Tâ-Hâ Suresi 5. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Tâ-Hâ Suresi 135 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 45. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 312 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى
Sureler
Mushaf
Sayfa 312
İlgili Sure
Tâ-Hâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı O sınırsız rahmet sahibi ki, mutlak kudret ve hükümranlık tahtına kurulmuştur.
Abdullah Parlıyan Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir.
Adem Uğur Rahman, Arş'a istiva etti (El Esmâ'sıyla âlemleri yaratıp hükümran oldu. Kuantum Potansiyelde ilmini seyretti ilmiyle).
Ahmed Hulusi Rahmet sahibi, Rahman olan Allah Arş üzerinde, sınırsız kudret ve iktidar makamında hükümranlığını kurdu.
Ahmet Tekin O Rahman, Arş'ı kuşatmıştır.
Ahmet Varol Rahman (olan Allah) arşa istiva etmiştir.
Ali Bulaç O Rahman, (Kudret ve hâkimiyeti ile) Arş’ı istilâ etti.
Ali Fikri Yavuz O Rahman, Arş’a istivâ buyurmuştur.
Ali Ünal Rahmân, hükümranlık tahtına kurulmuştur.
Bayraktar Bayraklı Rahman arsa hukmetmektedir.
Bekir Sadak Rahman, Arş üzerinde istiva etmiş (hükümranlığını ve yüce kudretini bütün haşmetiyle kurmuş) tur.
Celal Yıldırım O sınırsız şefkat ve merhamet sahibi (olan Allah), mutlak kudret ve hükümranlık tahtına kurulmuştur.
Cemal Külünkoğlu Rahmân, Arş’a kurulmuştur.
Diyanet İşleri Rahman arşa hükmetmektedir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir.
Diyanet Vakfı Rahman, yönetim ve egemenliği elinde bulundurur.
Edip Yüksel O Rahmân (kudret ve hakimiyyetiyle) Arş'a hakim oldu.
Elmalılı ( Sade ) O Rahman, Arş'a hakim oldu.
Elmalılı ( Sade - 2 ) O rahmân Arş üzerine istivâ buyurdu
Elmalılı Hamdi Yazır Rahman (olan Tanrı) arşa istiva etmiştir.
Gültekin Onan Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir.
Harun Yıldırım O çok esirgeyici (Allahın emr-ü hükmü) arşı istîlâ etmişdir.
Hasan Basri Çantay O Rahmân (ki), arşa hükmetmiştir.
Hayrat Neşriyat Rahman, Arş'a hükmetmiştir.
İbni Kesir Rahman olan Allah, yarattığı her şeyin üzerine otoritesini kurmuştur.
İlyas Yorulmaz Rahman egemenlik tahtına kuruldu.
İnsan Dergisi O sonsuz merhamet sahibi olan Rahman katından ki, bütün işleri yönetmek ve yönlendirmek üzere, kâinatın mutlak hâkimi olarak Egemenlik Tahtına oturmuştur.
Kadri Çelik O sınırsız rahmet Sahibi ki, mutlak kudret ve hükümranlık tahtına kurulmuştur.
Mahmut Kısa Rahman, hâkim ve mutasarrıftır arşa.
Muhammed Esed O rahmet kaynağı ki, mutlak hükümranlık makamına sadece O kurulmuştur.
Mustafa İslamoğlu O Rahmân olan zâttır ki, arş üzerine hakim olmuştur.
Ömer Nasuhi Bilmen Rahman Arş'ı istivâ etti (Arş üzerinde hükümran oldu).
Ömer Öngüt Rahman Arşa hükmetmiştir.
Şaban Piriş Rahmân, arş dahil tüm kainata kanunlarını kurmuştur.
Sadık Türkmen O rahmeti bol olan Allah, Arş'a kurulmuştur.
Seyyid Kutub O, Rahman’dır (Sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir), rububiyet arşına kurulmuştur.
Suat Yıldırım Rahmân Arş'a istivâ etmiş(kurulmuş)tur.
Süleyman Ateş Rahman (olan Allah) arşa istiva etmiştir.
Süleymaniye Vakfı Rahman[*], yönetimin (arşın) başına geçmiştir .
Tefhim-ul Kuran O Rahmân ki, Arşa kurulmuştur.
Ümit Şimşek O Rahman, arş üzerine egemenlik kurmuştur.
Yaşar Nuri Öztürk Rahman arşa istiva etmiştir (mekandan münezzeh kudretiyle kuşatmıştır).

Sureler
Sayfa 312
Mushaf
Tâ-Hâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler