Yunus Suresi 63. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Yunus Suresi 109 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 51. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 208 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 208
İlgili Sure
Yunus Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Onlar iman edip, sonra yollarını Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlardır.
Abdullah Parlıyan Onlar, iman edip de takvâya ermiş olanlardır.
Adem Uğur Onlar ki iman etmişler ve korunmayı gerçekleştirmişlerdir.
Ahmed Hulusi Onlar iman edip Allah’a sığınıp, emirlerine yapışmaya, günahlardan arınıp, azaptan korunmaya, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranmaya, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olmaya devam edenlerdir.
Ahmet Tekin Onlar iman edip de Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır.
Ahmet Varol Onlar iman edenler ve (Allah'tan) sakınanlardır.
Ali Bulaç Veliler, o kimselerdir ki, Allah’a iman edip emirlerine aykırı hareket etmekten sakınırlar.
Ali Fikri Yavuz Onlar, hakkıyla iman etmişlerdir ve daima kalbleri Allah’a karşı saygıyla dopdolu olarak (teşriî, tekvinî bütün hükümlerinde) O’na karşı gelmekten sakınır ve vazifelerini yerine getirirler.
Ali Ünal Onlar iman edip takvâya erişmişlerdir.
Bayraktar Bayraklı Onlar Allah'a inanmis ve O'na karsi gelmekten sakinmislardir.
Bekir Sadak Onlar (o Allah'ın dostları) ki, dosdoğru imân ettiler ve hep Allah' tan korkup (fenalıklardan) sakındılar.
Celal Yıldırım Onlar Allah'a iman eden ve O'na karşı hep bilinçli ve duyarlı olanlardır.
Cemal Külünkoğlu Onlar iman etmiş ve Allah’a karşı gelmekten sakınmış olanlardır.
Diyanet İşleri Onlar Allah'a inanmış ve O'na karşı gelmekten sakınmışlardır.
Diyanet İşleri ( Eski ) Onlar, iman edip de takvâya ermiş olanlardır.
Diyanet Vakfı Onlar ki, inandılar ve erdemli davrandılar.
Edip Yüksel Onlar ki, iman etmişler ve Allah'a karşı gelmekten sakınmışlardır.
Elmalılı ( Sade ) Onlar ki Allah'a iman edip, takva ile kötülüklerden korunur dururlar.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Onlar ki Allaha iyman etmişlerdir ve hep takvâ ile korunur dururlar
Elmalılı Hamdi Yazır Onlar inananlar ve (Tanrı'dan) sakınanlardır.
Gültekin Onan Onlar iman edip sakınanlardır.
Harun Yıldırım Onlar îman edib takvaaya ermiş olanlardır.
Hasan Basri Çantay Onlar, îmân edip (günahlardan) sakınmakta olan kimselerdir.
Hayrat Neşriyat Onlar ki iman edip takvaya ermişlerdir.
İbni Kesir (Çünkü onlar) İman etmişler ve gereği gibi Rablerinden (azaba uğramamak için) korunmuşlardır.
İlyas Yorulmaz Onlar, iman etmiş ve takvaya ermiş kimselerdir.
İnsan Dergisi Onlar, Allah'ın ayetlerine yürekten iman eden ve bu imanın gereğini yerine getiren, yani dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih ederek kötülüğün her çeşidinden titizlikle sakınan kimselerdir. İşte bunun içindir ki:
Kadri Çelik Onlar, imana erişip Allah'a karşı hep bilinçli ve duyarlı kalmaya çalışan kimselerdir.
Mahmut Kısa Onlar öyle kişilerdir ki inanmışlardır ve çekinir onlar.
Muhammed Esed Onlar imanda sebat gösteren ve sorumluluk bilincine sahip olan kimselerdir.
Mustafa İslamoğlu Onlar ki, imân etmişlerdir ve ittika eder olmuşlardır.
Ömer Nasuhi Bilmen Onlar iman edip takvâya ermiş olanlardır.
Ömer Öngüt Onlar Allah’a inanmış ve O’na karşı gelmekten sakınmışlardır.
Şaban Piriş Onlar ki; (gerçekten var olanlara) inandılar ve korunup dikkatli davrandılar.
Sadık Türkmen Onlar Allah'a inanmış ve kötülüklerden sakınmışlardır.
Seyyid Kutub Velîler o kimselerdir ki O’na iman edip, emirlerine aykırı hareketlerden sakınırlar.
Suat Yıldırım Onlar ki, inandılar ve korunurlardı.
Süleyman Ateş Onlar iman edenler ve (Allah'tan) korkup sakınanlardır.
Süleymaniye Vakfı Onlar inanıp güvenen ve çekinerek korunan kimselerdir.
Tefhim-ul Kuran Onlar iman etmiş ve takvâya sarılmışlardır.
Ümit Şimşek Onlar inanmış, takvaya sarılmışlardır.
Yaşar Nuri Öztürk Onlar iman edenler ve takvaya ermiş (korkup-sakınmış) olanlardır.

Sureler
Sayfa 208
Mushaf
Yunus Suresi
İlgili Sure
Ayetler