Tin Suresi 6. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Tin Suresi 8 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 28. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 597 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 597
İlgili Sure
Tin Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı İman edip doğru ve yararlı işler yapanlar hariç, onlar için kesintisiz ve başa kakılmaz bir mükafat var.
Abdullah Parlıyan Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.
Adem Uğur Sadece (hakikatine) iman edip imanın gereğini uygulayanlar hariç! İşte onlar için kesilmeyen bir karşılık vardır!
Ahmed Hulusi Ancak iman edip, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler bu duruma düşmeyecektir. Onlar için en yüksek makamlar, bitmez tükenmez mükâfatlar vardır.
Ahmet Tekin Ancak iman edip salih ameller işleyenler ayrı. Onlar için kesintisiz bir ecir vardır.
Ahmet Varol iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.
Ali Bulaç Ancak iman edib salih ameller işliyenler başka; onlar için kesilib tükenmez bir mükâfat vardır.
Ali Fikri Yavuz Ancak iman edip, imanları istikametinde sağlam, yerinde, doğru ve ıslaha yönelik işler yapanlar müstesna; onlar için kesintisiz ve hesapsız bir mükâfat vardır.
Ali Ünal İman edip iyi amel yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.
Bayraktar Bayraklı Yalniz, inanip yararli is isleyenler bunun disindadir. Onlara kesintisiz ecir vardir.
Bekir Sadak Ancak imân edip iyi-yararlı âmellerde bulunanlar müstesna; onlar için ardı arkası kesilmez ecir vardır.
Celal Yıldırım Yalnız inanan ve iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükâfat vardır.
Cemal Külünkoğlu Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.
Diyanet İşleri Yalnız, inanıp yararlı iş işleyenler bunun dışındadır. Onlara kesintisiz ecir vardır.
Diyanet İşleri ( Eski ) Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.
Diyanet Vakfı Ancak inanıp erdemli davrananlar hariç; onlara kesintisiz bir ödül vardır.
Edip Yüksel Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir vardır.
Elmalılı ( Sade ) Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ancak iyman edip yarar ameller yapan kimseler başka, onlar için kesilmez bir ecir vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır Ancak inanıp salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.
Gültekin Onan İman edip salih ameller işleyenler müstesna; onlar için kesintisiz bir ecir vardır.
Harun Yıldırım Ancak îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar başka. Çünkü onlar için (bitmez) kesilmez mükâfat vardır.
Hasan Basri Çantay Ancak îmân edip sâlih ameller işleyenler müstesnâ; artık onlar için, tükenmez bir mükâfât vardır.
Hayrat Neşriyat Yalnız iman edip salih amel işleyenler müstesna. Onlara kesintisiz mükafat vardır.
İbni Kesir Ancak, iman edip salih amel işleyenler için, daha sonra bitmez tükenmez karşılıklar var.
İlyas Yorulmaz Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.
İnsan Dergisi Ancak Allah'a ve âhiret gününe iman edip bu imana yaraşır güzel işler yapanlar hariç. İşte onlar için, cennette bitip tükenmeyecek muhteşem bir ödül vardır.
Kadri Çelik iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır!
Mahmut Kısa Ancak inananlar ve iyi işlerde bulunanlar başka, gerçekten de onlara bitmez tükenmez, başa kakılmaz bir mükâfat var.
Muhammed Esed Ancak (tekamül yolculuğunda), imanda sebat eden ve o imanla uyumlu hareket edenleri kesintisiz bir ödül beklemektedir.
Mustafa İslamoğlu Ancak o kimseler ki imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular. Artık onlar için kesilmeyecek bir mükâfaat vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen Fakat iman edip sâlih ameller işleyenler için bitmez tükenmez bir mükâfat vardır.
Ömer Öngüt Kendilerine kesintisiz bir ödül verilecek olan iman edip doğruları yapanlar dışında.
Şaban Piriş Ancak iman edenler ve salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapanlar böyle değil; onlar için hiç kesilmeyecek/kesintisiz bir mükâfat vardır.
Sadık Türkmen Yalnız inanan iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükafat vardır.
Seyyid Kutub Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Onlara ise hiç eksilmeyen bir mükâfat vardır.
Suat Yıldırım Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükâfât vardır.
Süleyman Ateş Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.
Süleymaniye Vakfı İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar başkadır. Onlara tükenmeyecek ödül vardır.
Tefhim-ul Kuran Ancak iman eden ve güzel işler yapanlar müstesna-onlar için ardı arkası kesilmeyecek bir ödül vardır.
Ümit Şimşek İman edip hayra ve barışa yönelik iş üretenler müstesna. Bunlar için kesintisiz bir ödül vardır.
Yaşar Nuri Öztürk Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar müstesna. Onlar için kesintisiz bir ecir-mükafat vardır.

Sureler
Sayfa 597
Mushaf
Tin Suresi
İlgili Sure
Ayetler