Secde Suresi 2. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Secde Suresi 30 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 75. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 415 sayfa numarasında yer almaktadır.
تَنْز۪يلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 415
İlgili Sure
Secde Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır.
Abdullah Parlıyan Bu Kitab'ın, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur.
Adem Uğur Kendisinde kuşku olmayan Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsi (Kitap), Rabb-ül âlemîn'den ("İnsan"ların Rabbinden) inzâl olmuştur! (Kurân'da pek çok yerde âlemler kelimesi ile "insan"lara işaret edilmiştir. Bu iyi incelenmeli ve dikkatle düşünülmeli. )
Ahmed Hulusi Bu Kur’ân, bölüm bölüm indirilen mükemmel kutsal bir kitaptır. Kaynağında, vahyinde, içindeki bilgilerde şüphe yoktur. Âlemlerin, bütün varlıkların Rabbinden gelmiştir.
Ahmet Tekin Kendisinde şüphe olmayan Kitab'ın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır.
Ahmet Varol Kendisinde şüphe olmayan bu Kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır.
Ali Bulaç Kendisinde şübhe olmıyan bu Kitab’ın indirilişi, alemlerin Rabbindendir.
Ali Fikri Yavuz Bu Kitap –ki, kendisinde (baştan sonra hakikatler mecmuası olduğunda) hiçbir şüphe yoktur– kısım kısım Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmektedir.
Ali Ünal Kendinde şüphe olmayan bu kitabı, âlemlerin Rabbi olan Allah indirmektedir.
Bayraktar Bayraklı suphe goturmeyen Kitap, alemlerin Rabbi'nin indirdigidir.
Bekir Sadak Bu Kitab'ın âlemlerin Rabbından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.
Celal Yıldırım Kendisinde şüphe olmayan (bu) Kitab'ın indirilişi âlemlerin Rabbi (olan Allah tarafı)ndandır.
Cemal Külünkoğlu Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab’ın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır.
Diyanet İşleri Şüphe götürmeyen Kitap, Alemlerin Rabbi'nin indirdiğidir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Bu Kitab'ın, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur.
Diyanet Vakfı Bu kitabın indirilişi, hiç kuşkusuz, evrenlerin Rabbi tarafındandır.
Edip Yüksel Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, âlemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır.
Elmalılı ( Sade ) Kendisinde şüphe olmayan bu Kitab'ın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) İndirilişi bu kitabın, şübhe yok bunda, rabbül'âlemîndendir
Elmalılı Hamdi Yazır Kendisinde şüphe olmayan bu Kitabın indirilişi alemlerin rabbi tarafındandır.
Gültekin Onan Bu Kitab'ın, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur.
Harun Yıldırım Bu kitabın indirilmesi, ki onda hiçbir şübhe yokdur, aalemlerin Rabbindendir.
Hasan Basri Çantay Bu Kitâb’ın (Kur’ân’ın) indirilmesi, ki onda şübhe yoktur, âlemlerin Rabbi tarafındandır.
Hayrat Neşriyat Şüphe götürmeyen kitabın indirilmesi alemlerin Rabbındandır.
İbni Kesir Şüphe yoktur ki, kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır.
İlyas Yorulmaz Bu kitabın, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur.
İnsan Dergisi İçerisinde hiçbir çelişki, yanlışlık ve şüphe bulunmayan bu kitap, tüm varlıkların biricik Sahibi, Efendisi, Eğiticisi, Yöneticisi ve Rabb'i olan Allah tarafından gönderilmiştir.

Buna rağmen, Kur'an'a inanmamak için bir şüphe, bir itiraz öne sürülebilir mi?
Kadri Çelik Bu Kitab'ın indirilişi, hiç şüphe yok ki alemlerin Rabbindendir.
Mahmut Kısa Bu kitap, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir, hiç şüphe yok bunda.
Muhammed Esed Bu ilahi kelamın indirilişi, hiç kuşku yok ki alemlerin Rabbindendir.
Mustafa İslamoğlu Bu kitabın indirilişi, bunda şüphe yok ki, âlemlerin Rabbindendir.
Ömer Nasuhi Bilmen Bu Kitab'ın, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda aslâ şüphe yoktur.
Ömer Öngüt Kitabın indirilmesi, hiç kuşkusuz, alemlerin Rabbindendir.
Şaban Piriş Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi, alemlerin Rabbindendir.
Sadık Türkmen Şüphe yok ki, Kitab'ın indirilişi, alemlerin Rabb'i tarafındandır.
Seyyid Kutub Bu kitabın, âlemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.
Suat Yıldırım Şüphe yok ki Kitabın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır.
Süleyman Ateş Kendisinde şüphe olmayan bu Kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır.
Süleymaniye Vakfı Hakkında şüpheye yer olmayan bu Kitap, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
Tefhim-ul Kuran Bu kitabın, Âlemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.
Ümit Şimşek Kitap'ın indirilişidir bu. Kuşku, çelişme yok bunda. Âlemlerin Rabbi'ndendir bu.
Yaşar Nuri Öztürk Kendisinde şüphe olmayan bu Kitab'ın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır.

Sureler
Sayfa 415
Mushaf
Secde Suresi
İlgili Sure
Ayetler