Vâkıa Suresi 95. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Vâkıa Suresi 96 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 46. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 534 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَق۪ينِۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 534
İlgili Sure
Vâkıa Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı İşte tüm bu söylenenler doğru ve kesin gerçektir.
Abdullah Parlıyan Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir.
Adem Uğur Muhakkak ki bu Hakk-el Yakîn'dir (bilfiil yaşanacak gerçek)!
Ahmed Hulusi Bu sûrede sana vahyedilenler, kesinkes doğru bilgilerdir, gerçeklerdir.
Ahmet Tekin Şüphe yok ki, kesin gerçek işte budur.
Ahmet Varol Şüphesiz bu, kesin bilgi ifade eden bir gerçektir (Hakku'l-Yakin).
Ali Bulaç İşte budur şübhe götürmiyen gerçek.
Ali Fikri Yavuz Şüphesiz bu (Kur’ân), evet budur (verdiği her bilgide) hakkında hiç şüphe olmayan gerçek.
Ali Ünal (95-96) Şüphesiz bu anlatılanlar kesin gerçeklerdir. Artık Yüce Rabbinin adını övgüyle an! [606]
Bayraktar Bayraklı Dogrusu kesin gercek budur.
Bekir Sadak Şüphesiz ki bu, kesin bilgi derecesinde bir gerçektir.
Celal Yıldırım Şüphesiz bu, kesin gerçektir.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz bu, kesin gerçektir.
Diyanet İşleri Doğrusu kesin gerçek budur.
Diyanet İşleri ( Eski ) Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir.
Diyanet Vakfı Mutlak gerçek budur.
Edip Yüksel Kesin gerçek budur işte.
Elmalılı ( Sade ) Kesin gerçek budur işte!
Elmalılı ( Sade - 2 ) İşte budur hakikat hakkulyakîn
Elmalılı Hamdi Yazır Şüphesiz bu, kesin bilgi ifade eden bir gerçektir (Hakku'l Yakin).
Gültekin Onan Bu, kesin bilgi veren haktan başkası değildir.
Harun Yıldırım Şübhesiz ki bu elbette kat'î bilgi (veren) hakıykatın ta kendisidir.
Hasan Basri Çantay Şübhe yok ki bu, kat'î gerçeğin ta kendisidir.
Hayrat Neşriyat Şüphesiz ki bu; kesin gerçeğin kendisidir.
İbni Kesir (Size anlatılan) Bu haberler, olmasında şüphe olmayan, kesin gerçeklerdir.
İlyas Yorulmaz Hiç şüphesiz bu, kesin bilgi ifade eden bir gerçektir.
İnsan Dergisi İşte budur, insanın akıbeti hakkında tartışmasız kesin gerçek.
Kadri Çelik Kuşkusuz bu, hakikatlerin hakikatidir!
Mahmut Kısa Şüphe yok ki bu, haktır, gerçeğin ta kendisidir.
Muhammed Esed Hiç şüphe yok ki bu, işte budur kesin gerçek:
Mustafa İslamoğlu Şüphe yok ki bu, elbette bu, (verilen haberler) dosdoğru bir hakikattır.
Ömer Nasuhi Bilmen Kesin gerçek budur işte.
Ömer Öngüt Bu, kesin gerçeğin ta kendisidir.
Şaban Piriş Hiç şüphesiz, işte bu kesin gerçektir!
Sadık Türkmen Bu kesin gerçektir.
Seyyid Kutub İşte, hakkında hiç şüphe olmayan gerçek budur!
Suat Yıldırım Kesin gerçek budur işte.
Süleyman Ateş Hiç şüphesiz bu, kesin bilgi ifade eden bir gerçektir (Hakku'l-Yakin) .
Süleymaniye Vakfı Bütün bunlar, doğruluğu kesin olan bilgilerdir.
Tefhim-ul Kuran İşte bu kesin ve kuşkusuz gerçeğin tâ kendisidir.
Ümit Şimşek İşte budur, o tartışmasız, o kesin gerçek!
Yaşar Nuri Öztürk Muhakkak ki bu yakin (kesin olan) bir haktır-gerçektir.

Sureler
Sayfa 534
Mushaf
Vâkıa Suresi
İlgili Sure
Ayetler