Şuarâ Suresi 108. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَط۪يعُونِۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Öyleyse, yolunuzu Allah'la bulmak suretiyle, benim izimden yürüyün.
Abdullah Parlıyan Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Adem Uğur "O hâlde Allâh'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin!"
Ahmed Hulusi 'Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun, bana itaat edin, benim sünnetimi uygulayın.'
Ahmet Tekin Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.
Ahmet Varol "Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin."
Ali Bulaç Artık Allah’dan korkun ve bana itaat edin.
Ali Fikri Yavuz “O halde artık Allah’tan korkun, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Ali Ünal (106-110) Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “Sakınmaz mısınız? Bakın ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin. Hem bunun için sizden dünyevî bir karşılık da istemiyorum. Benim karşılığımı verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. Onun için, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin!”
Bayraktar Bayraklı (106-11) 0 Kardesleri Nuh, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misinz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim. Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin» dedi.
Bekir Sadak Artık Allah'tan korkup bana itaat edin.
Celal Yıldırım (107-108) “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”
Cemal Külünkoğlu “Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”
Diyanet İşleri (106-110) Kardeşleri Nuh, onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin' dedi.
Diyanet İşleri ( Eski ) Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Diyanet Vakfı 'ALLAH'ı dinleyip bana uymalısınız.'
Edip Yüksel «Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»
Elmalılı ( Sade ) Gelin Allah'tan korkun, bana itaat edin!
Elmalılı ( Sade - 2 ) Gelin Allahdan korkun, bana itaat edin
Elmalılı Hamdi Yazır "Artık Tanrı'dan korkup sakının ve bana itaat edin."
Gültekin Onan Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Harun Yıldırım «Artık Allahdan korkun ve bana itaat edin».
Hasan Basri Çantay 'Artık, Allah’dan sakının ve bana itâat edin!'
Hayrat Neşriyat Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin.
İbni Kesir "Allah dan sakının ve bana itaat edin."
İlyas Yorulmaz “Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.”
İnsan Dergisi "Öyleyse, Allah'tan gelen ilkeler doğrultusunda hayatınıza yön vererek kötü davranışlardan sakının ve Allah'a kulluk konusunda beni örnek ve model kabul ederek benim izimden yürüyün!"
Kadri Çelik öyleyse artık Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın ve benim izimden yürüyün!"
Mahmut Kısa Artık Allah'tan çekinin ve itâat edin bana.
Muhammed Esed şu halde, Allah'a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin!
Mustafa İslamoğlu (105-108) Nûh'un kavmi peygamberleri tekzîp ettiler. O vakit, kardeşleri Nûh, onlara dedi: «İttikada bulunmayacak mısınız? Şüphe yok, ben sizin için emin bir peygamberim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»
Ömer Nasuhi Bilmen “Allah'tan korkun ve bana itaat edin. ”
Ömer Öngüt Allah’tan korkun ve bana itaat edin.
Şaban Piriş Öyleyse Allah’tan sakının ve bana itaat edin.
Sadık Türkmen Öyleyse Allah'tan korkunuz ve çağrıma uyunuz.
Seyyid Kutub Öyleyse Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin!
Suat Yıldırım "Allah'tan korkun ve bana itâ'at edin."
Süleyman Ateş «Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.»
Süleymaniye Vakfı Allah’tan çekinin ve sözümü dinleyin.
Tefhim-ul Kuran 'Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
Ümit Şimşek "Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."
Yaşar Nuri Öztürk (Artık) Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin.

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler