Şuarâ Suresi 67. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَةًۜ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Bu olayda şüphesiz bütün insanlar için, bir ders ve ibret vardır. Ama insanların pek çoğu yine de inanmazlar.
Abdullah Parlıyan Şüphesiz bunda bir ibret vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.
Adem Uğur Muhakkak ki bu olayda bir mucize - ders var! Onların çoğunluğu ise buna iman etmiş değillerdir.
Ahmed Hulusi Bunlarda Allah’ın kudretine, ilmine, hikmet sahibi olduğuna işaretler, insanlar için ibretler vardır. Fakat onların çoğu iman edecek değildir.
Ahmet Tekin Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.
Ahmet Varol Şüphesiz, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
Ali Bulaç Elbette bunda bir ibret var, böyle iken (geri kalanlardan) çoğu imana gelmedi.
Ali Fikri Yavuz Bütün bu (olup bitenlerde) hiç kuşkusuz çok önemli bir ibret vardır. (Ey Rasûlüm, kavminden çoğu iman etmiyor diye üzülme.) Gerçe şu ki, (gördükleri onca mucizeye rağmen, bu kıssada sözü edilen Firavun halkının da, Musa’nın kavminin de) çoğu mü’min değildi.
Ali Ünal Şüphesiz bunda bir ders vardır, ama çokları inanmamaktadır.
Bayraktar Bayraklı Bunda suphesiz ders vardir, ama cogu inanmamistir.
Bekir Sadak Şüphesiz ki bu olayda öğüt ve ibret vardır; (ne varki kalanların) çoğu imân etmiş değillerdir.
Celal Yıldırım Kuşku yok ki, bu olayda alınması gereken bir ders vardır. (Buna rağmen) yine de insanların çoğu iman etmediler.
Cemal Külünkoğlu Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi.
Diyanet İşleri Bunda şüphesiz ders vardır, ama çoğu inanmamıştır.
Diyanet İşleri ( Eski ) Şüphesiz bunda bir ibret vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.
Diyanet Vakfı Elbette bunda bir ders vardır; ama çokları inanmazlar.
Edip Yüksel Şüphesiz bunda bir âyet (ibret) vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.
Elmalılı ( Sade ) Şüphesiz bunda gerçekten bir ibret vardır; fakat çokları inanmadı.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Elmalılı Hamdi Yazır Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu inançlı olmamıştır.
Gültekin Onan Şüphesiz bunda bir ibret vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.
Harun Yıldırım Bunda elbette bir ibret vardı. (Fakat) onların çoğu îman etmiş değillerdi.
Hasan Basri Çantay Şübhesiz ki bunda, elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.
Hayrat Neşriyat Şüphesiz ki bunda, bir ayet vardır. Ama onların çoğu inananlar değildi.
İbni Kesir Elbette bu olayda alınacak bir ders var ama, onların pek çoğu inanmış değiller.
İlyas Yorulmaz Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.
İnsan Dergisi Hiç kuşkusuz bu anlatılanlarda, ilâhî adaleti gözler önüne seren apaçık bir delil, bir işaret vardır. Fakat insanların çoğu iman etmezler.
Kadri Çelik Bu (kıssada), şüphesiz, (bütün insanlar için) bir ders vardır; velev ki onlardan çoğu inanmasa da.
Mahmut Kısa Şüphe yok ki bunda bir delil var, fakat halkın çoğu inanmaz.
Muhammed Esed Elbet bu (Musa kıssası)nda da alınacak bir ders mutlaka vardır; fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır.
Mustafa İslamoğlu Şüphe yok ki, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki, onların ekserisi imân etmiş kimseler olmadı.
Ömer Nasuhi Bilmen Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.
Ömer Öngüt Şüphesiz bunda bir “ayet/işaret” vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.
Şaban Piriş Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Ama onların birçoğu yine de inanmıyor.
Sadık Türkmen Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Fakat insanların çoğu buna inanmadı.
Seyyid Kutub Elbette bunda alınacak ibret vardır, fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
Suat Yıldırım Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama çokları inanmazlar.
Süleyman Ateş Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
Süleymaniye Vakfı İşte bu olayda kesin bir belge vardır. Ama onların çoğu inanacak değillerdi.
Tefhim-ul Kuran İşte bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu yine iman etmez.
Ümit Şimşek Bunda elbette bir ibret vardır ama onların çoğu inanmış kimseler değildi.
Yaşar Nuri Öztürk Elbette ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler