Şuarâ Suresi 197. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اٰيَةً اَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمٰٓؤُ۬ا بَن۪ٓي اِسْرَٓائ۪لَۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı İsrailoğulları arasındaki bilginlerin, bu gerçeği bilmeleri, onlar için gerçeği yansıtan bir belge ve kanıt değil midir?
Abdullah Parlıyan Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
Adem Uğur İsrailoğullarının âlimlerinin Onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
Ahmed Hulusi İsrâiloğulları’nın bilginlerinin Kurân’ı bilmesi, tanıması onlar için bir delil değil midir?'
Ahmet Tekin İsariloğulları bilginlerinin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir?
Ahmet Varol İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil (ayet) değil mi?
Ali Bulaç İsrailoğulları âlimlerin, kitâblarında Kur’an’ın vasfını bilmesi de, o kâfirlere bir delil değil mi? (Bundan da Kur’an’ın sıhhatini anlamıyorlar mı?...)
Ali Fikri Yavuz Bu gerçeği İsrail Oğulları âlimlerinin bilmesi, o müşrikler için yeterli bir delil teşkil etmez mi?
Ali Ünal İsrâiloğullarının bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
Bayraktar Bayraklı Israilogullari bilginlerinin bunu bilmeye bir delilleri yok muydu?
Bekir Sadak Onu İsrail oğulları'ndan olan ilim adamlarının bilmesi onlar için (gerçeği yansıtan) bir belge ve kanıt değil midir?
Celal Yıldırım İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, inkârcılar için bir delil değil midir?
Cemal Külünkoğlu İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil midir?
Diyanet İşleri İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmeye bir delilleri yok muydu?
Diyanet İşleri ( Eski ) Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
Diyanet Vakfı İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmiş olması onlar için yeterli bir delil oluşturmuyor mu?
Edip Yüksel İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir âyet (delil) değil midir?
Elmalılı ( Sade ) Beni İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil mi?
Elmalılı ( Sade - 2 ) Onu Beni İsrail ulemasının bilmesi de onlara bir âyet (bir delil) değil mi
Elmalılı Hamdi Yazır İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir ayet değil mi?
Gültekin Onan Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
Harun Yıldırım İsrâîl oğulları bilginlerinin bunu bilmesi de onlar için bir âyet (bir delîl) değil miydi?
Hasan Basri Çantay İsrâiloğulları âlimlerinin bunu (kitablarında görerek) bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
Hayrat Neşriyat İsrailoğullarının bilginlerinin bunu bilmesi de onlar için bir ayet değil midir?
İbni Kesir İsrail oğullarının alimlerinin bu inen vahyi bilmeleri onlar için bir işaret olmadı mı?
İlyas Yorulmaz İsrail oğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar için ispatlayıcı bir delil (ayet) değil mi?
İnsan Dergisi Nitekim İsrail Oğulları içindeki Yahudi din âlimlerinin, Mekke'yi ziyaret ettiklerinde Kur'an'ı duyar duymaz onun Allah kelâmı olduğunu bilmeleri ve bu hakikati açıkça itiraf etmeleri, onlar için yeterli bir delil değil mi? Fakat zalimler, inkâra öylesine şartlanmışlar ki:
Kadri Çelik İsrailoğulları arasındaki (birçok) bilginin bu (gerçeği) bilmeleri onlar için yeterli bir belirti sayılmaz mı?
Mahmut Kısa Onu, İsrâiloğullarının bilginlerinin bilmesi de bir delil değil miydi onlara?
Muhammed Esed İsrailoğullarına mensup alimlerin bunu bilmeleri onlar için delil olarak yeterli değil miydi?
Mustafa İslamoğlu Onlar için bir delil olmuş değil midir, onu Benî İsrail âlimlerinin bilir olmaları.
Ömer Nasuhi Bilmen İsrâiloğullarının bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil midir?
Ömer Öngüt İsrailoğulları’nın bilginlerinin onu bilmeleri, onlar için bir belge değil midir?
Şaban Piriş Onlar için bir delil değil mi? İsrailoğulları’nın bilginlerinin onu (Kur’an’ı) bilmesi!
Sadık Türkmen İsrailoğulları bilginlerinin bu Kur'an'dan haberdar olmaları müşrikler için bir delil değil mi?
Seyyid Kutub İsrailoğullarından bilginlerin onu bilmeleri, onlar için bir delil değil midir?
Suat Yıldırım İsrâiloğulları bilginlerinin onu bilmesi de onlar için (Kur'ân'ın Güvenilir Rûh tarafından vahyedildiğine) yeterli bir delil değil mi?
Süleyman Ateş İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için ispatlayıcı bir delil (ayet) değil mi?
Süleymaniye Vakfı İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi, onlar için bir belge değil midir?
Tefhim-ul Kuran İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil mi?
Ümit Şimşek Beni İsrail bilginlerinin de onu bilmesi bunlar için bir belirti/kanıt değil mi?
Yaşar Nuri Öztürk İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir ayet (bir delil) değil midir?

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler