Teğabün Suresi 15. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Teğabün Suresi 18 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 108. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 556 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّـمَٓا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌۜ وَاللّٰهُ عِنْدَهُٓ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ
Sureler
Mushaf
Sayfa 556
İlgili Sure
Teğabün Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Mallarınız ve çoluk çocuklarınız sizin için bir imtihan aracıdırlar. Onların yüzünden günaha girmeyin. Allah katındaki sevap ve mükafat dünya malından daha üstündür.
Abdullah Parlıyan Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.
Adem Uğur Mallarınız ve evlatlarınız sizin için yalnızca sınav objesidir! Allâh(a gelince), O'nun indîndedir büyük ecir.
Ahmed Hulusi Servetleriniz ve evlâtlarınız bir azgınlık, bir sıkıntı, bir ihtilâf sebebidir, ağır bir imtihan aracıdır. Büyük mükâfat ise Allah katındadır.
Ahmet Tekin Mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Allah katında ise büyük ecir vardır.
Ahmet Varol Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun katında olandır.
Ali Bulaç Her halde mallarınız ve çocuklarınız (sizin için) bir belâ ve imtihandır; (çünkü sizi birtakım günahlara sokabilirler). Allah ise, büyük sevab O’nun katındadır.
Ali Fikri Yavuz Mallarınız da, çocuklarınız da sizin için bir imtihan, bir kayma veya pişip olgunlaşma sebebidir. Allah katında ise, (nazara alınması, ona göre davranılması gereken) çok büyük bir mükâfat vardır.
Ali Ünal Mallarınız ve çocuklarınız sadece bir imtihandır. Asıl büyük ödül Allah katındadır.
Bayraktar Bayraklı Dogrusu mallariniz ve cocuklariniz bir imtihandir. Buyuk ecir ise Allah katindadir.
Bekir Sadak Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitne (imtihan, uğraşı ve üzüntü)dir. Büyük mükâfat Allah kalındadır.
Celal Yıldırım Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.
Cemal Külünkoğlu Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.
Diyanet İşleri Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Büyük ecir ise Allah katındadır.
Diyanet İşleri ( Eski ) Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.
Diyanet Vakfı Paralarınız ve çocuklarınız bir sınavdır. Büyük ödül ALLAH'ın yanındadır.
Edip Yüksel Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır.
Elmalılı ( Sade ) Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir fitne (imtihan)dır. Büyük mükafat ise Allah katındadır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Her halde mallarınız ve evlâdlarınız bir fitnedir, Allah ise büyük ecir, onun yanındadır
Elmalılı Hamdi Yazır Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Tanrı ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun katında olandır.
Gültekin Onan Mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak bir fitnedir. Allah ise, büyük ecir O’nun katında olandır.
Harun Yıldırım Mallarınız da, evlâdlarınız da sizin için ancak bir imtihan (mevzuu) dur. Allah ise, büyük mükâfat Onun nezdindedir.
Hasan Basri Çantay Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihandır. Allah ise, büyük mükâfât ancak O’nun katındadır.
Hayrat Neşriyat Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır.
İbni Kesir Mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihan vasıtasıdır. Allah'ın katındaki karşılıklar ise, daha büyüktür.
İlyas Yorulmaz Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir denemedir. Allah ise, büyük ecir O'nun katında olandır.
İnsan Dergisi Şunu iyi bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız, uğrunda bütün değerlerinizi feda etmeniz gereken en üst değerler değildir. Onlar ancak, imanınızdaki kararlılığı ölçmek üzere size emanet edilmiş birer imtihan aracından ibarettir ve bu imtihanda başarı kazananlar için Allah katında, dünyanın şu basit ve gelip geçici nimetlerinden çok daha büyük bir ödül vardır.
Kadri Çelik Sizin malınız mülkünüz ve çocuklarınız, sadece bir sınama ve bir ayartma aracıdır, halbuki Allah katında muhteşem bir ödül vardır.
Mahmut Kısa Mallarınız ve evlâtlarınız, bir sınamadır size ancak ve Allah katındaysa pek büyük bir mükâfat var.
Muhammed Esed Mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan aracından ibarettir; Allah'a gelince: O, katında muhteşem bir ödül bulunandır.
Mustafa İslamoğlu Muhakkak ki, mallarınız ve evlatlarınız bir imtihan vesilesidir, Allah ise O'nun nezdinde pek büyük bir mükâfaat vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen Şüphesiz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.
Ömer Öngüt Mallarınız ve evladınız sizin için bir imtihandır. Katında büyük ödül olan Allah’tır.
Şaban Piriş Mallarınız ve çocuklarınız niyetinizin/gerçeğinizin açığa çıkarılmasıdır. Allah katında ise büyük bir ödül vardır.
Sadık Türkmen Mallarınız ve evlatlarınız bir sınav konusudur. Büyük mükafat ise Allah katındadır.
Seyyid Kutub Mallarınız, evlatlarınız, sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükâfat ve mutluluk ise Allah nezdindedir.
Suat Yıldırım Mallarınız ve evlâdlarınız bir fitne (sınav)dır, (Allâh, onlarla sizi imtihan etmektedir). Allâh ise, işte büyük ödül O'nun yanındadır.
Süleyman Ateş Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun katında olandır.
Süleymaniye Vakfı Mallarınız ve çocuklarınız sadece sizi imtihan etmek içindir. Büyük ödül Allah katındadır.
Tefhim-ul Kuran Mallarınız da, evlâtlarınız da birer imtihandır. Allah katında ise pek büyük bir ödül vardır.
Ümit Şimşek Şu da bir gerçek ki, mallarınız ve çocuklarınız bir imtihan aracıdır. Allah'a gelince, onun katında büyük bir ödül vardır.
Yaşar Nuri Öztürk Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir (imtihandır). Büyük ecir (en güzel karşılık) ise Allah'ın katındadır.

Sureler
Sayfa 556
Mushaf
Teğabün Suresi
İlgili Sure
Ayetler