Şems Suresi 8. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şems Suresi 15 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 26. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 595 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰيهَاۙۖ
Sureler
Mushaf
Sayfa 595
İlgili Sure
Şems Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı sonra da o insana kötü ile iyiyi, doğruluk ile sapıklığı birbirinden ayıracak özellik ve ölçüyü öğretene veya insanlara hayrı ve şerri, itaat ve isyanı ilham ile öğreten Allah'a.
Abdullah Parlıyan Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki,
Adem Uğur Sonra da ona (bilince) hem fücurunu (Hak'tan ve Sistemden sapmayı) ve hem de takvasını (korunmasını) ilham edene ki. . .
Ahmed Hulusi Andolsun nefsi, insanı, ahlâkî zaaflarla, vicdan azabıyla; takva esaslarını-Kur’ân esaslarını benimseme ve hayata geçirme, Allah’a sığınma, emirlerine yapışma, günahlardan arınma, azaptan korunma, kulluk ve sorumluluk şuuruyla özgürce şahsiyetini geliştirme, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olma kabiliyetiyle donatana!
Ahmet Tekin Sonra ona kötülüğe eğilimini ve takvasını ilham edene.
Ahmet Varol Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).
Ali Bulaç Sonra da o nefse, isyanını ve itaatını öğretene ki,
Ali Fikri Yavuz Koyup da ona hem günah yolunu ve hakkında kötü olanın şuurunu, hem de doğru yolu ve hakkında hayırlı olanın şuurunu ilham edene:
Ali Ünal (1-8) Güneşe ve onun aydınlık veren parlaklığına; onu izlediğinde aya; güneşi açığa çıkardığında gündüze; güneşi örttüğünde geceye; göğe ve onu bina edene; yere ve onu döşeyene; nefse ve onu şekillendirene; nefse, kötülüğe ve korunmaya açık özelliklerini verene yemin olsun ki, [762] [763]
Bayraktar Bayraklı Sonra da ona iyilik ve kotuluk kabiliyeti verene and olsun ki:
Bekir Sadak Sonra da ona fenalıklarını ve (bunlardan) sakınmasını ilham edene yemîn olsun ki,
Celal Yıldırım Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti ilham edene andolsun ki,
Cemal Külünkoğlu (7-9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.
Diyanet İşleri Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene and olsun ki:
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-10) Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.
Diyanet Vakfı Sonra da ona kötülüğünü ve erdemliliğini bildirene andolsun ki;
Edip Yüksel Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki,
Elmalılı ( Sade ) sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham edene ki,
Elmalılı ( Sade - 2 ) Sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham eyliyene ki
Elmalılı Hamdi Yazır Sonra ona fücurunu ve takvasını ilham edene (andolsun).
Gültekin Onan Ki hem kötülüğünü hem de takvasını ona ilham etti.
Harun Yıldırım sonra da ona hem kötülüğü, hem (ondan) sakınmayı ilham edene ki,
Hasan Basri Çantay Sonra da ona (o kişiye) günâhını ve takvâsını (neyin isyan, neyin itâat olduğunu bildirerek) ilhâm edene (yemîn olsun)!
Hayrat Neşriyat Sonra da ona, hem kötülüğü hem de takvayı ilham edene,
İbni Kesir (Yaratıcı Allah) Nefse günah işlemeyi ve korunmayı ilham etmiştir.
İlyas Yorulmaz Sonra ona kötülüğü ve ondan sakınmayı ilham edene.
İnsan Dergisi Sonra da ona doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etme yeteneği bahşeden ve hakikati apaçık ortaya koyan ayetler göndererek ona kendisi için neyin iyi, neyin kötü olduğunu öğreten yüce Rabb'e!
Kadri Çelik ve nasıl ahlaki zaaflarla olduğu kadar Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle de donatıldığını!
Mahmut Kısa Derken ona kötülüğünü de, çekinmesini de ilham etmiştir.
Muhammed Esed ve nihayet insan benliğine iyiyi ve kötüyü tanıyıp sorumsuz ve sorumlu davranma yeteneğini yerleştiren (şahit olsun) ki:
Mustafa İslamoğlu Sonra da ona günahını ve takvâsını ilham etmiş olana (andolsun ki),
Ömer Nasuhi Bilmen Sonra da ona isyanını ve itaatını ilham edene andolsun ki!
Ömer Öngüt Sonra da ona kötülüğü ve korunmayı ilham edene..
Şaban Piriş Ona bozulabilme özelliğini ve korunma yeteneğini verene ant olsun ki;
Sadık Türkmen Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene andolsun ki,
Seyyid Kutub (8-9) Ona hem kötülük, hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki: Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felaha erer.
Suat Yıldırım Ona bozukluğunu ve korunmasını (isyânını ve itâ'atini) ilhâm edene andolsun ki:
Süleyman Ateş Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).
Süleymaniye Vakfı (Şunu iyi bilin ki) Allah, kişiye davranışlarındaki yanlışlığı da doğruluğu da ilham eder[*].
Tefhim-ul Kuran Kötülüğünü de, iyiliğini de ona ilham edene:
Ümit Şimşek Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,
Yaşar Nuri Öztürk Sonra ona fücrunu (günah ve kötülüğünü) ve takvasını (ondan sakınmasını) ilham edene (andolsun ki)

Sureler
Sayfa 595
Mushaf
Şems Suresi
İlgili Sure
Ayetler