Tin Suresi 5. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Tin Suresi 8 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 28. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 597 sayfa numarasında yer almaktadır.
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 597
İlgili Sure
Tin Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve sonra onu, ömrünün en verimsiz çağı olan ihtiyarlık ve zayıflığa sürükledik veya yapması gerekeni yapmamasından dolayı, aşağıların aşağısı olan ateşe attık veya hayvanların bile yapmadığı vahşilik, her türlü ahlaksızlık ve kötülüklerle varlıkların hepsine karşı zihnini ve cismini kötüye kullanmak suretiyle o kadar alçalttık ki, hiçbir yaratık bu dereceye düşemez.
Abdullah Parlıyan Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.
Adem Uğur Sonra da onu esfeli sâfîliyn'e (dünyaya/dünyasına) reddettik!
Ahmed Hulusi Dahası ona, en düşük ahlâkî seviyeye inebilecek, sorumsuzluğun dibine vurabilecek hayat şartlarına hiç katlanamayacak, ömrünün en verimsiz en fena çağını yaşayabilecek zaafları da verdik.
Ahmet Tekin Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.
Ahmet Varol Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.
Ali Bulaç Sonra onu, (küfre varınca) aşağıların aşağısına çevirdik, (cehennemlik yaptık).
Ali Fikri Yavuz Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük.
Ali Ünal (4-5) Andolsun, insanı en güzel biçimde yaratırız. Sonra onu aşağıların aşağısına indiririz.
Bayraktar Bayraklı Sonra onu asagilarin en asagisi kildik.
Bekir Sadak Sonra da onu (kendi kıymetini bilmediği için) aşağıların aşağısına çevirdik.
Celal Yıldırım Sonra onu, (inkâr ve isyan edince) aşağıların aşağısına çevirdik.
Cemal Külünkoğlu Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.
Diyanet İşleri Sonra onu aşağıların en aşağısı kıldık.
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-5) İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.
Diyanet Vakfı Sonra onu aşağıların aşağısı kıldık.
Edip Yüksel Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.
Elmalılı ( Sade ) Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Sonra da çevirdik Esfel-i Sâfilîn'e kaktık
Elmalılı Hamdi Yazır Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.
Gültekin Onan Sonra onu, aşağıların en aşağısına çevirdik.
Harun Yıldırım Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.
Hasan Basri Çantay Sonra onu, aşağıların aşağısına çevirdik.
Hayrat Neşriyat Sonra onu, aşağıların aşağısına döndürdük.
İbni Kesir Sonra (yaptıklarından dolayı) onu, aşağıların en aşağısına döndürdük.
İlyas Yorulmaz Sonra da onu aşağıların en aşağısına döndürdük.
İnsan Dergisi Fakat insan, vahiyden uzaklaşarak asli kişiliğini saptırıp yozlaştırınca, —geçerli kıldığımız kanunlar gereğince— onu varlık mertebelerinin en dibine yuvarlayarak aşağıların aşağısına çeviririz. Kur'an'dan yüz çevirerek şeytanın boyunduruğu altına giren insan, vahşi hayvanlardan daha tehlikeli ve aşağı bir duruma düşer.
Kadri Çelik ve sonra onu aşağıların en aşağısına indiririz,
Mahmut Kısa Sonra da onu döndürdük, aşağıların en aşağısına attık.
Muhammed Esed sonra onu başlangıç noktasının en dibine döndürmüşüzdür.
Mustafa İslamoğlu Sonra da onu aşağıların en aşağısına döndürdük.
Ömer Nasuhi Bilmen Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.
Ömer Öngüt Daha sonra, onu aşağıların en aşağısına indirdik.
Şaban Piriş Sonra da ona, aşağıların en aşağısına düşebilme özgürlüğü verdik.
Sadık Türkmen Sonra onu aşağıların en aşağısı kıldık.
Seyyid Kutub Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük.
Suat Yıldırım Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.
Süleyman Ateş Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik.
Süleymaniye Vakfı Sonra (yaptığı yanlışlar yüzünden) onu aşağıların en aşağısına indiririz.
Tefhim-ul Kuran Sonra da onu aşağıların en aşağısına indirdik.
Ümit Şimşek Sonra da onu düşüklerin en düşüğüne/aşağıların en aşağısına çevirip attık.
Yaşar Nuri Öztürk Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik.

Sureler
Sayfa 597
Mushaf
Tin Suresi
İlgili Sure
Ayetler