Şuarâ Suresi 103. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَةًۜ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Şüphesiz bütün bunlarda, insanlar için bir ders vardır, onların çoğu buna inanmasalar da…
Abdullah Parlıyan Bunda elbet (alınacak) büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.
Adem Uğur Muhakkak ki bu olayda bir ders vardır. . . Onların çoğunluğu (hakikatlerine) iman etmiş değillerdir.
Ahmed Hulusi Kesinlikle bunlarda Allah’ın kudretine, ilmine, hikmet sahibi olduğuna işaretler, insanlar için ibretler vardır. Fakat onların çoğu iman edecek değildir.
Ahmet Tekin Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.
Ahmet Varol Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
Ali Bulaç Şüphesiz bu haberlerde kesin bir ibret var; öyle iken kavminin çoğu kendisine iman etmediler.
Ali Fikri Yavuz Bütün bu olup bitenlerde (İbrahim’in yaşadıklarında) elbette çok önemli bir ibret vardır. Doğrusu, o halkın çoğu mü’min değildi.
Ali Ünal (103-104) Bunda şüphesiz bir ders vardır, ama çoğu inanmamaktadır. Doğrusu Rabbin, güçlüdür, acıyandır.
Bayraktar Bayraklı Bunda suphesiz bir ders vardir ama cogu inanmamistir.
Bekir Sadak Şüphesiz ki bu (anlatılanlarda bir öğüt ve ibret vardır; (ne yazık ki) onların çoğu imân etmemiştir.
Celal Yıldırım Kuşku yok ki, bunda alınacak büyük bir ders vardır. (Buna rağmen) yine de onların çoğu iman etmediler.
Cemal Külünkoğlu Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi.
Diyanet İşleri Bunda şüphesiz bir ders vardır ama çoğu inanmamıştır.
Diyanet İşleri ( Eski ) Bunda elbet (alınacak) büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.
Diyanet Vakfı Bunda bir ders var; ancak çoğunluk inanmaz.
Edip Yüksel Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır; oysa çokları iman etmiş değillerdir.
Elmalılı ( Sade ) Şüphesiz bunda mutlaka alınacak bir ders vardır; öyle iken çoğu inanmadı.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Elmalılı Hamdi Yazır Gerçekten bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu inançlı olmamıştır.
Gültekin Onan Şüphe yok ki bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu mü’min değillerdi.
Harun Yıldırım Şübhesiz ki bunda mutlak bir ibret vardır. (Fakat) onların çoğu îman ediciler değildir.
Hasan Basri Çantay Şübhesiz ki bunda, elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.
Hayrat Neşriyat Muhakkak ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü'minler olmadı.
İbni Kesir Elbetteki bu anlatılanlarda bir ibret var. Ancak onların çoğu (ayetlere) inanacak değillerdir.
İlyas Yorulmaz Şüphesiz bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
İnsan Dergisi Ey insanlar! Hiç kuşkusuz bu anlatılanlarda, ilâhî adâleti gözler önüne seren apaçık bir delil, bir işâret vardır. Fakat insanların çoğu, yine de inanmamakta diretiyor.
Kadri Çelik Şüphesiz bütün bunlarda (insanlar için) bir ders vardır, onların çoğu (buna) inanmasa da.
Mahmut Kısa Şüphe yok ki bunda bir delil var, fakat halkın çoğu inanmaz.
Muhammed Esed Elbet bu (kıssada) da alınacak bir ders mutlaka vardır, fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır.
Mustafa İslamoğlu (103-104) Şüphe yok, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki onların ekserisi imân etmiş kimseler olmadı. Ve şüphe yok, senin Rabbin elbette O, azîzdir, rahîmdir.
Ömer Nasuhi Bilmen Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.
Ömer Öngüt İşte bunda da bir ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de iman etmezler.
Şaban Piriş Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Ancak onların birçoğu inanmıyor.
Sadık Türkmen Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi.
Seyyid Kutub Elbette bunda alınacak ibret vardır; fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
Suat Yıldırım Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanmazlar."
Süleyman Ateş Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
Süleymaniye Vakfı İşte bunda tam bir ibret vardır ama bunlardan çoğu inanacak değillerdir.
Tefhim-ul Kuran İşte bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu yine iman etmez.
Ümit Şimşek Kuşkusuz, bütün bunlarda mutlaka bir ibret vardır. Ama onların çoğu müminler değil.
Yaşar Nuri Öztürk Elbette ki bunda (cinler ve insanlar için) bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler