Şûrâ Suresi 34. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şûrâ Suresi 53 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 62. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 483 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَث۪يرٍۘ
Sureler
Mushaf
Sayfa 483
İlgili Sure
Şûrâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Yahut da gemidekileri veya yeryüzündekileri yapıp ettiklerinden dolayı yok eder, çoğunu da affedebilir.
Abdullah Parlıyan Yahut yaptıkları yüzünden onları helâk eder. Birçoğunu da affeder (kurtarır).
Adem Uğur Yahut kazandıkları yüzünden onları helâk eder. . . (Allâh) birçoğunu da affediyor.
Ahmed Hulusi Yahut da, yüklendikleri günahlar yüzünden onları helâk eder. Başlarına gelecek felaketlerin, cezaların çoğunu da bertaraf eder.
Ahmet Tekin Yahut kazandıklarından dolayı onları batırır. Çoğunu da affeder.
Ahmet Varol Ya da kazandıkları dolayısıyla onları yok eder, bir çoğunu da affeder.
Ali Bulaç Yahud dilerse, kazandıkları günah yüzünden, onları denizde helâk eder. Fakat Allah, (onlardan günahların) çoğunu bağışlar (da kendilerini cezalandırmaz).
Ali Fikri Yavuz Veya (özellikle yolcuların) işledikleri kötülükler ve kazandıkları günahlar sebebiyle o gemileri batırır; bununla birlikte O, işlenen günah ve yapılan hataların pek çoğundan geçer.
Ali Ünal Yahut yaptıkları yüzünden onları helâk eder, birçoğunu da bağışlar.
Bayraktar Bayraklı Yahut yaptiklarina karsilik onlari ortadan kaldirir bir cogunu da bagislar.
Bekir Sadak Veya o (gemilerdekileri) işledikleri (günah ve vebal) yüzünden (gemileri batırarak) yok eder, çoğunu da affeder.
Celal Yıldırım Yahut (gemilerdekileri) işledikleri (günahlar) yüzünden (fırtına ile batırıp) helak eder. (İçlerindekilerden) birçoğunu da bağışlar (kurtarır).
Cemal Külünkoğlu Yahut (içlerindekilerin) yaptıklarından dolayı onları helâk eder, birçoğunu da affeder.
Diyanet İşleri Yahut yaptıklarına karşılık onları ortadan kaldırır, bir çoğunu da bağışlar.
Diyanet İşleri ( Eski ) Yahut yaptıkları yüzünden onları helâk eder. Birçoğunu da affeder (kurtarır).
Diyanet Vakfı Yahut, yaptıkları yüzünden onları yok eder. Bunun yerine bir çoğunu da bağışlar.
Edip Yüksel Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helâk eder ve birçoğunu da bağışlar.
Elmalılı ( Sade ) Yahut da içindekilerin kazançlarıyla onları helak eder; bir çoğunu da bağışlar.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Yâhud da onları içindekilerin kazançlarıyle helâke sürükler, bir çoğundan da afiv buyurur
Elmalılı Hamdi Yazır Ya da kazandıkları dolayısıyla onları yok eder, bir çoğunu da affeder.
Gültekin Onan Ya da kazandıkları dolayısıyla onları yok eder, bir çoğunu da affeder.
Harun Yıldırım Yahud (Allah bu gemileri, binenlerin) kazandıkları (günâhlar) yüzünden (fırtına ile batırıb) helak eder. (İçlerindekilerden) bir çoğunu da bağışlar (kurtarır).
Hasan Basri Çantay Veya kazandıkları (günahlar) yüzünden onları helâk eder; bununla berâber (Allah)birçoğunu affeder.
Hayrat Neşriyat Yahut yaptıklarına karşılık onları helak eder. Bir çoğunu da bağışlar.
İbni Kesir Yahut, yaptıklarının karşılığında onları yok eder veya onların çoğunu da affeder.
İlyas Yorulmaz Ya da kazanmakta oldukları dolayısıyla (rüzgârı şiddetli estirir de) onları yok eder, birçoğunu da affeder.
İnsan Dergisi Evet, Allah dileseydi, gemileri denizin ortasında hareketsiz bırakabilirdi. Yahut insanların işledikleri suçlar yüzünden o gemileri batırıp yok eder ve birçoğunu hemen oracıkta cezalandırır, birçoğunu da bağışlardı.
Kadri Çelik ya da yapıp ettiklerinden dolayı onları yok eder, (her şeye rağmen) Allah çok bağışlayıcıdır.
Mahmut Kısa Yahut da, kazandıkları suçlar yüzünden fırtınalarla helâk eder gemileri ve çoğunu da bağışlar.
Muhammed Esed Bir ihtimal onları kazançlarıyla birlikte helak da edebilir; ne ki bir çoğunu affetmektedir.
Mustafa İslamoğlu Yahut onları kazandıkları ile helâk eder ve birçoğundan da af buyurur.
Ömer Nasuhi Bilmen Yahut da yaptıklarına karşılık olarak onları helâk eder. Bir çoğunu da bağışlar.
Ömer Öngüt Veya işledikleri sebebiyle onları helak eder, bir çoğunu da affeder.
Şaban Piriş Ya da içindekilerin kazandıkları yüzünden çeşitli sebeplerle onları batırır mahveder, birçoğunu da affeder/yaşamasına izin verir.
Sadık Türkmen Yahut yaptıkları yüzünden gemileri helak eder. Bir çoğunu da affeder.
Seyyid Kutub (32-35) Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer O dilerse rüzgârı durdurur, gemiler de denizin üstünde durakalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır, günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de, âyetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir.
Suat Yıldırım Yahut yaptıkları (işler) yüzünden gemileri(n içindekileri) helâk eder. Birçoğunu da affeder (kurtarır).
Süleyman Ateş Ya da kazanmakta oldukları dolayısıyla onları yok eder, bir çoğunu da affeder.
Süleymaniye Vakfı Ya da yaptıklarına[*] karşılık yönlerini kaybettirirdi. Ama bir çoğunu da bağışlar.
Tefhim-ul Kuran Veya kazandıkları günahlar yüzünden onları batırır; birçoğunu da affeder.
Ümit Şimşek Yahut onları, içindekilerin kazançları yüzünden mahveder. Ama birçoğunu affediyor;
Yaşar Nuri Öztürk Ya da kazanmakta oldukları şeyler yüzünden onları (denize batırıp) helak eder. (Fakat yine de) bir çoğunu affeder.

Sureler
Sayfa 483
Mushaf
Şûrâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler