Vâkıa Suresi 50. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Vâkıa Suresi 96 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 46. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 534 sayfa numarasında yer almaktadır.
لَمَجْمُوعُونَ اِلٰى م۪يقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
Sureler
Mushaf
Sayfa 534
İlgili Sure
Vâkıa Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Allah'ın belirlediği muayyen bir zamanda, hesap günü için toplanacaklardır.
Abdullah Parlıyan Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır!
Adem Uğur "Bilinen bir sürecin buluşma vaktinde elbette toplanacaklardır!"
Ahmed Hulusi 'Belli bir günün belli vaktine mutlaka toplanıp getirilecekler.'
Ahmet Tekin Bilinen bir günün buluşma vaktinde mutlaka toplanacaklardır.
Ahmet Varol "Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır."
Ali Bulaç Belirli bir günün muayyen vaktinde çaresiz toplanacaklardır.”
Ali Fikri Yavuz “Evet hepsi de, (dünyanın sonunu tayin eden) malûm bir Gün’de mutlaka bir araya getirilip toplanacaklar.
Ali Ünal (47-50) Şöyle diyorlardı: “Ölüp, toprak ve kemik olduktan sonra mı yeniden diriltileceğiz? Eski atalarımız da mı?” De ki: “Şüphesiz öncekiler de, sonrakiler de, belli bir günün randevusunda bir araya getirileceklerdir.”
Bayraktar Bayraklı (49-50) De ki: «suphesiz oncekiler de, sonrakiler de belli bir gunun belirli bir vaktinde toplanacaklardir.»
Bekir Sadak (49-50) De ki: Öncekiler de, sen rakiler de mutlaka belli bir günün belirlenmiş vaktinde elbette biraraya toplanacaklar..
Celal Yıldırım (49-50) “De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler, bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır.”
Cemal Külünkoğlu (49-50) De ki: “Şüphesiz öncekiler ve sonrakiler, mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır.”
Diyanet İşleri (49-50) De ki: 'Şüphesiz öncekiler de, sonrakiler de belli bir günün belirli bir vaktinde toplanacaklardır.'
Diyanet İşleri ( Eski ) Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır!
Diyanet Vakfı 'Bilinen günün buluşma anı için toplanacaklardır.'
Edip Yüksel «Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır.»
Elmalılı ( Sade ) belli bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır!»
Elmalılı ( Sade - 2 ) Lâbüd cem' olunacaklar mikatına ma'lûm bir günün
Elmalılı Hamdi Yazır "Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır."
Gültekin Onan “Bilinen bir günün belli bir vaktinde elbette toplanacaklardır.”
Harun Yıldırım ma'lûm bir günün muayyen vaktında behemehal toplanacaklardır».
Hasan Basri Çantay (49-50) De ki: 'Şübhe yok ki öncekiler de, sonrakiler de, bilinen bir günün belli bir vaktinde elbette toplanacak olanlardır.'
Hayrat Neşriyat Belli bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır.
İbni Kesir Allah'ın bilgisinde olan, belirlenmiş bir vakitte bir araya getirilmiş olacaklar.
İlyas Yorulmaz “Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır.”
İnsan Dergisi "Hepsi, Allah tarafından bilinen bir Günün buluşma vaktinde bir araya getirilecekler."
Kadri Çelik (yalnızca Allah tarafından) bilinen bir Gün'ün belirlenmiş olan bir vaktinde bir araya getirilecekler;
Mahmut Kısa Elbette bilinen günün muayyen ve mukadder vaktinde toplanacaksınız.
Muhammed Esed elbet (sadece Allah tarafından) bilinen bir günün belirli vaktinde bir araya toplanacaklar.
Mustafa İslamoğlu (48-50) «Ve bizlerin evvelce geçmiş atalarımız da mı?» De ki: «Şüphe yok evvelkiler de, sonrakiler de,». «Elbette malum bir günün muayyen bir vaktinde toplanılmış (olacaklardır).»
Ömer Nasuhi Bilmen "Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır. "
Ömer Öngüt Belli bir günün, belli bir vaktinde bir araya getirileceksiniz.
Şaban Piriş Belli bir günün belirli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır.”
Sadık Türkmen Belirlenmiş bir günün randevusunda bir araya getirileceklerdir.
Seyyid Kutub (49-50) De ki: "Öncekiler de, sonrakiler de belli bir günün, belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız."
Suat Yıldırım "Belli bir günün buluşma vakti için mutlaka toplanacaklardır."
Süleyman Ateş «Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır.»
Süleymaniye Vakfı Hepsi belli günün belli vaktinde bir araya toplanacaklardır.”
Tefhim-ul Kuran Belirlenmiş olan o malûm günde hepiniz toplanacaksınız.
Ümit Şimşek Bilinen bir günün buluşma vakti/buluşma yerinde mutlaka biraraya getirileceklerdir.
Yaşar Nuri Öztürk Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır.

Sureler
Sayfa 534
Mushaf
Vâkıa Suresi
İlgili Sure
Ayetler