Vâkıa Suresi 65. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Vâkıa Suresi 96 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 46. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 534 sayfa numarasında yer almaktadır.
لَوْ نَشَٓاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 534
İlgili Sure
Vâkıa Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Çünkü dileseydik, onu olgunlaşmadan kuru bir çöpe döndürürdük ve siz hayret ve dehşet içinde kalırdınız.
Abdullah Parlıyan Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.
Adem Uğur Eğer dileseydik onu elbette kuru - cansız bitki kılardık da, şaşar kalırdınız!
Ahmed Hulusi Sünnetimizin, düzenimizin yasaları içinde, irademizin tecellisine uygun olsaydı, onu kuru bir çöp haline getirirdik. Şaşırır, hayret eder dururdunuz!
Ahmet Tekin Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık siz de şaşırıp kalırdınız.
Ahmet Varol Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık; böylelikle şaşar kalırdınız.
Ali Bulaç Dileseydik o ekini çörçöp haline getirirdik de şöyle gevelerdiniz:
Ali Fikri Yavuz Eğer dilemiş olsaydık, o tohum(dan çıkan bitkiyi, ağacı) kupkuru odun parçaları haline getirirdik de, pişmanlık içinde donar kalırdınız.
Ali Ünal (63-67) Düşündünüz mü ektiklerinizi? Siz mi onları ekin haline getiriyorsunuz yoksa biz mi? Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. “Doğrusu borç altına girdik, daha doğrusu biz yoksul kaldık” derdiniz.
Bayraktar Bayraklı (65-67) Dilersek Biz onu cercop yapariz, sasar kalirsiniz da soyle dersiniz: «Dogrusu borc altina girdik, hatta yoksun kaldik".
Bekir Sadak istesek onu çer-çöp yapardık da siz de şaşırıp kalırdınız..
Celal Yıldırım (65-67) Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde (şöyle) geveleyip dururdunuz: “Muhakkak biz çok ziyandayız (emeklerimiz boşa gitti). Hatta büsbütün yoksun bırakıldık!”
Cemal Külünkoğlu Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz:
Diyanet İşleri (65-67) Dilersek Biz onu çerçöp yaparız, şaşar kalırsınız; 'Doğrusu borç altına girdik, hatta yoksun kaldık'.
Diyanet İşleri ( Eski ) Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.
Diyanet Vakfı Dileseydik onu samana çevirirdik de siz şaşardınız:
Edip Yüksel Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık. Hayret eder dururdunuz.
Elmalılı ( Sade ) Dilesek onları elbette bir çöpe çevirirdik de ağzınızda şöyle geveler dururdunuz:
Elmalılı ( Sade - 2 ) Onları elbet bir çöpe çeviriverdik de şöyle geveler dururdunuz:
Elmalılı Hamdi Yazır Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık; böylelikle şaşar kalırdınız.
Gültekin Onan Dileseydik onu gerçekten bir ot kırıntısı kılardık da, siz hayret ederdiniz!
Harun Yıldırım Eğer dileseydik muhakkak ki onu (tohumsuz) bir ot kırıntısı yapardık da siz de şaşakalırdınız.
Hasan Basri Çantay Dileseydik onu elbette kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.
Hayrat Neşriyat Dilersek Biz, onu çörçöp yaparız da şaşar kalırsınız.
İbni Kesir Biz dilersek, o yetiştirdiklerimizi kupkuru bir ot haline getiririz ve sizde şaşıp kalırsınız da.
İlyas Yorulmaz Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık da böylelikle şaşar kalırdınız.
İnsan Dergisi Dileseydik hepsini daha olgunlaşmadan kurumuş çerçöp hâline getirirdik de, şaşıp kalırdınız:
Kadri Çelik (Çünkü,) dileseydik, onu kuru bir çöpe döndürürdük ve siz hayret (ve dehşet) içinde kalırdınız:
Mahmut Kısa Dilersek elbette onu kurutup çer çöp haline getirirdik de şaşırır kalır, nâdim olur dururdunuz.
Muhammed Esed Eğer dileseydik, onu çürüyüp un ufak olmuş bir ahşap kalıntısına çevirirdik de, şaşakalır (ve derdiniz ki):
Mustafa İslamoğlu Eğer dilese idik onu elbette bir ot kırıntısı yapardık. Artık siz, şaşırır dururdunuz.
Ömer Nasuhi Bilmen Eğer isteseydik onu (o ekini tohumsuz) bir ot kırıntısı yapardık da siz şaşakalırdınız.
Ömer Öngüt Dilersek, onu çör çöp yaparız da şaşırıp kalırsınız.
Şaban Piriş Dileseydik onu kupkuru bir çöp yapardık, siz de şaşırıp kalırdınız:
Sadık Türkmen Eğer isteseydik o ekinlerinizi ot kırıntılarına dönüştürürdük de şaşakalırdınız.
Seyyid Kutub Eğer isteseydik onu kuru çöp haline getirirdik, siz de şaşıp kalır, pişman olurdunuz:
Suat Yıldırım Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık, sızlanıp dururdunuz:
Süleyman Ateş Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık; böylelikle şaşar kalırdınız.
Süleymaniye Vakfı Onları kuru ota dönüştürmeyi tercih edersek dönüştürürüz, o zaman da şaşırıp kalırsınız.
Tefhim-ul Kuran Dileseydik onu kupkuru çöp yapardık da geveler dururdunuz:
Ümit Şimşek Dileseydik, onu kuru bir çöp haline getirirdik de başlardınız şu şekilde gevelemeye:
Yaşar Nuri Öztürk Dileseydik onu kuru bir ot kırıntısı kılardık da (ne yapacağınızı) şaşırıp-kalırdınız.

Sureler
Sayfa 534
Mushaf
Vâkıa Suresi
İlgili Sure
Ayetler