Yunus Suresi 1. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Yunus Suresi 109 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 51. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 208 sayfa numarasında yer almaktadır.
الٓـرٰ۠ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْحَك۪يمِ
Sureler
Mushaf
Sayfa 208
İlgili Sure
Yunus Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Elif, Lâm, Râ, İşte bunlar, hikmetle dolu olan ilâhî kitabın ayetleridir.
Abdullah Parlıyan Elif. Lâm. Râ. İşte bunlar hikmet dolu Kitâb'ın âyetleridir.
Adem Uğur Eliif, Lââm, Ra. . . İşte bunlar Kitab-ı Hakiym'in (hikmet dolu hakikat BİLGİsi kaynağının) işaretleridir.
Ahmed Hulusi Elif. Lâm. Râ. İşte bunlar, hikmetlerle dolu hükümranlık sağlayan, Kur’ân’ın âyetleridir.
Ahmet Tekin Elif. Lâm. Râ. Bunlar hikmetli Kitab'ın ayetleridir.
Ahmet Varol Elif, Lam, Ra. Bunlar, hikmetli Kitabın ayetleridir.
Ali Bulaç Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar sapasağlam ve hikmetle dolu Kur’an’ın âyetleridir.
Ali Fikri Yavuz ElifLâmRâ. (Kur’ân’a dahil olarak inen ve bu sûrede gelecek bütün) sözler, her bakımdan hikmet üzerine oturan ve bütünüyle geçerli Kitab’ın âyetleridir.
Ali Ünal Elif, lâm, râ. İşte şunlar, hikmet dolu kitabın âyetleridir. [188]
Bayraktar Bayraklı Elif, Lam, Ra. Iste bunlar hikmetli Kitap'Ùn ayetleridir.
Bekir Sadak Elif - Lâm - Râ. işte bunlar hikmet ve hüküm dolu kitabın âyetleridir.
Celal Yıldırım Elif-Lam-Ra. İşte bu (okuna)nlar, hüküm ve hikmet dolu olan Kitab'ın ayetleridir.
Cemal Külünkoğlu Elif, Lâm, Râ. Bunlar hikmet dolu Kitab’ın âyetleridir.
Diyanet İşleri Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmetli Kitap'ın ayetleridir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Elif. Lâm. Râ. İşte bunlar hikmet dolu Kitâb’ın âyetleridir.
Diyanet Vakfı A.L.R. Bunlar (bu harfler), hikmet sahibi Kitab'ın mucizeleridir.
Edip Yüksel Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar o hikmetli kitabın âyetleridir.
Elmalılı ( Sade ) Elif, Lam, Ra. İşte bunlar, o hikmetli kitabın ayetleridir.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Elif, Lâm, Râ. işte bunlar o hakîm kitabın âyetleri
Elmalılı Hamdi Yazır Elif, Lam, Ra. Bunlar, hikmetli Kitabın ayetleridir.
Gültekin Onan Elif, Lam, Ra. Bunlar, hikmetli Kitabın ayetleridir.
Harun Yıldırım Elif, lâm, raa. İşte bunlar hikmet dolu kitabın (Kur'ânın) âyetleridir.
Hasan Basri Çantay Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar, o hikmetli Kitâb’ın (Kur’ân’ın) âyetleridir.
Hayrat Neşriyat Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir.
İbni Kesir Elif, Lam, Ra. Bunlar hükümlerle dolu kitabın ayetleridir.
İlyas Yorulmaz Elif, Lam, Ra. İşte bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir.
İnsan Dergisi Elif, Lâm, Râ. Bunlar, Elif Lâm Râ gibi basit harflerden oluşan, fakat hem lafzı hem de manasıyla eşsiz bir mucize olan bu mesajlar, insanı dünya ve âhirette kurtuluşa iletecek hikmetli Kitabın ayetleridir.
Kadri Çelik Elif-Lam-Ra. Bunlar, hikmetle dolu olan ilahi kitabın ayetleridir.
Mahmut Kısa Elif lâm râ, işte hükmü kesin ve gerçek olan kitabın âyetleri.
Muhammed Esed Elif-Lam-Ra! İşte bunlar, her hükmünde tam isabet kaydeden ilahi kelamın ayetleridir.
Mustafa İslamoğlu Elif, Lâm, Râ. İşte onlar, hakîm olan kitabın âyetleridir.
Ömer Nasuhi Bilmen Elif. Lâm. Râ. Bunlar hikmet dolu Kitab'ın âyetleridir.
Ömer Öngüt Elif Lâm Râ. İşte bunlar hikmetli kitabın ayetleridir.
Şaban Piriş Elif, lâm, Ra. İŞTE BUNLAR; Hikmetli (akıl ve tabiata uygun) Kitab’ın ayetleridir.
Sadık Türkmen Elif, Lam, Ra. İşte bunlar o hikmet dolu Kitab'ın ayetleridir.
Seyyid Kutub Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar o hikmetli kitabın âyetleridir.
Suat Yıldırım Elif lâm râ. İşte şunlar, o hikmetli Kitâb'ın âyetleridir.
Süleyman Ateş Elif, Lâm, Râ. Bunlar, hikmetli Kitabın ayetleridir.
Süleymaniye Vakfı ELİF! LÂM! RÂ! Bunlar, doğru hükümler içeren Kitab’ın ayetleridir.
Tefhim-ul Kuran Elif lâm râ. Bunlar hikmet dolu kitabın âyetleridir.
Ümit Şimşek Elif, Lâm, Râ. İşte sana hikmetlerle dolu Kitap'ın ayetleri.
Yaşar Nuri Öztürk Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmetli Kitab'ın ayetleridir.

Sureler
Sayfa 208
Mushaf
Yunus Suresi
İlgili Sure
Ayetler