Şuarâ Suresi 208. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَمَٓا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَۗۛ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Kaldı ki, hiçbir toplumu önceden uyarmadan yok etmemişizdir.
Abdullah Parlıyan Bununla birlikte hangi memleketi, helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.
Adem Uğur Biz, uyarıcıları gelmemiş hiçbir bölge halkını helâk etmedik.
Ahmed Hulusi Biz hiçbir memleketi sorumluluk hesap ve cezayı hatırlatan uyarıcılar göndermeden helâk etmedik.
Ahmet Tekin Biz hiçbir kasabayı kendisi için uyarıcılar olmadan helak etmedik.
Ahmet Varol Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.
Ali Bulaç Biz hangi memleket halkını helâk ettikse, muhakkak o memleket halkını korkutucu peygamberler olmuştur.
Ali Fikri Yavuz Biz, kendilerine uyarıcılar gönderip (de halkını senelerce uyarmadan) hiçbir ülkeyi helâk etmedik.
Ali Ünal Biz hiçbir memleketi, kendilerine uyarıcılar göndermeden yok etmedik.
Bayraktar Bayraklı (208-20) 9 Hicbir kasaba halkini kendilerine ogut veren uyaricilar gelmeden yok etmedik. Biz zalim degiliz.*
Bekir Sadak Hiçbir kasaba (halkını), kendilerine uyarıcılar göndermedikçe yok etmiş değiliz.
Celal Yıldırım (208-209) Biz, hiçbir memleketi uyarıcılar göndermedikçe helâk etmedik. Bu, bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz.
Cemal Külünkoğlu Biz, hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik.
Diyanet İşleri (208-209) Hiçbir kent halkını kendilerine öğüt veren uyarıcılar gelmeden yok etmedik. Biz zalim değiliz.
Diyanet İşleri ( Eski ) (208-209) Biz hiçbir memleketi, öğüt vermek üzere (gönderdiğimiz) uyarıcıları (peygamberleri) olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz.
Diyanet Vakfı Biz uyarıcıları olmayan hiç bir kenti yok etmedik.
Edip Yüksel Bununla birlikte, biz hangi memleketi helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.
Elmalılı ( Sade ) Bununla birlikte Biz hangi memleketi helak ettikse, muhakkak onun uyarıcıları olmuştur.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Maamafih biz hangi memleketi helâk ettikse her halde onu inzar edenler olmuştur
Elmalılı Hamdi Yazır Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın biz hiç bir ülkeyı yıkıma uğratmış değiliz.
Gültekin Onan Bununla birlikte hangi memleketi, helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.
Harun Yıldırım (208-209) Biz hiçbir memleketi, ona (halkına) öğüd vermek üzere inzâr edici (peygamber) ler (göndermiş) olmadıkça helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz.
Hasan Basri Çantay (208-209) Hâlbuki (biz) hiçbir memleketi, (halkına) nasîhat vermek üzere kendisine(gönderilen) korkutucuları (peygamberleri) olmadan helâk etmedik. Ve (aslâ) zâlimler olmadık.
Hayrat Neşriyat Uyarıcılar olmaksızın Biz, hiç bir kasabayı helak etmedik.
İbni Kesir Biz hiçbir kasabayı, uyarıcılar göndermeden helak etmedik.
İlyas Yorulmaz Kendisi için bir uyarıp korkutucu olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.
İnsan Dergisi Doğrusu Biz, günah işleyen hiçbir toplumu açık ve net bir şekilde uyarmadan helâk etmemişizdir.
Kadri Çelik Kaldı ki, Biz hiçbir toplumu önceden uyarmadan yok etmemişizdir
Mahmut Kısa Ve hiçbir şehri helâk etmedik ki oraya, korkutucu peygamberler göndermeyelim de.
Muhammed Esed Dahası, Biz bir ülkeyi helak etmeden önce illa ki uyarıp
Mustafa İslamoğlu Biz hiçbir beldeyi helâk etmedik, illâ onun için inzar edenler bulunmuştur.
Ömer Nasuhi Bilmen Biz hiçbir memleket halkını, uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik.
Ömer Öngüt (208-209) Uyarıcılar göndermediğimiz hiçbir ülkeyi helak etmedik. Hiçbir zaman zulmedici olmadık.
Şaban Piriş Biz uyarıcıları olmayan hiçbir ülkeyi helâk etmedik!
Sadık Türkmen Yok ettiğimiz her ülkeye mutlaka uyarıcılar gönderdik.
Seyyid Kutub Biz hiç bir ülkeyi, uyarıcıları gelmeden imha etmedik.
Suat Yıldırım Biz, hiçbir kenti helâk etmedik ki onun uyarıcıları olmasın (helâk etmeden önce mutlaka uyarıcı gönderdik).
Süleyman Ateş Kendisi için bir uyarıcı, korkutucu olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.
Süleymaniye Vakfı Uyarıcıları olmayan hiçbir yeri yok etmedik.
Tefhim-ul Kuran Biz, uyarıcısı olmayan hiçbir beldeyi helâk etmedik.
Ümit Şimşek Biz, uyarıcıları olmayan hiçbir kenti/uygarlığı helâk etmemişizdir.
Yaşar Nuri Öztürk Biz bir uyarıcı-korkutucu olmaksızın hiçbir ülkeyi helak etmiş (yıkıma uğratmış) değiliz.

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler