Teğabün Suresi 18. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Teğabün Suresi 18 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 108. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 556 sayfa numarasında yer almaktadır.
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
Sureler
Mushaf
Sayfa 556
İlgili Sure
Teğabün Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı O Allah yaratılmışların akıl ve duyularıyla kavrayamadıkları şeyleri de duygu ve akıllarıyla görüp gözleyebildikleri şeyleri de bilendir. O güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç ulaşamaz, O yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.
Abdullah Parlıyan Görülmeyeni ve görüleni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.
Adem Uğur Gayb ve şehâdetin Âlim'idir, Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Ahmed Hulusi Allah duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilir. O kudretlidir, hikmet sahibidir, hükümrandır.
Ahmet Tekin Görünmeyeni de görüneni de bilendir. Yücedir, hikmet sahibidir.
Ahmet Varol Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi)dir.
Ali Bulaç Gizliyi ve açığı Bilendir; Üstündür, Bilgedir.
Ali Fikri Yavuz Gayb’ı da, şahadeti de (duyu ötesini de, duyuların algı sahasına giren her şeyi de) de bilendir; Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip), Hakîm (her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunan)dır.
Ali Ünal Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O'nun gücü her şeye yeter ve her işinde hikmet vardır. [651]
Bayraktar Bayraklı Goruleni gorulmeyeni bilendir, gucludur. Hakim'dir. *
Bekir Sadak Görüleni de, görülmeyeni de bilendir. Çok üstündür, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.
Celal Yıldırım O, yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, insanların duyguları ve akılları ile görüp gözleyebildiklerini de bilir (O'na hiçbir şey gizli kalmaz). O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Cemal Külünkoğlu O, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri Görüleni görülmeyeni bilendir, güçlüdür. Hakim'dir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Görülmeyeni ve görüleni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.
Diyanet Vakfı Gizliyi ve açığı Bilendir; Üstündür, Bilgedir.
Edip Yüksel Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.
Elmalılı ( Sade ) Görünmeyeni de görüneni de bilir, güçlüdür, hikmet sahibidir!
Elmalılı ( Sade - 2 ) Gaybe de şehadete de âlim, azîz, hakîmdir
Elmalılı Hamdi Yazır Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi)dir.
Gültekin Onan Gaybı da müşahade edileni de bilendir. Aziz’dir, Hakim’dir.
Harun Yıldırım Gizliyi de, aşikârı da bilendir. Gaalib-i mutlakdır. Tam hukûm ve hikmet saahibidir.
Hasan Basri Çantay (O,) gayb ve şehâdeti (gizli olanı ve görüneni) hakkıyla bilendir, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
Hayrat Neşriyat Görüleni ve görülmeyeni bilendir. Aziz'dir, Hakim'dir.
İbni Kesir Allah, bilinmeyenlerin ve açıkta olanların bileni, en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir.
İlyas Yorulmaz Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.
İnsan Dergisi O, yaratılmışların algılama sınırlarının ötesindeki gizlilikler âlemi olan gaybı da, duyularla kavranabilen şehâdet âlemini de en mükemmel şekilde bilmektedir. Görülen ve görülmeyen, bilinen ve bilinmeyen, açıkta ve gizli olan her şeyden haberdardır. Aynı zamanda O, sonsuz kudret ve hikmet sahibidir. Asla yersiz ve gereksiz hüküm vermeyen ve hükmüne karşı konulamayan Yüce Yaratıcıdır.

 
Kadri Çelik yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, insanların duyguları ve akılları ile görüp gözleyebildiklerini de bilir; Kudretlidir, Hikmet Sahibidir!
Mahmut Kısa Gizliyi de bilir, görüneni de, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Muhammed Esed O, idraki aşan hakikatlerin de, idrak alanına giren gerçeklerin de sırrına vakıf olandır; Her işinde mükemmel, her hükmünde tam isabet edendir.
Mustafa İslamoğlu O, gaybı da görünen âlemi de bilendir; mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir.
Ömer Nasuhi Bilmen Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.
Ömer Öngüt Görülmeyeni ve görüleni bilir, güçlüdür, hakimdir.
Şaban Piriş O, gaybı da görünen âlemi de bilendir; mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir.
Sadık Türkmen Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.
Seyyid Kutub Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O azîzdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Suat Yıldırım Görünmeyeni ve görüneni bilendir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz, O,) Azizdir, hakimdir (üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir).
Süleyman Ateş Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi) olandır.
Süleymaniye Vakfı Görünmeyeni ve görüneni bilen O’dur. Üstün olan ve doğru kararlar veren de O’dur.
Tefhim-ul Kuran O görüneni ve görünmeyeni bilen, kudreti herşeye üstün olan, hikmeti herşeyi kuşatandır.
Ümit Şimşek Görünmeyen ve görünen âlemleri bilendir O; Azîz'dir, Hakîm'dir.
Yaşar Nuri Öztürk Gaybı da (görünmeyeni de), görüneni de bilendir. Aziz'dir (üstün ve güçlü olandır), Hakim'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

Sureler
Sayfa 556
Mushaf
Teğabün Suresi
İlgili Sure
Ayetler