Şuarâ Suresi 106. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Kardeşleri Nuh onlara: “Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışmaz mısınız?” dedi.
Abdullah Parlıyan Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?
Adem Uğur Hani kardeşleri Nuh onlara dedi ki: "Korkup sakınmaz mısınız?"
Ahmed Hulusi Hani kardeşleri Nuh onlara: 'Hâlâ, Allah’a sığınıp, emirlerine yapışmayacak, günahlardan arınıp, azaptan korunmayacak, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranmayacak, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olmayacak mısınız?' demişti.
Ahmet Tekin Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki: 'Siz sakınmıyor musunuz?
Ahmet Varol Hani onlara kardeşleri Nuh: "Sakınmaz mısınız?" demişti.
Ali Bulaç O vakit kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “- Siz Allah’dan korkmaz mısınız?
Ali Fikri Yavuz Kardeşleri Nuh onlara şu tebliğde bulunmuştu: “Allah’a gönülden saygı duymalı ve O’na isyandan, dolayısıyla O’nun azabından sakınmalı değil misiniz?
Ali Ünal (106-110) Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “Sakınmaz mısınız? Bakın ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin. Hem bunun için sizden dünyevî bir karşılık da istemiyorum. Benim karşılığımı verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. Onun için, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin!”
Bayraktar Bayraklı (106-11) 0 Kardesleri Nuh, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misinz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim. Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin» dedi.
Bekir Sadak Hani kardeşleri Nûh onlara dedi ki: (Allah'tan) korkup (putlara tapmaktan, kötülüklerde bulunmaktan) sakınmaz mısınız?
Celal Yıldırım Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: “(Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?”
Cemal Külünkoğlu Hani kardeşleri Nûh, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?”
Diyanet İşleri (106-110) Kardeşleri Nuh, onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin' dedi.
Diyanet İşleri ( Eski ) Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?
Diyanet Vakfı Kardeşleri Nuh onlara demişti ki, 'Dinleyip erdemli davranmaz mısınız?'
Edip Yüksel Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: «Siz Allah'tan korkmaz mısınız?»
Elmalılı ( Sade ) kardeşleri Nuh onlara şöyle dediği vakit: «Siz Allah'tan korkmaz mısınız?
Elmalılı ( Sade - 2 ) O vakıt ki kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?
Elmalılı Hamdi Yazır Hani onlara kardeşleri Nuh: "Sakınmaz mısınız?" demişti.
Gültekin Onan Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti:sakınmaz mısınız?
Harun Yıldırım Hani biraderleri Nuuh onlara: «(Allahdan) korkmaz mısınız?» demişdi,
Hasan Basri Çantay Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: '(Allah’a karşı gelmekten) sakınmıyor musunuz?'
Hayrat Neşriyat Hani onlara kardeşleri Nuh demişti ki: Siz sakınmaz mısınız?
İbni Kesir Nuh kardeşlerine "(Allah dan) korunmaz mısınız?"
İlyas Yorulmaz Hani onlara kardeşleri Nuh, “Sakınmaz mısınız?” demişti.
İnsan Dergisi Hani kardeşleri gibi yakından tanıdıkları Nuh onlara seslenerek,"Ey halkım!" demişti, "Zulüm ve haksızlıklardan sakınıp dürüst ve erdemli kimseler olmayacak mısınız?"
Kadri Çelik Kardeşleri Nuh onlara: "Allah'a karşı sorumluluk bilinci duymaz mısınız?" dedi,
Mahmut Kısa Hani, kardeşleri Nûh, onlara demişti ki: Hâlâ mı çekinmezsiniz?
Muhammed Esed Hani bir zamanlar soydaşları Nuh onlara şöyle demişti: "Hala sorumlu davranmayacak mısınız?
Mustafa İslamoğlu (105-108) Nûh'un kavmi peygamberleri tekzîp ettiler. O vakit, kardeşleri Nûh, onlara dedi: «İttikada bulunmayacak mısınız? Şüphe yok, ben sizin için emin bir peygamberim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»
Ömer Nasuhi Bilmen Kardeşleri Nuh onlara: “Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” demişti.
Ömer Öngüt Kardeşleri Nuh, onlara şöyle demişti: “Hiç Allah’tan korkmuyor musunuz?
Şaban Piriş Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki: “Korunup sakınmaz mısınız?
Sadık Türkmen Hani kardeşleri Nuh, onlara dedi ki, Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız?
Seyyid Kutub Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: "Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız?
Suat Yıldırım Kardeşleri Nûh onlara: "Korunmaz mısınız?" demişti.
Süleyman Ateş Hani onlara kardeşleri Nuh: «Sakınmaz mısınız?» demişti.
Süleymaniye Vakfı Bir gün soydaşları Nuh onlara “Allah’tan çekinmez misiniz!” dedi.
Tefhim-ul Kuran Kardeşleri Nuh onlara 'Sakınmıyor musunuz?' demişti.
Ümit Şimşek Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: "Siz hiç sakınmıyor musunuz?"
Yaşar Nuri Öztürk Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki "Korkup-sakınmaz mısınız?"

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler