Şuarâ Suresi 121. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَةًۜ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Şüphesiz bu kıssada, insanlar için bir ders ve ibret vardır, onların çoğu buna inanmasa da…
Abdullah Parlıyan Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.
Adem Uğur Muhakkak ki bu olayda bir mucize - ders vardır. . . Ne var ki onların ekseriyeti iman edenler değillerdir!
Ahmed Hulusi Bunlarda kesinlikle, Allah’ın kudretine, ilmine, hikmet sahibi olduğuna işaretler, insanlar için ibretler vardır. Onların çoğu iman edecek değildi.
Ahmet Tekin Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.
Ahmet Varol Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
Ali Bulaç Muhakkak ki (onlara yaptığımız) bu işte, (geride kalanlar için) bir ibret var, öyle iken onların çoğu mümin olmadı.
Ali Fikri Yavuz Bütün bu (olup bitenlerde) hiç kuşkusuz çok önemli bir ibret vardır. Doğrusu, o halkın çoğu mü’min değildi.
Ali Ünal (119-122) Bunun üzerine onu ve beraberinde olanları dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Sonra geride kalanları suda boğduk. Doğrusu, bunda ders vardır, ama çoğu inanmamaktadır. Rabbin, şüphesiz güçlüdür, merhamet sahibidir.
Bayraktar Bayraklı Dogrusu bunda bir ders vardir, ama cogu inanmamistir.
Bekir Sadak Şüphesiz ki bunda öğüt ve ibret vardır. (Ne yazık ki) onların çoğu imân etmediler.
Celal Yıldırım Şüphesiz bunda (alınacak büyük) bir ders vardır. (Buna rağmen) yine de onların çoğu iman etmediler.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.
Diyanet İşleri Doğrusu bunda bir ders vardır, ama çoğu inanmamıştır.
Diyanet İşleri ( Eski ) Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.
Diyanet Vakfı Bunda bir ders var; ancak çoğunluk inanmaz.
Edip Yüksel Şüphesiz bunda mutlak bir âyet (alınacak ders) vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.
Elmalılı ( Sade ) Şüphesiz bunda mutlak bir ibret vardır; öyle iken çoğu iman etmedi.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Elmalılı Hamdi Yazır Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu inançlı olmamıştır.
Gültekin Onan Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.
Harun Yıldırım Şübhe yok ki bunda mutlak bir ibret vardır. (Fakat) onların çoğu îman ediciler değildir.
Hasan Basri Çantay Muhakkak ki bunda, elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.
Hayrat Neşriyat Muhakkak ki bunda, bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü'minler olmadı.
İbni Kesir Bu olayda ibret alınacak dersler var, ancak insanların çoğu inanmıyorlar.
İlyas Yorulmaz Hiç şüphesiz bunda bir ayet vardır; ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.
İnsan Dergisi Dinle, ey insan! Hiç kuşkusuz bunda, ilâhî adaleti gözler önüne seren apaçık bir delil, bir işaret vardır. Fakat insanların çoğu, yine de inanmamakta diretiyor.
Kadri Çelik Şüphesiz bu (kıssada insanlar için) bir ders vardır, onların çoğu (buna) inanmasa da.
Mahmut Kısa Şüphe yok ki bunda bir delil var, fakat halkın çoğu inanmaz.
Muhammed Esed Elbet bu (Nuh kıssası)nda da alınacak bir ders mutlaka vardır; fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır.
Mustafa İslamoğlu Şüphe yok ki, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki, onların ekserîsi imân etmiş olmadılar.
Ömer Nasuhi Bilmen Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.
Ömer Öngüt İşte bunda da bir ibret vardır. Fakat, onların çoğu yine de inanacak değillerdir.
Şaban Piriş Şüphesiz bunda bir ayet/ibret vardır. Onların birçoğu yine de inanmıyorlar.
Sadık Türkmen Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi.
Seyyid Kutub Elbette bunda alınacak ibret var, fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler.
Suat Yıldırım Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanmazlar.
Süleyman Ateş Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
Süleymaniye Vakfı Bu olayda kesin bir ibret var ama bunların çoğu inanacak değillerdir.
Tefhim-ul Kuran İşte bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu yine iman etmez.
Ümit Şimşek Bunda elbette bir ibret var. Ama onların çoğu müminler değildi
Yaşar Nuri Öztürk Elbette ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler