Yunus Suresi 56. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Yunus Suresi 109 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 51. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 208 sayfa numarasında yer almaktadır.
هُوَ يُحْـي۪ وَيُم۪يتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 208
İlgili Sure
Yunus Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Hayat veren de, ölümü takdir eden de O'dur ve sonunda hepiniz O'na dönmek zorundasınız.
Abdullah Parlıyan O hem diriltir hem de öldürür ve yalnız O'na döndürüleceksiniz.
Adem Uğur "HÛ"! Diriltir ve öldürür! O'na rücu edeceksiniz (Hakikatinizin, Esmâ'sıyla yaratılmış olduğunu Hakk-el yakîn yaşayacaksınız)!
Ahmed Hulusi O hayat verir, yaşatır, eceller gelince de ölümü gerçekleştirir. O’nun huzuruna götürülüp hesaba çekileceksiniz.
Ahmet Tekin O, diriltir ve öldürür ve siz O'na döndürülürsünüz.
Ahmet Varol O, diriltir ve öldürür. Ve O'na döndürüleceksiniz.
Ali Bulaç Allah hem diriltir, hem öldürür. Hep döndürülüp ona götürüleceksiniz.
Ali Fikri Yavuz Hayatı veren de O’dur, ölümü veren de O’dur ve O’na dönmektesiniz.
Ali Ünal O, hem diriltir, hem de öldürür ve yalnız O'na döndürüleceksiniz.
Bayraktar Bayraklı Dirilten ve olduren O'dur. O'na doneceksiniz.
Bekir Sadak O diriltir ve öldürür ve ancak O'na döndürüleceksiniz.
Celal Yıldırım O hem diriltir hem de öldürür ve (sonunda) yalnız O'na döndürüleceksiniz.
Cemal Külünkoğlu O, diriltir ve öldürür; ancak O’na döndürüleceksiniz.
Diyanet İşleri Dirilten ve öldüren O'dur. O'na döneceksiniz.
Diyanet İşleri ( Eski ) O hem diriltir hem de öldürür ve yalnız O’na döndürüleceksiniz.
Diyanet Vakfı O diriltir ve öldürür. O'na döndürüleceksiniz.
Edip Yüksel O, hem can veren, hem can alandır. Ve hepiniz O'na döndürülüp götürüleceksiniz.
Elmalılı ( Sade ) O hem diriltir, hem de öldürür ve hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz!
Elmalılı ( Sade - 2 ) O hem diriltir hem öldürür ve hep döndürülüb ona götürüleceksiniz
Elmalılı Hamdi Yazır O, diriltir ve öldürür. Ve O'na döndürüleceksiniz.
Gültekin Onan O, diriltir ve öldürür. Ve O’na döndürüleceksiniz.
Harun Yıldırım O, hem diriltir, hem öldürür. (Hepiniz) ancak Ona döndürüleceksiniz.
Hasan Basri Çantay O, hem hayat verir, hem öldürür. Ve (sonunda hepiniz) O’na döndürüleceksiniz!
Hayrat Neşriyat O hem diriltir hem de öldürür ve yalnız O’na döndürüleceksiniz.
İbni Kesir Hayat verip yaşatanda O, öldürüp yok eden de O dur. O na döndürüleceksiniz.
İlyas Yorulmaz O hem diriltir hem öldürür ve hep döndürülüb ona götürüleceksiniz
İnsan Dergisi Hayatı bahşeden de, ölümü yaratan da O'dur. Hepiniz eninde sonunda ölümü tadacak ve hesap vermek üzere O'nun huzuruna getirileceksiniz.
Kadri Çelik Hayatı bahşeden ve ölümü takdir eden O'dur; ve sonunda hepiniz O'na dönmek zorundasınız.
Mahmut Kısa Odur dirilten ve öldüren ve hepiniz de dönüp onun tapısına varacaksınız.
Muhammed Esed O'dur hayatı ve ölümü yaratan; nihayet sonunda dönüp dolaşıp varacağınız yer O'nun huzurudur.
Mustafa İslamoğlu O diriltir ve öldürür ve O'na döndürüleceksinizdir.
Ömer Nasuhi Bilmen Dirilten de öldüren de O'dur. Siz O'na döndürülüp götürüleceksiniz.
Ömer Öngüt Dirilten ve öldüren O’dur. O’na döndürüleceksiniz!
Şaban Piriş O yaşatır (yaşama izin verir) ve öldürür (ölüme izin verir). Ve O’nun katına döndürülüp götürülürsünüz.
Sadık Türkmen Dirilten de öldüren de O'dur. O'nun huzuruna döndürüleceksiniz.
Seyyid Kutub Hayatı veren de, öldürüp geri alan da O’dur. Ve sonunda hepiniz O’nun huzuruna götürüleceksiniz.
Suat Yıldırım O, yaşatır, öldürür ve siz O'na döndürülüp götürüleceksiniz.
Süleyman Ateş O, diriltir ve öldürür. Ve O'na döndürüleceksiniz.
Süleymaniye Vakfı Hayat veren de O’dur; alan da O. Hepiniz O’na döndürüleceksiniz.
Tefhim-ul Kuran Can veren de, öldüren de Odur; yine Ona dönersiniz.
Ümit Şimşek O, hayat verir, O öldürür. O'na döndürüleceksiniz.!
Yaşar Nuri Öztürk Dirilten ve öldüren O'dur. Ve O'na döndürüleceksiniz.

Sureler
Sayfa 208
Mushaf
Yunus Suresi
İlgili Sure
Ayetler