Şuarâ Suresi 10. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve hatırla, hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: “O yaratılış gayesi dışında yaşayan kavme git.
Abdullah Parlıyan (10-11) Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.
Adem Uğur Hani Rabbin Musa'ya: "Zâlimler topluluğuna git!" diye nida etmişti.
Ahmed Hulusi Hani Rabbin Mûsâ’ya: 'İnkârda, isyanda ileri giden baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, insanları köleleştiren o zâlim kavme git.' diye nida etmişti.
Ahmet Tekin Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: 'Zalimler topluluğuna git.
Ahmet Varol Hani senin Rabbin, Musa'ya seslenmişti: "Zulmetmekte olan kavme git;"
Ali Bulaç Bir vakit Rabbin, Mûsa’ya şöyle buyurmuştu: “- Git o zalimler kavmine;
Ali Fikri Yavuz Hani, Rabbin Musa’ya nida etmiş ve şöyle buyurmuştu: “O zalim topluluğa git.
Ali Ünal (10-11) Hani Rabbin Mûsâ'ya, “O zâlimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git! Hâlâ sakınmayacaklar mı onlar?” diye seslenmişti. [377]
Bayraktar Bayraklı (10-11) Rabbin Musa'ya: «Haksizlik eden millete, Firavun'un milletine git» diye nida etmisti. «Haksizliktan sakinmazlar mi?»
Bekir Sadak (10-11) Hani bir zaman Rabbin, Musâ'ya : «Zulmü âdet edinen millete, Fir'avn'ın milletine git; artık (Allah'tan) korkup (inkâr ve azgınlıktan, haksızlık ve taşkınlıktan) sakınmıyacaklar mı ?» diye seslenmişti.
Celal Yıldırım (10-11) Hani Rabbin, Musa'ya seslenmişti: “Zulmetmekte olan kavme git! Firavn'un toplumuna git. Hâlâ Allah'a karşı gelmekten sakınmayacaklar mı?”
Cemal Külünkoğlu (10-11) Hani Rabbin, Mûsâ’ya; “Zalimler topluluğuna, Firavun’un kavmine git! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?” diye seslenmişti.
Diyanet İşleri (10-11) Rabbin Musa'ya: 'Haksızlık eden millete, Firavun'un milletine git' diye nida etmişti. 'Haksızlıktan sakınmazlar mı?'
Diyanet İşleri ( Eski ) (10-11) Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.
Diyanet Vakfı Bir zamanlar Rabbin Musa'ya seslenmişti: 'O zalim topluma git.'
Edip Yüksel Bir vakit de Rabbin, Musa'ya nida edip «Git o zalim kavme» dedi.
Elmalılı ( Sade ) Bir vakit Rabbin Musa'ya şöyle seslendi: «Git o zalim kavme!
Elmalılı ( Sade - 2 ) Bir vakıt da rabbın, Musaya nidâ buyurdu: git o zalim kavme dedi
Elmalılı Hamdi Yazır Hani senin rabbin Musa'ya seslenmişti: "Zulmetmekte olan kavme git."
Gültekin Onan (10-11) Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.
Harun Yıldırım (10-11) Hani Rabbin Musâya: «O zaalimler güruhuna, Fir'avnın kavmine git. Haalâ (fenâlıkdan) sakınmayacaklar mı onlar?» diye nida etmişdi.
Hasan Basri Çantay (10-11) Hani Rabbin Mûsâ’ya: 'O zâlimler topluluğuna, Fir'avun’un kavmine git!(Allah’a karşı gelmekten) hâlâ sakınmayacaklar mı?' diye nidâ buyurdu.
Hayrat Neşriyat Hani Rabbın Musa'ya seslenmişti ki: Zalimler güruhuna git;
İbni Kesir Biz Musa ya "Zalim bir topluma git" diye seslenmiştik.
İlyas Yorulmaz Hani senin Rabbin, Musa'ya (şöyle) seslenmişti: “Zulmetmekte olan kavime git.”
İnsan Dergisi Hani bir vakit Rabb'in Musa'ya "Ey Musa!" diye seslenmişti: "Ayetlerimi tebliğ etmek üzere şu zalim topluma git!"
Kadri Çelik Ve (hatırla,) hani, Rabbin Musa'ya: "Şu zalimler toplumuna git!" diye seslenmişti,
Mahmut Kısa An o zamanı ki hani Rabbin, Mûsâ'ya, git zâlimler topluluğuna diye nidâ etmişti,
Muhammed Esed Hani bir zamanlar Rabbin Musa'ya şöyle nida etmişti: "Şu zalimler güruhuna git;
Mustafa İslamoğlu (10-11) Ve yâd et o zamanı ki, Rabbin Mûsa'ya nidâ buyurdu ki: «Zalimler olan kavme gidiver. Fir'avun'un kavmine ki, daha sakınmayacaklar mı?»
Ömer Nasuhi Bilmen Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: “O zâlim kavme git!”
Ömer Öngüt Hani Rabbin, Musa’ya: -Zalim kavme git! diye seslenmişti.
Şaban Piriş Ve (hatirla); hani, Rabbin Musa’ya seslenmişti: “Zalimler topluluğuna git,
Sadık Türkmen Hani Rabb'in Musa'ya şöyle seslenmişti, «Şu zalim topluma git.
Seyyid Kutub (10-11) Bir vakit de Rabbin Mûsâ’ya: "Haydi! o zulme batmış olan topluma, yani Firavun’un halkına gidip, "hakkı inkârdan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi? de!" diye nida etti.
Suat Yıldırım Rabbin Mûsâ'ya seslendi: "O zâlim kavme git!"
Süleyman Ateş Hani senin Rabbin, Musa'ya seslenmişti: «Zulmetmekte olan kavime git;»
Süleymaniye Vakfı Bir gün Rabbin Musa’ya şöyle seslendi: “yanlışlar içinde olan şu toplumun yanına var,
Tefhim-ul Kuran Hani Rabbin Musa'ya seslenmişti, 'O zalimler güruhuna git,' diye.
Ümit Şimşek Rabbinin Mûsa'ya, "Zulüm sergileyenler topluluğuna git" diye seslenişini hatırla.
Yaşar Nuri Öztürk Hani Rabbin Musa'ya (şöyle) seslenmişti "Zulmetmekte olan kavime git."

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler