Şuarâ Suresi 163. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَط۪يعُونِۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Öyleyse, yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun ve bana itaat edin.
Abdullah Parlıyan Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Adem Uğur "O hâlde Allâh'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin. "
Ahmed Hulusi 'O halde, Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun, bana itaat edin, benim sünnetimi uygulayın.'
Ahmet Tekin Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.
Ahmet Varol "Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin."
Ali Bulaç Artık Allah’dan korkun ve bana itaat edin.
Ali Fikri Yavuz “O halde artık Allah’tan korkun, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Ali Ünal (161-164) Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: “Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin! Ben, bundan dolayı sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Benim karşılığımı ancak âlemlerin Rabbi verecektir.
Bayraktar Bayraklı (161-16) 6 Kardesleri Lut, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misiniz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim. Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum; benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin icin yarattigi esleri birakip da, insanlar arasinda, erkeklere mi yaklasiyorsunuz? Dogrusu siz azmis bir milletsiniz» dedi.
Bekir Sadak 0 halde Allah'tan artık korkun ve bana uyun.
Celal Yıldırım (162-163) “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”
Cemal Külünkoğlu “Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”
Diyanet İşleri (161-166) Kardeşleri Lut, onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir milletsiniz' dedi.
Diyanet İşleri ( Eski ) Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Diyanet Vakfı 'ALLAH'ı dinleyip bana uyun.'
Edip Yüksel «Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»
Elmalılı ( Sade ) Gelin Allah'tan korkun da bana itaat edin.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Gelin Allahdan korkun da bana itaat edin
Elmalılı Hamdi Yazır "Artık Tanrı'dan korkup sakının ve bana itaat edin."
Gültekin Onan Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Harun Yıldırım «Artık Allahdan korkun ve bana itaat edin».
Hasan Basri Çantay 'Artık, Allah’dan sakının ve bana itâat edin!'
Hayrat Neşriyat Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin.
İbni Kesir Allah dan korunun ve bana itaat edin."
İlyas Yorulmaz “Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.”
İnsan Dergisi "Öyleyse, Allah'tan gelen ilkeler doğrultusunda hayatınıza yön vererek kötü davranışlardan sakının ve Allah'a kulluk konusunda beni model kabul edip benim izimden yürüyün!"
Kadri Çelik öyleyse, artık Allah'tan yana bilinç ve duyarlık gösterin ve bana itaat edin!
Mahmut Kısa Artık Allah'tan çekinin ve itâat edin bana.
Muhammed Esed Şu halde Allah'a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin!
Mustafa İslamoğlu «Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»
Ömer Nasuhi Bilmen “Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. ”
Ömer Öngüt Allah’tan korkun ve bana itaat edin.
Şaban Piriş Allah’tan sakının ve bana itaat edin!
Sadık Türkmen Öyleyse Allah'tan korkunuz da çağrıma uyunuz.
Seyyid Kutub (161-164) Kardeşleri Lût onlara şöyle dedi: "Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin! Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbülalemindir.
Suat Yıldırım "Allah'tan korkun ve bana itâ'at edin."
Süleyman Ateş «Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.»
Süleymaniye Vakfı Allah’tan çekinin ve beni dinleyin.
Tefhim-ul Kuran 'Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
Ümit Şimşek "Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."
Yaşar Nuri Öztürk (Artık) Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin.

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler