Tâ-Hâ Suresi 62. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Tâ-Hâ Suresi 135 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 45. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 312 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَتَنَازَعُٓوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى
Sureler
Mushaf
Sayfa 312
İlgili Sure
Tâ-Hâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Firavun ve sihirbazları, kendi aralarında yapacakları şey konusunda tartışarak görüşüp konuşmalarını gizli tuttular.
Abdullah Parlıyan Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; gizli gizli fısıldaştılar.
Adem Uğur (Sihirbazlar) işlerini aralarında tartıştılar. . . Aralarında fısıldaştılar.
Ahmed Hulusi Sihirbazlar, aralarında planlarını tartıştılar, fısıltı halindeki konuşmalarını gizli tuttular.
Ahmet Tekin Bunun üzerine (büyücüler) işlerini aralarında tartıştılar ve gizlice konuştular.
Ahmet Varol Bunun üzerine, kendi aralarında durumlarını tartışmaya başladılar ve gizli konuşmalara geçtiler.
Ali Bulaç Sihirbazlar aralarında işlerini görüştüler. (Mûsa galib gelirse ona iman edelim, dediler) ve (bunu) gizlice fısıldaştılar.
Ali Fikri Yavuz (Bu tebliğ ve ikaz üzerine sihirbazlar,) birbirleriyle ihtilâfa düşüp tartışmaya giriştiler. (Durumu gören Firavun ve adamları olaya müdahale ederek, sihirbazlarla) gizlice konuştular:
Ali Ünal Büyücüler yapacakları işlerini aralarında tartıştılar ve birbirleriyle gizlice konuştular.
Bayraktar Bayraklı Sihirbazlar isi aralarinda tartistilar ve konusmalarini gizli tuttular.
Bekir Sadak Sihirbazlar durumlarını (ne yapacaklarını) kendi aralarında tartıştılar ve konuştuklarını gizli tutmaya çalıştılar..
Celal Yıldırım (62-64) Bunun üzerine büyücüler aralarında gizlice fısıldaşarak durumlarını tartıştılar. Ve dediler ki: “Bu iki adam (Musa ve Harun) büyücüdür, sizleri büyüleyerek yurdunuzdan çıkarmak, sizin örnek dininizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Öyleyse hilelerinizi bir araya getirin, sonra gruplar halinde buluşma yerine gelin. Bugün üstün gelen kazanmıştır.”
Cemal Külünkoğlu Sihirbazlar, işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular.
Diyanet İşleri Sihirbazlar işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.
Diyanet İşleri ( Eski ) Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; gizli gizli fısıldaştılar.
Diyanet Vakfı Aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.
Edip Yüksel Sihirbazlar aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular
Elmalılı ( Sade ) Onlar aralarında tartışıp anlaştılar ve gizlice fısıldaştılar.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Şöyle ki: aralarında işlerine kavraştılar ve gizli fısıldaştılar
Elmalılı Hamdi Yazır Bunun üzerine, kendi aralarında buyruklarını / (işlerini) tartışmaya başladılar ve gizli konuşmalara geçtiler.
Gültekin Onan Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; gizli gizli fısıldaştılar.
Harun Yıldırım Derken (sihirbazlar) aralarında işlerini çekişe çekişe (görüş) düler. (Sonra) gizlice müşavere etdiler.
Hasan Basri Çantay Buna rağmen (sihirbazlar Mûsâ hakkında yapacakları) işlerini aralarında tartıştılar ve fısıldamalarını gizli tuttular.
Hayrat Neşriyat Derken onlar işi aralarında tartıştılar ve gizlice müşavere ettiler.
İbni Kesir Onlar aralarında ne yapacaklarını tartışmaya başladılar ve gizli oturum düzenlediler.
İlyas Yorulmaz Bunun üzerine onlar işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.
İnsan Dergisi Bu uyarıdan etkilenen sihirbazlar bir an için tereddüde düşerek, başlangıçta çok hevesli oldukları bu işten vazgeçmek istediler. Fakat Firavun, tehditler savurarak onları buna mecbur etti. Bunun üzerine, yapacakları iş hakkında aralarında tartıştılar, fakat bunu dışarıya belli etmediler. Firavun, sihirbazları Musa ve Harun'a karşı kışkırtarak diyordu ki:
Kadri Çelik (Firavun ve adamları) yapacakları şey konusunda aralarında tartıştılar, fakat konuşmalarını gizli tuttular;
Mahmut Kısa Sonra bu iş hakkında aralarında çekişe çekişe görüşüp gizlice danıştılar.
Muhammed Esed Derken, (Firavun ve yandaşları) aralarında tartışarak planlarını yaptılar, fakat bunu gizlediler;
Mustafa İslamoğlu Artık (sahirler) aralarında işlerine dair münakaşada bulundular ve gizlice konuştular.
Ömer Nasuhi Bilmen Sihirbazlar işi kendi aralarında tartıştılar ve gizlice müşavere ettiler.
Ömer Öngüt Sihirbazlar durumlarını aralarında tartışarak gizlice fısıldaştılar.
Şaban Piriş Bunun üzerine işlerini aralarında tartıştılar ve gizlice, fısıldaşarak konuştular.
Sadık Türkmen Bunun üzerine büyücüler aralarında gizlice fısıldaşarak durumlarını tartıştılar.
Seyyid Kutub Bunun üzerine onlar aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya, kulislere başladılar.
Suat Yıldırım (Fir'avn'ın topladığı büyücüler), işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli konuştular.
Süleyman Ateş Bunun üzerine, kendi aralarında durumlarını tartışmaya başladılar ve gizli konuşmalara geçtiler.
Süleymaniye Vakfı Gizlice fısıldaşarak işlerini aralarında tartıştılar.
Tefhim-ul Kuran Büyücüler aralarında tartıştılar, gizli gizli fısıldaştılar.
Ümit Şimşek Bunun üzerine işlerini aralarında tartıştılar, fısıltıyı koyulaştırdılar.
Yaşar Nuri Öztürk Bunun üzerine (sihirbazlar) kendi aralarında durumlarını tartışmaya başladılar ve (ciddi kuşkulara düşüp, firavundan) gizli konuşmalara geçtiler.

Sureler
Sayfa 312
Mushaf
Tâ-Hâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler