Şuarâ Suresi 132. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاتَّقُوا الَّـذ۪ٓي اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Bilebildiğiniz büsbütün iyilik ve nimetleri, size sağlayan Allah'ın kitabıyla yolunuzu bulun.
Abdullah Parlıyan Bildiğiniz şeyleri size bol bol veren, Allah'dan korkun.
Adem Uğur "Bildiğiniz nimetlerle size yardım edenden korunun. "
Ahmed Hulusi 'Size, o bildiğiniz şeyleri veren Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun.'
Ahmet Tekin Size bildiğiniz üzere nimetleri ihsan edenden korkun.
Ahmet Varol "Bildiğiniz şeylerle size yardım edenden korkup sakının."
Ali Bulaç Size bildiğiniz şeyleri verenden sakının;
Ali Fikri Yavuz “Korkun O Zat’tan ki, size bildiğiniz bunca nimetleri verdi.
Ali Ünal “Size bildiğiniz nimetleri veren Allah'tan sakının!”
Bayraktar Bayraklı (124-13) 5 Kardesleri Hud, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misiniz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim; Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum; benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz her yuksek yere koca bir bina kurup, bos seyle mi ugrasirsiniz? Temelli kalacaginizi umarak saglam yapilar mi edinirsiniz? Yakaladiginizi zorbaca mi yakalarsiniz? Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Bildiginiz seyleri size verenden sakinin; davarlari, ogullari, bahceleri ve akarsulari size O vermistir. Dogrusu hakkinizda buyuk gunun azabindan korkuyorum» dedi.
Bekir Sadak Bildiğiniz nimetleri size (cömertçe) verenden (O'na karşı gelmekten) sakının.
Celal Yıldırım “O bildiğiniz nimetlerle size yardım eden (Allah')ın (azabından) sakının.”
Cemal Külünkoğlu (132-134) “Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah’a karşı gelmekten sakının.”
Diyanet İşleri (124-135) Kardeşleri Hud, onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksek yere koca bir bina kurup, boş şeyle mi uğraşırsınız? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Yakaladığınızı zorbaca mı yakalarsınız? Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size verenden sakının; davarları, oğulları, bahçeleri ve akarsuları size O vermiştir. Doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkuyorum' dedi.
Diyanet İşleri ( Eski ) (132-134) Bildiğiniz şeyleri size veren, size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden (Allah'a karşı gelmek)ten sakının.
Diyanet Vakfı 'Bildiğiniz her şeyi size vereni dinleyin.'
Edip Yüksel «O Allah'tan korkun ki, size o bildiğiniz şeyleri vermekte,»
Elmalılı ( Sade ) O Allah'tan korkun ki, size o bildiğiniz şeyleri verdi.
Elmalılı ( Sade - 2 ) O Allahdan korkun ki size o bildiğiniz şeylere imdad buyurdu
Elmalılı Hamdi Yazır "Bildiğiniz şeylerle size yardım edenden korkup sakının."
Gültekin Onan Bildiğiniz şeyleri size bol bol veren, Allah'dan korkun.
Harun Yıldırım «Size bilib durduğunuz şeylerle (nimetlerle) yardım eden»,
Hasan Basri Çantay 'Bilip durduğunuz şeyler (ni'metler) ile size yardım edenden sakının!'
Hayrat Neşriyat Bildiğiniz şeylerle sizi destekleyenden sakının.
İbni Kesir "Bildiklerinizi size daha çok artıran dan (Rabbinizden)."
İlyas Yorulmaz “Bilmekte olduğunuz şeylerle size yardım edenden korkup sakının.”
İnsan Dergisi "Hayatınızda ne büyük bir öneme sahip olduğunuçok iyi bildiğiniz bunca nimetleri size bahşeden Rabb'inize karşı saygılı ve itaatkâr olun!"
Kadri Çelik düşünebileceğiniz bütün (iyilikleri) size sağlayan (Allah'tan) yana duyarlı olun;
Mahmut Kısa Çekinin o mâbuttan ki bildiğiniz nîmetleri vererek yardım etti size.
Muhammed Esed Aklınıza gelebilecek her tür (nimeti) size lutfeden Zat'a karşı saygılı olun!
Mustafa İslamoğlu «Ve o Zât'tan korkunuz ki, bildiğiniz şeylerle size imdat etti.»
Ömer Nasuhi Bilmen “Bildiğiniz şeyleri size bol bol veren Allah'tan korkun. ”
Ömer Öngüt Size bildiğiniz şeyleri sunandan korkun!
Şaban Piriş Bildiğiniz şeyleri size bol bol verenden sakının!
Sadık Türkmen Size bildiğiniz nimetleri bağışlayan Allah'tan korkunuz.
Seyyid Kutub (131-135) Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden, gerçekten endişe ediyorum!"
Suat Yıldırım "Size bildiğiniz ni'metleri bol bol veren (Allâh)dan korkun."
Süleyman Ateş «Bilmekte olduğunuz şeylerle size yardım edenden korkup sakının,»
Süleymaniye Vakfı Sizin de bildiğiniz gibi size destek verenden çekinin.
Tefhim-ul Kuran 'O Allah'tan korkun ki, size bildiğiniz bunca nimetleri verdi.
Ümit Şimşek "O bildiğiniz nimetleri önünüze yayandan korkun."
Yaşar Nuri Öztürk Bildiğiniz şeylerle size yardım edenden korkup-sakının.

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler