalan uydurup iftira edenler (asla) kurtuluşa eremezler.”
Cemal Külünkoğlu De ki: “Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler.”
Diyanet İşleri De ki: 'Allah'a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa erişemezler.'
Diyanet İşleri ( Eski ) De ki: Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler.
Diyanet Vakfı De ki: 'ALLAH hakkında yalan uyduranlar başarıya ulaşamazlar.'
Edip Yüksel De ki: Allah'a iftira edenler elbette felah bulmazlar.
Elmalılı ( Sade ) De ki: «Allah'a karşı yalan uyduranlar elbette felah bulmazlar.»
Elmalılı ( Sade - 2 ) De ki: elbette yalanı Allaha iftira edenler felâh bulmazlar
Elmalılı Hamdi Yazır De ki: "Tanrı hakkında yalan uydurup ittira edenler, kurtuluşa ermezler."
Gültekin Onan De ki: “Allah’a karşı yalan uydurup iftira edenler, kurtuluşa eremezler.”
Harun Yıldırım De ki: «Allaha karşı yalan uyduranlar hiç şübhesiz felah bulmayacaklardır».
Hasan Basri Çantay De ki: 'Allah’a karşı yalan uyduranlar, şübhesiz kurtuluşa eremezler!'
Hayrat Neşriyat De ki: Allah hakkında yalan uyduranlar hiç şüphesiz felah bulmayacaklardır.
İbni Kesir Onlara deki "Allah adına yalan söyleyenler, asla huzur (felah) bulamazlar."
İlyas Yorulmaz De ki: “Şüphesiz Allah'a karşı yalan iftirada bulunanlar, kurtuluşa erişemezler.”
İnsan Dergisi Ey Müslüman! Bu cahillere de ki: "Allah adına yalan uyduranlar, asla kurtuluşa eremeyecekler!"

O çok güvendikleri malları, servetleri de onları kurtaramayacak:
Kadri Çelik De ki: "Kendi uydurdukları yalanı Allah'a yakıştıranlar asla esenliğe erişemeyeceklerdir!"
Mahmut Kısa De ki: Allah'a yalan isnât edip iftirâ edenler kurtulmazlar, muratlarına ermezler.
Muhammed Esed De ki: "Kesinlikle, kendi yalanlarını Allah'a isnat edenler başarıya ulaşamayacaklar.
Mustafa İslamoğlu De ki: «O kimseler ki, Allah Teâlâ'ya karşı yalan söylemek kasdinde bulunurlar. Şüphe yok ki, felâh bulamazlar.»
Ömer Nasuhi Bilmen De ki: “Allah'a karşı yalan uyduranlar aslâ iflâh olmazlar. ”
Ömer Öngüt De ki: -Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler.
Şaban Piriş De ki: “Allah hakkında yalan uyduran/iftira atan kimseler, asla kurtulamazlar.”
Sadık Türkmen De ki; «Allah hakkında yalan uyduranlar kesinlikle iflah olmazlar.»
Seyyid Kutub De ki: "Allah hakkında böyle yalan uydurup O’na mal edenler asla iflah olmazlar."
Suat Yıldırım De ki: "Allâh hakkında yalan uyduranlar, iflâh olmazlar!"
Süleyman Ateş De ki: «Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler, kurtuluşa ermezler.»
Süleymaniye Vakfı De ki “Bu yalanı Allah’a atfedenler, umduklarına kavuşamayacaklardır.”
Tefhim-ul Kuran De ki: Allah adına yalan uyduranlar iflâh olmazlar.
Ümit Şimşek De ki: "Allah hakkında yalan düzüp iftira edenler iflah etmeyeceklerdir!"
Yaşar Nuri Öztürk De ki "Allah'a karşı yalan yere iftira uyduranlar, hiç şüphesiz felaha (kurtuluşa) ermezler."

Sureler
Sayfa 208
Mushaf
Yunus Suresi
İlgili Sure
Ayetler