Şuarâ Suresi 159. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ۟
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve şüphesiz senin Rabbin, çok acıyıp, esirgeyen ve güçlülerin en güçlüsüdür.
Abdullah Parlıyan Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
Adem Uğur Kesinlikle Rabbin "HÛ"; El Aziyz'dir, Er Rahıym'dir.
Ahmed Hulusi Senin Rabbin, işte o, kudretli, hükümran ve engin merhamet sahibidir.
Ahmet Tekin Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.
Ahmet Varol Ve şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
Ali Bulaç Doğrusu senin Rabbin, muhakkak ki O, Azîz’dir, Rahîm’dir.
Ali Fikri Yavuz Şüphesiz ki senin Rabbin, O’dur Azîz, O’dur Rahîm.
Ali Ünal Şüphesiz senin Rabbin çok güçlüdür; çok merhametlidir.
Bayraktar Bayraklı Rabbin suphesiz gucludur, merhametlidir. *
Bekir Sadak Ve senin Rabbin şüphesiz ki yegâne üstündür, çok güçlüdür; çok merhamet edendir.
Celal Yıldırım Şüphesiz senin Rabbin, mutlak galiptir, çok merhametlidir.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
Diyanet İşleri Rabbin şüphesiz güçlüdür, merhametlidir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
Diyanet Vakfı Kuşkusuz senin Rabbin Üstündür, Rahimdir.
Edip Yüksel Ve şüphesiz Rabbin, işte O mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
Elmalılı ( Sade ) Ve şüphesiz Rabbin gerçekten, O, çok güçlü ve çok merhametlidir.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve şüphesiz rabbın o, öyle azîz öyle rahîm
Elmalılı Hamdi Yazır Ve şüphesiz, senin rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
Gültekin Onan Şüphesiz Rabbin, işte O, Aziz’dir, Rahim’dir.
Harun Yıldırım Hakıykat, senin Rabbin, mutlak gaalibdir, çok esirgeyicidir O.
Hasan Basri Çantay Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet eden)elbette ancak Rabbindir.
Hayrat Neşriyat Muhakkak ki Rabbın, elbette O; Aziz'dir, Rahim'dir.
İbni Kesir Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve merhamet sahibidir.
İlyas Yorulmaz Ve şüphesiz senin Rabbin, üstün güç sahibidir, esirgeyendir.
İnsan Dergisi Oysa senin Rabb'in, sonsuz kudret ve merhamet sahibidir.

İşte, zalimleri nasıl bir felâketin beklediğini haber veren bir başka tarihi olay:
Kadri Çelik Ve şüphesiz senin Rabbin çok acıyıp esirgeyen O yüceler yücesidir!
Mahmut Kısa Ve şüphe yok ki Rabbin, elbette üstündür, rahîmdir.
Muhammed Esed Ne ki senin Rabbin, sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir.
Mustafa İslamoğlu Ve muhakkak, senin Rabbin elbette O, pek galipdir, pek esirgeyicidir.
Ömer Nasuhi Bilmen Rabbin şüphesiz ki Azîz'dir, engin merhamet sahibidir.
Ömer Öngüt Rabbin ise, elbette güçlü olan, merhametli olan O’dur.
Şaban Piriş Şüphesiz o Rabbin; üstündür, merhametlidir.
Sadık Türkmen Ve yine kuşku yok ki, senin Rabb'in üstün iradeli ve merhametlidir.
Seyyid Kutub Ama senin Rabbin aziz ve rahîmdir (mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir).
Suat Yıldırım Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur, merhamet eden O'dur.
Süleyman Ateş Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
Süleymaniye Vakfı Senin Rabbin pek güçlüdür, ikramı boldur.
Tefhim-ul Kuran Rabbin ise hem Azizdir, hem Rahîm.
Ümit Şimşek Ve senin Rabbin mutlak Azîz, mutlak Rahîm'dir.
Yaşar Nuri Öztürk Hiç şüphesiz senin Rabbin Aziz'dir (üstün ve güçlü olandır), Rahim'dir (rahmetiyle çok esirgeyendir).

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler