Şûrâ Suresi 43. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şûrâ Suresi 53 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 62. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 483 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ۟
Sureler
Mushaf
Sayfa 483
İlgili Sure
Şûrâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Kim her türlü sıkıntı ve eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir.
Abdullah Parlıyan Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.
Adem Uğur Kim de sabreder ve bağışlarsa, muhakkak ki bu, azmi gerektiren işlerdendir.
Ahmed Hulusi Kim sabrederek mücadeleye devam eder ve affederse, bilsin ki, bu davranış, ciddi, kararlı olmayı gerektiren, maksada ulaştıran mücadele metotlarındandır.
Ahmet Tekin Kim de sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu (yaptığı) üzerinde kararlılık gösterilecek (azmedilecek) işlerdendir.
Ahmet Varol Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.
Ali Bulaç Her kim de sabredib suç bağışlarsa, işte bu (sabredib bağışlamak), işlerin en hayırlısındandır.
Ali Fikri Yavuz Yine de bir insan dişini sıkar, sabreder ve kendisine haksızlıkta bulunanı bağışlarsa, böyle davranmak, hiç kuşkusuz nefse hakimiyet ve kararlılık isteyen büyük bir fazilettir.
Ali Ünal Kim sabreder ve affederse, şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.
Bayraktar Bayraklı Ama sabredip bagislayanin isi, iste bu, azmedilmeye deger islerdendir. *
Bekir Sadak Ve kim de sabredip bağışlarsa, şüphesiz ki bu, azmedilmeğe lâyık umurdandır.
Celal Yıldırım Fakat kim de sabreder ve (kendisine yapılan kötülüğü) bağışlarsa, şüphesiz bu, azmedilip yapılmaya değer (hayırlı) işlerdendir.
Cemal Külünkoğlu Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
Diyanet İşleri Ama sabredip bağışlayanın işi, işte bu, azmedilmeye değer işlerdendir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.
Diyanet Vakfı Saberedip bağışlamak, sağlam bir karakteri gösterir.
Edip Yüksel Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
Elmalılı ( Sade ) Her kim de sabreder, suç öderse işte bu, üstün davranışlardandır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Her kim de sabreder suç örterse işte o azmolunacak umurdandır
Elmalılı Hamdi Yazır Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer buyruklardandır.
Gültekin Onan Bununla beraber kim de sabreder ve bağışlarsa, muhakkak bu, üzerinde kararlılıkla durmaya değer işlerdendir.
Harun Yıldırım Bununla beraber kim sabreder, (suçları) örter (bağışlar) sa işte bu, şübhesiz ve elbet azm olunacak umurdandır.
Hasan Basri Çantay Kim de hakikaten sabreder ve affederse, şübhesiz bu, elbette azmedilecek(kararlılıkla istenecek) işlerdendir.
Hayrat Neşriyat Bununla beraber kim de sabreder ve bağışlarsa; işte bu, şüphesiz azmedilmeye değer işlerdendir.
İbni Kesir Elbetteki haksızlığa uğradığında sabreden ve bağışlayanın yaptığı, büyük işlerden birisidir.
İlyas Yorulmaz Kim de sabreder ve bağışlarsa, hiç şüphesiz bu, azim gerektiren işlerdendir.
İnsan Dergisi Her kim cahillerin sataşmalarına karşı sabreder ve onları bağışlarsa, ona da ne mutlu! Çünkü bu, büyük bir azim ve kararlılıkla yapılmaya değer işlerdendir.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN GÜN
Kadri Çelik Ama bilin ki, kim sıkıntıya göğüs gerer ve affederse işte bu, gönülden istenen bir şeydir.
Mahmut Kısa Ve kim, dayanır ve suçları örterse şüphe yok ki bu, azme, irâdeye dayanan işlerdendir elbet.
Muhammed Esed Yine de kim sabreder ve affederse, iyi bilsin ki bu kararlılık ve direnç isteyen (büyük) bir davranıştır.
Mustafa İslamoğlu (43-44) Ve elbette her kim sabreder ve (kötülüğü) setrederse şüphe yok ki bu, azmolunacak emirlerdendir. Ve Allah kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun için ondan sonra bir velî yoktur. Ve zalimleri göreceksin ki, azabı gördükleri zaman diyeceklerdir ki: «Acaba geri dönmeye bir yol var mıdır?»
Ömer Nasuhi Bilmen Kim sabreder, kendisine yapılan kötülüğü affederse, şüphesiz ki bu çok mühim işlerden birisidir.
Ömer Öngüt Kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu gerçekten işlerin en şereflisidir.
Şaban Piriş Kim de sabreder ve bağışlarsa; şüphesiz ki bu, çok gayret edilmesi gereken işlerdendir.
Sadık Türkmen Fakat kim sabreder kendisine yapılan kötülüğü affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.
Seyyid Kutub Her kim dişini sıkarak sabreder ve kusurları affederse, işte onun bu hareketi, ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır.
Suat Yıldırım Fakat kim sabreder, affederse, şüphesiz bu, çok önemli işlerdendir!
Süleyman Ateş Kim de sabreder ve bağışlarsa, hiç şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.
Süleymaniye Vakfı Kim sabreder (katlanır) de (kendisine yapılmış yanlışı) örterse, onun bu yaptığı kararlılık gerektiren işlerdendir.
Tefhim-ul Kuran Bununla beraber, kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu, uğrunda azmedilmeye değer işlerdendir.
Ümit Şimşek Sabredip bağışlayan bilsin ki bu, işlerin en zorlularındandır.
Yaşar Nuri Öztürk Kim de sabreder ve bağışlarsa işte bu elbette ki azmedilmeye (zor da olsa yapılmaya) değer işlerdendir.

Sureler
Sayfa 483
Mushaf
Şûrâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler