Şuarâ Suresi 220. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّهُ هُوَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Çünkü herşeyi bütün gerçeğiyle bilen ve dolayısıyla herşeyi işiten de O'dur.
Abdullah Parlıyan Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur.
Adem Uğur Muhakkak ki O, "HÛ"; Semi'dir, Aliym'dir.
Ahmed Hulusi Hakkıyla işiten, hakkıyla bilen O’dur.
Ahmet Tekin Şüphesiz (her şeyi hakkıyla) duyan ve bilen O'dur.
Ahmet Varol Hiç şüphesiz, O, işitendir, bilendir.
Ali Bulaç Çünkü her şeyi künhü ile işitib bilen O’dur.
Ali Fikri Yavuz Çünkü O’dur Semî‘ (her şeyi hakkıyla işiten), O’dur Alîm (her şeyi hakkıyla bilen).
Ali Ünal Şüphesiz O, her şeyi duyar; her şeyi bilir.
Bayraktar Bayraklı (217-22) 0 Senin kalkip namaz kilanlar arasinda bulundugunu goren, guclu ve merhametli olan Allah'a guven. Dogrusu O isitir ve bilir.
Bekir Sadak Çünkü gerçekten Allah işitendir, bilendir.
Celal Yıldırım Hiç kuşkusuz O, (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (217-220) Senin kalkıp namaz kılanlar arasında bulunduğunu gören, güçlü ve merhametli olan Allah'a güven. Doğrusu O işitir ve bilir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur.
Diyanet Vakfı Çünkü O İşitendir, Bilendir.
Edip Yüksel Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur.
Elmalılı ( Sade ) Çünkü, herşeyi işiten, herşeyi bilen O'dur.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Çünkü o öyle semi öyle alîmdir
Elmalılı Hamdi Yazır Hiç şüphesiz, O, işitendir, bilendir.
Gültekin Onan Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur.
Harun Yıldırım Çünkü hakkıyle işiden, hakkıyle bilen bizzat Odur.
Hasan Basri Çantay Şübhesiz ki Semî' (hakkıyla işiten), Alîm (kemâliyle bilen) ancak O’dur.
Hayrat Neşriyat Muhakkak ki O'dur O; Semi, Alim.
İbni Kesir Kesinlikle O, işiten ve her şeyi bilendir.
İlyas Yorulmaz Şüphesiz O işitendir, bilendir.
İnsan Dergisi Çünkü O her şeyi işiten, her şeyi bilendir.
Kadri Çelik çünkü her şeyi bütün gerçeğiyle bilen (ve dolayısıyla) her şeyi işiten O'dur!
Mahmut Kısa Şüphe yok ki o, her şeyi duyar, bilir.
Muhammed Esed Çünkü O, evet yalnız O'dur her şeyi işiten, her şeyi bilen!
Mustafa İslamoğlu Şüphe yok, bihakkın işitici, kemaliyle bilici O'dur.
Ömer Nasuhi Bilmen Çünkü O işitendir, bilendir.
Ömer Öngüt Çünkü o işitendir, bilendir.
Şaban Piriş Şüphesiz o; işitendir, bilendir.
Sadık Türkmen Hiç kuşkusuz O, herşeyi işitir ve herşeyi görür.
Seyyid Kutub (218-220) Sen yolunda kaim olurken, namaza dururken de, O seni elbette görüyor. Secde edenler, ibadet edenler arasında dolaşmalarını da görüyor. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen O’dur.
Suat Yıldırım Çünkü O, işitendir, bilendir.
Süleyman Ateş Hiç şüphe yok, O, işitendir, bilendir.
Süleymaniye Vakfı Çünkü işiten ve bilen odur.
Tefhim-ul Kuran Çünkü O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.
Ümit Şimşek Kuşkusuz, O'dur iyice bilen, iyice duyan.
Yaşar Nuri Öztürk O Semi'dir (herşeyi işitendir), Alim'dir (hakkıyle bilendir).

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler