Tâ-Hâ Suresi 2. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Tâ-Hâ Suresi 135 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 45. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 312 sayfa numarasında yer almaktadır.
مَٓا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰىۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 312
İlgili Sure
Tâ-Hâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ey Muhammed! Biz sana bu Kur'ân'ı, üzülüp sıkıntı çekmen için indirmedik.
Abdullah Parlıyan (2-3) Biz, Kur'an'ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik.
Adem Uğur Biz Kurân'ı sana, mutsuz olman için inzâl etmedik.
Ahmed Hulusi Biz Kur’ân’ı sana, lüzumundan fazla ibadetle kendini yorarak sıkıntıya düşesin, kavmin küfürde ısrar ettiği, senin peygamberliğine iman etmediği için, tebliğde bulun-duğun muhataplarının ters ve düşmanca davranışları dolayısıyla üzülesin, bedbaht olasın diye indirmedik.
Ahmet Tekin Biz sana Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik.
Ahmet Varol Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik,
Ali Bulaç (Ey Rasûlüm), Kur’an’ı sana eziyet çekesin diye indirmedik;
Ali Fikri Yavuz Bu Kur’ân’ı sana (onu insanlara tebliğ görevinde bir) meşakkate düşesin diye indirmiyoruz.
Ali Ünal (2-3) Biz, Kur'ân'ı sana sıkıntıya düşesin diye değil, Allah'a saygılı olana bir öğüt olsun diye indirdik.
Bayraktar Bayraklı (2-4) Kuran'i sana, sikintiya dusesin diye degil, ancak Allah'tan korkanlara bir ogut ve yeri ve yuce gokleri yaratanin katindan bir Kitap olarak indirdik.
Bekir Sadak Kur'ân'ı sana sıkıntı çekesin (veya mutsuz olasın) diye indirmedik.
Celal Yıldırım (2-3) Biz sana bu Kur'an'ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Yalnızca, (Allah'tan) sakınanlara bir öğüt, bir uyarı olsun diye (indirdik).
Cemal Külünkoğlu (2-3) (Ey Muhammed!) Biz, Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik.
Diyanet İşleri (2-4) Kuran'ı sana, sıkıntıya düşeşin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt ve yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir Kitap olarak indirdik.
Diyanet İşleri ( Eski ) (2-3) Biz, Kur'an'ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik.
Diyanet Vakfı Biz bu Kuran'ı sıkıntı çekesin diye göndermedik.
Edip Yüksel Ey Muhammed! Kur'ân'ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik.
Elmalılı ( Sade ) Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Kur'anı sana bedbaht olasın diye indirmedik
Elmalılı Hamdi Yazır Biz sana bu Kuran'ı güçlük çekmen için indirmedik.
Gültekin Onan (2-3) Biz, Kur'an'ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik.
Harun Yıldırım (2-3-4) Biz Kur'ânı sana zahmet çekesin diye değil, ancak (Allahdan) korkacak kimselere bir öğüd ve yerle o yüce yüce gökleri yaradanın tedricen indirdiği bir (kitâb) olmak üzere indirdik.
Hasan Basri Çantay (Ey Resûlüm!) Sana Kur’ân’ı, sıkıntı çekesin diye indirmedik.
Hayrat Neşriyat Biz; Kur'an'ı, sana güçlük çekesin diye indirmedik.
İbni Kesir Kur'an'ı sana, baş kaldırıp azgınlardan olman için indirmedik.
İlyas Yorulmaz Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik.
İnsan Dergisi Biz sana bu Kur'an'ı, sıkıntıya düşüp mutsuz olasın diye göndermedik.
Kadri Çelik Bu Kuran'ı sana, seni bedbaht etmek için indirmedik,
Mahmut Kısa Kur'ân'ı zahmet çekmen için indirmedik.
Muhammed Esed Ey Muhammed! Biz sana bu Kur'ân'ı, üzülüp sıkıntı çekmen için indirmedik.
Mustafa İslamoğlu Bu Kur'an'ı sana meşakkate düşesin diye indirmedik.
Ömer Nasuhi Bilmen Resulüm! Biz sana bu Kur'an'ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik.
Ömer Öngüt Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik.
Şaban Piriş (Ey Muhammed/ey İNSAN!) Kur’an’ı sana zorluk çekmen için indirmedik!
Sadık Türkmen Biz sana bu Kur'an'ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik.
Seyyid Kutub (1-2) Tâ Hâ. Kur’ân’ı sana, meşakkat çekip, bedbaht olasın diye indirmedik.
Suat Yıldırım Biz bu Kur'ân'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik.
Süleyman Ateş Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik,
Süleymaniye Vakfı Sana bu Kur’an’ı, mutsuz olasın diye indirmedik.
Tefhim-ul Kuran Biz Kur'ân'ı sana güçlük çekmen için indirmedik.
Ümit Şimşek Biz bu Kur'an'ı sana, zahmet çekesin, bedbaht olasın diye indirmedik;
Yaşar Nuri Öztürk Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik.

Sureler
Sayfa 312
Mushaf
Tâ-Hâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler