Şems Suresi 13. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şems Suresi 15 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 26. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 595 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰيهَا۠
Sureler
Mushaf
Sayfa 595
İlgili Sure
Şems Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Allah'ın elçisi onları: “Şu dişi deve Allah'ındır. Öyleyse bırakın suyunu içsin ve ona zarar vermeyin” demişti.
Abdullah Parlıyan Allah'ın Resûlü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!" dedi.
Adem Uğur Allâh Rasûlü onlara dedi ki: "Allâh'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun!"
Ahmed Hulusi Allah’ın Rasulü, Sâlih onlara: 'Bu, Allah’ın dişi devesine ve onun su içme günündeki hakkına dokunmayın.' dedi.
Ahmet Tekin Allah'ın elçisi onlara dedi ki: 'Allah'ın devesi(ne) ve onun su içme hakkı(na engel olmayın)'.
Ahmet Varol Allah'ın elçisi onlara dedi ki: "Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin."
Ali Bulaç Allah’ın peygamberi onlara şöyle demişti: “- Allah’ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine engel olmayın.”
Ali Fikri Yavuz Allah’ın rasûlü (Salih), kendilerini uyarmıştı: “Allah’ın gönderdiği dişi deveye zarar vermekten sakının ve onun su nöbetini gerektiği gibi gözetin.”
Ali Ünal (12-13) En azgınları ileri atıldığında, Allah'ın peygamberi onlara, “Allah'ın devesini bırakınız, onun su içmesine engel olmaktan sakınınız” demişti.
Bayraktar Bayraklı Allah'in peygamberi onlara, Allah'in devesini gostermis ve: «Allah'in bu devesine ve onun su hakkina dokunmayin» demisti.
Bekir Sadak Allah'ın peygamberi onlara: «Allah'ın (mu'cize olarak verdiği) devesine ve su içme sırasına dikkat edin, (ona sakın kötülükle dokunmayın)» dedi.
Celal Yıldırım Allah'ın peygamberi (Salih) onlara şöyle dedi: “Allah'ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine mani olmayın!”
Cemal Külünkoğlu Allah’ın Resûlü de onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.”
Diyanet İşleri Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın devesini göstermiş ve: 'Allah'ın bu devesine ve onun su hakkına dokunmayın' demişti.
Diyanet İşleri ( Eski ) (11-15) Semûd kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, Allah'ın Resûlü onlara: «Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!» dedi. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!
Diyanet Vakfı ALLAH'ın elçisi, onlara, 'ALLAH'ın devesine ve onun suyuna dokunmayın,' demişti.
Edip Yüksel Allah'ın Rasulü (Salih peygamber) onlara: «Allah'ın devesini ve onun su nöbetini gözetin.» demişti.
Elmalılı ( Sade ) Allah'ın elçisi onlara: «Allah'ın devesini ve onun sulanışını gözetin!» demişti.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ki o vakit demişti onlara Allahın resulü: Gözetin Allahın nâkasını ve sulanışını
Elmalılı Hamdi Yazır Tanrı'nın elçisi onlara dedi ki: "Tanrı'nın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin."
Gültekin Onan Allah’ın Rasulü onlara şöyle dedi: “Allah’ın devesine ve sulanmasına ilişmeyin!”
Harun Yıldırım (Halbuki daha evvel) Allahın peygamberi onlara «Allahın dişi devesine ve onun su içme (nevbetine) dikkat edin» demişdi.
Hasan Basri Çantay (12-13) Hani onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) ileri atılmıştı da Allah’ın peygamberi (Sâlih) onlara: 'Allah’ın devesi(ni kesmekten) ve onun su içmesi(ni engellemekten sakının)!' demişti.
Hayrat Neşriyat Allah'ın peygamberi onlara: Allah'ın devesi ve onun su hakkı, demişti.
İbni Kesir Allah'ın elçisi onlara "İşte Allah'ın devesi ve onun su içme sırası" dedi.
İlyas Yorulmaz Allah'ın elçisi onlara dedi ki: “Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin.”
İnsan Dergisi Allah'ın Elçisi onlara, "Allah size bir mucize ve imtihan olarak şu deveyi gönderdi. Bu sahipsiz deveye karşı tavrınız, kaba kuvvete başvurarak zayıf ve çaresiz insanları ezme huyundan vazgeçip geçmediğinizi ortaya koyan bir ölçü olacaktır. Şöyle ki, şu pınardan bir gün onun, bir gün de sizin ve hayvanlarınızın su içme hakkınız olacak ve bu sıra hiç bozulmayacaktır. Öyleyse, Allah'ın sizi imtihan etmek üzere gönderdiği bu deveye ve onun su hakkına dokunmayın. Aksi hâlde, bunun cezasını en ağır biçimde ödersiniz." demişti.
Kadri Çelik Allah'ın Elçisi onlara: "Şu dişi deve Allah'ındır, öyleyse bırakın suyunu içsin (ve ona bir zarar vermeyin)!" demişti.
Mahmut Kısa Derken Allah'ın Peygamberi, bu demişti onlara, Allah'ın dişi devesi, çekinin ondan ve suvarılmasından.
Muhammed Esed Allah'ın elçisi (Salih) şöyle demişti: "(Bu) Allah'ın devesidir; şu halde bırakın da (Allah'ın) suyunu içsin!"
Mustafa İslamoğlu (13-14) Onlara Allah'ın Resûlü demişti ki: «Allah'ın dişi devesine ve onun sulanışına (dokunmayınız).» Fakat O'nu yalancı saydılar, deveyi boğazladılar. Artık onları günahları sebebiyle Rableri azap ile kuşattı da kendilerini müsavî bir ukûbete uğrattı.
Ömer Nasuhi Bilmen Allah'ın Resul'ü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dikkat edin!" dedi.
Ömer Öngüt Oysa Allah’ın Resûlü, onlara: -Allah’ın devesine ve su hakkına riayet edin! demişti.
Şaban Piriş Allah’ın elçisi onlara dedi ki: “Allah’ın devesini bırakın suyunu içsin!”
Sadık Türkmen Allah'ın elçisi onlara: 'Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın' dedi.
Seyyid Kutub elçileri ise kendilerine: "(Mûcizevî olarak verilen) Allah’ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın!" dedi.
Suat Yıldırım Allâh'ın elçisi onlara: "Allâh'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın!" demişti.
Süleyman Ateş Allah'ın elçisi onlara dedi ki: «Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin.»
Süleymaniye Vakfı Allah’ın elçisi de hemen: “Allah’ın devesine[*] ve onun su hakkına sakın ilişmeyin!” demişti.
Tefhim-ul Kuran Allah'ın Resulü onlara 'İşte bu Allah'ın devesi,' dedi. 'Onun su nöbetini gözetin.'
Ümit Şimşek Allah'ın elçisi onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
Yaşar Nuri Öztürk Allah'ın resulü-elçisi onlara "Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın" dedi.

Sureler
Sayfa 595
Mushaf
Şems Suresi
İlgili Sure
Ayetler