Şuarâ Suresi 110. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَط۪يعُونِۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Öyleyse yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmak suretiyle, benim izimden yürüyün.”
Abdullah Parlıyan Onun için, Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
Adem Uğur "O hâlde Allâh'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin!"
Ahmed Hulusi 'O halde, Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun, bana itaat edin, benim sünnetimi uygulayın.'
Ahmet Tekin Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.
Ahmet Varol "Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin."
Ali Bulaç O halde, Allah’dan korkun ve bana itaat edin.”
Ali Fikri Yavuz “Artık Allah’tan korkun, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”
Ali Ünal (106-110) Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “Sakınmaz mısınız? Bakın ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin. Hem bunun için sizden dünyevî bir karşılık da istemiyorum. Benim karşılığımı verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. Onun için, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin!”
Bayraktar Bayraklı (106-11) 0 Kardesleri Nuh, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misinz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim. Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin» dedi.
Bekir Sadak O halde Allah'tan korkun ve bana uyun.
Celal Yıldırım “O halde, Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”
Cemal Külünkoğlu “O hâlde, Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”
Diyanet İşleri (106-110) Kardeşleri Nuh, onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin' dedi.
Diyanet İşleri ( Eski ) Onun için, Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
Diyanet Vakfı 'ALLAH'ı dinleyip bana uymalısınız.'
Edip Yüksel «Gelin, artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»
Elmalılı ( Sade ) Gelin Allah'tan korkun, bana itaat edin!»
Elmalılı ( Sade - 2 ) Gelin Allahdan korkun bana itaat edin
Elmalılı Hamdi Yazır "Artık Tanrı'dan korkup sakının ve bana itaat edin."
Gültekin Onan Onun için, Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
Harun Yıldırım «O halde Allahdan korkun ve bana îtâat edin».
Hasan Basri Çantay 'Artık Allah’dan sakının ve bana itâat edin!'
Hayrat Neşriyat O halde Allah'tan korkun da bana itaat edin.
İbni Kesir Allah dan korunun ve bana itaat edin" demişti.
İlyas Yorulmaz “Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.”
İnsan Dergisi "Öyleyse tekrar söylüyorum, Allah'tan gelen ilkeler doğrultusunda hayatınıza yön vererek kötülüklerden titizlikle sakının ve ilâhî mesajı getiren bir Elçi olarak bana itaat edin!"
Kadri Çelik Öyleyse artık Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın ve benim izimden yürüyün!"
Mahmut Kısa Artık Allah'tan çekinin ve itâat edin bana.
Muhammed Esed Haydi artık Allah'a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin!"
Mustafa İslamoğlu (109-110) «Ve bunun mukabilinde sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükâfaatım, ancak alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»
Ömer Nasuhi Bilmen “Öyle ise Allah'tan korkun ve bana itaat edin. ”
Ömer Öngüt Allah’tan korkun ve bana itaat edin.
Şaban Piriş Öyleyse Allah’tan sakının ve bana itaat edin.”
Sadık Türkmen O halde Allah'tan korkunuz ve çağrıma uyunuz.
Seyyid Kutub Haydi öyleyse! Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin!."
Suat Yıldırım "Öyle ise Allah'tan korkun ve bana itâ'at edin."
Süleyman Ateş «Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.»
Süleymaniye Vakfı Öyleyse Allah’tan çekinin ve sözümü dinleyin,” dedi.
Tefhim-ul Kuran 'Allah'tan korkun ve bana itaat edin.'
Ümit Şimşek "Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."
Yaşar Nuri Öztürk (Kendiniz için) Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin.

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler