Sureler
Mealler
Sonraki
Sâd Suresi
No Meal                    
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1 Andolsun saf saf dizilenlere.
2 Halkı kötülükten menedenlere.
3 Kur'ân okuyanlara.
4 Şüphe yok ki mâbûdunuz birdir.
5 Rabbidir göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin ve Rabbidir doğuların.
6 Şüphe yok ki biz, yakın göğü ziynetlerle bezedik.
7 Ve onu, her inatçı ve âsi Şeytandan koruduk.
8 En yüce melekler topluluğunun sözlerini duyamazlar ve her yandan sürülüp kovulurlar.
9 Hor hakir bir halde ve onlar içindir ardı arası kesilmeyen azap.
10 Ancak hırsızlama bir söz duyan olursa hemen onun ardından da aydınlatıcı ve delip geçen bir ateştir atılır, onu yakar.
11 Şimdi sor bir onlara, yaratılış bakımından onlar mı daha güçlü kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Şüphe yok ki biz, onları cıvık bir balçıktan yarattık.
12 Belki de şaştın sen ve alay eder onlar da.
13 Ve öğüt verilince Kur'ân'la öğüt almazlar.
14 Ve bir delil gördüler mi alay etmeye kalkarlar.
15 Ve derler ki: Bu, ancak apaçık bir büyüden başka bir şey değil.
16 Ölüp toprak ve kemik olduktan sonra mı diriltileceğiz biz.
17 Önceki atalarımız da mı diriltilecekler?
18 De ki: Evet ve siz hor hakir bir halde dirileceksiniz.
19 Gerçekten de ancak bir tek bağrıştan ibârettir de birdenbire görüverirler ki dirilmişler.
20 Ve yazıklar olsun bize derler, işte bugün, ceza günü.
21 İşte bugün, sizin yalanlayıp durduğunuz ayırt ediş günü.
22 Toplayın bir araya zulmedenleri, onlara eş olanları ve kulluk ettikleri şeyleri.
23 Allah'ı bırakıp da, hepsine de o koca cehennemin yolunu gösterin.
24 Ve durdurun onları, şüphe yok ki sorulacak onlardan.
25 Ne oldu size de yardım etmiyorsunuz birbirinize?
26 Hayır, bugün onlar, tamâmıyla teslîm olmuşlardır.
27 Ve bir kısmı, bir kısmına yönelir de, birbirlerini sorumlu sayarlar.
28 Gerçekten de derler, siz sağımızdan çıkagelir, iyilik ediyor görünürdünüz bize.
29 Hayır derler öbürleri, siz inanmamıştınız.
30 Ve size karşı bir gücümüz, kuvvetimiz yoktu bizim, hayır, siz azgın kişilerdiniz.
31 O yüzden de Rabbimizin, bize söylediği söz, gerçekleşti, şüphe yok ki azâbı tadacağız elbet.
32 Gerçekten sizi azdırdık biz, şüphe yok ki biz de azmıştık.
33 Hiç şüphe yok ki bugün onlar, azapta ortaktırlar.
34 Şüphe yok ki biz, suçlulara böyle yaparız işte.
35 Şüphe yok ki onlara Allah'tan başka yoktur tapacak dendi mi ululanmaya kalkışırlardı.
36 Ve biz derlerdi, deli bir şâir için mâbutlarımızı bırakalım mı?
37 Hayır, o, gerçeği getirmiştir ve peygamberlerin gerçek olduğunu bildirmiştir.
38 Hiç şüphe yok ki o elemli azâbı tadacaksınız elbet.
39 Ve ancak yaptığınız neyse onun karşılığı olarak cezâlanacaksınız.
40 Ancak ihlâsa eren Allah kulları müstesnâ.
41 Öyle kişilerdir onlar ki onlaradır mâlum rızık.
42 Yemişler ve onlar, büyük derecelere nâil olanlardır.
43 Ebedî Naîm cennetlerinde.
44 Karşılıklı tahtlara otururlar.
45 Kaynakları meydanda, akıp duran şarap ırmaklarından taslar sunulur onlara.
46 Bembeyazdır o şarap, lezzetlidir içenlere.
47 Orada ne bir sersemlik var, ne de sarhoş olurlar.
48 Ve yanlarında, gözlerini kendi eşlerinden ayırmayan iri gözlü hûriler var.
49 Sanki kuş tüyleriyle örtülmüş yumurtalar.
50 Bir kısmı, bir kısmına döner de birbirlerine sorarlar.
51 Birisi söze gelir de der ki: Bir arkadaşım vardı.
52 Sen de mi derdi, gerçek sayanlardansın.
53 Ölüp bir yığın toprak ve kemik olduktan sonra mı sorguya çekileceğiz, cezâlanacağız?
54 Der ki: Ne oldu o, bakıp gördünüz mü acaba?
55 Derken kendisi bakıp görür ki o, cehennemin ta ortasında.
56 Allah'a andolsun ki der, az kalmıştı, beni de helâk edecektin.
57 Ve Rabbimin nîmeti olmasaydı ben de orada bulunanlardan olurdum.
58 Biz artık ölmeyecek değil miyiz?
59 İlk ölümümüzden sonra ve biz, azâba da uğramayacağız değil mi?
60 Şüphe yok ki bu, elbette büyük bir kurtuluş, büyük bir kutluluk.
61 Artık çalışanlar da böylesine çalışsınlar.
62 Böyle bir nîmete ve ziyâfete ermek mi hayırlı, yoksa zakkum ağacından yemek mi?
63 Şüphe yok ki biz onu, zulmedenleri sınamak için yarattık,
64 Şüphe yok ki o, cehennemin ta dibinden çıkar.
65 Tomurcukları Şeytanların başlarına benzer.
66 Derken onlar, onu yerler de karınları şişer.
67 Sonra da içimi bu zakkum gibi acı kaynar sular içerler.
68 Sonra da gene cehennemdir dönüp varacakları yer.
69 Şüphe yok ki onlar, atalarını, sapıtmış bir halde bulmuşlardı da.
70 Onlar da, koşa koşa onların izlerini izlemişlerdi.
71 Ve andolsun ki onlardan önce gelip geçenlerin de çoğu sapıtmıştı.
72 Ve andolsun ki biz, onların içinden, korkutucular göndermiştik onlara.
73 Bak da gör, korkutulanların sonucu ne oldu.
74 Ancak ihlâsa eren Allah kulları müstesnâ.
75 Ve andolsun ki Nûh, bize nidâ etmişti, biz de ne güzel icâbet etmiştik.
76 Ve onu ve âilesini, pek büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştık.
77 Ve soyunu, yeryüzünde kalan bir soy haline getirdik.
78 Ve sonradan gelenler arasında da ona iyi bir ad, san verdik.
79 Esenlik Nûh'a âlemler içinde.
80 Şüphe yok ki biz, böyle mükâfatlandırırız iyilik edenleri.
81 Şüphe yok ki o, inanan kullarımızdandı.
82 Sonra da öbürlerini sulara boğduk.
83 Ve şüphe yok ki İbrâhim de onun taraftarlarındandı elbet.
84 Hani Rabbine tertemiz bir yürekle gelmişti o.
85 Hani atasına ve kavmine siz demişti, nelere kulluk ediyorsunuz?
86 Allah'ı bırakıp da tamâmıyla uydurma mâbutlara mı tapmak istiyorsunuz?
87 Âlemlerin Rabbine karşı zannınız ne?
88 Derken yıldızlara bir bakmıştı da,
89 Ben, demişti, gerçekten de hastayım.
90 Derken, arkalarını çevirip gitmişlerdi onlar.
91 Derken o da onların mâbutları olan putlara gidip demişti ki: Neye yemek yemiyorsunuz?
92 Ne oldu size, niçin konuşmuyorsunuz?
93 Derken sağ eliyle vurup kırmıştı onları.
94 Derken koşa koşa yanına gelmişlerdi.
95 O demişti ki: Elinizde yontup yaptığınız şeylere mi kulluk ediyorsunuz?
96 Halbuki sizi de Allah yaratmıştır, o yontup yaptığınız şeyleri de.
97 Onun için bir yapı yapın da demişlerdi, atın onu ateşe.
98 Ona bir düzen yapmak istemişlerdi de biz onları alçaltmıştık.
99 Ve ben demişti, Rabbimin tapısına gidiyorum, o, doğru yolu gösterir bana.
100 Rabbim, bana temiz kişilerden olmak şartıyla bir oğul ihsân et.
101 Derken biz de ona tedbîrle hareket eden ve aceleci olmayan bir oğul vereceğimizi müjdelemiştik.
102 İbrâhim'le berâber koşup gezecek çağa gelince İbrâhim, oğulcağızım demişti, ben, rüyamda, seni kesiyorum gördüm, bir bak, düşün, sen ne dersin buna? O da babacığım demişti, ne emredildiyse sana, onu yap, Allah dilerse beni sabredenlerden bulursun.
103 İkisi de teslîm olunca onun alnını yere koymuştu.
104 Ve biz, ona ey İbrâhim diye nidâ etmiştik.
105 Rüyanı gerçekleştirdik. Şüphe yok ki biz, böyle mükâfatlandırırız iyilik edenleri.
106 Şüphe yok ki bu, elbette apaçık bir sınamaydı.
107 Ve onun yerine, kesilmek üzere büyük bir koç ihsân ettik.
108 Ve sonradan gelenler arasında da ona iyi bir ad, san verdik.
109 Esenlik İbrâhim'e.
110 Biz, böyle mükâfatlandırırız iyilik edenleri.
111 Şüphe yok ki o, inanan kullarımızdandı.
112 Ve ona, temiz kişilerden ve peygamber olacak İshak'ı müjdelemiştik.
113 Onu da kutladık, İshak'ı da ve ikisinin de soyundan iyilik eden de var, apaçık nefsine zulmeden de.
114 Ve andolsun ki biz, Mûsâ'ya ve Hârûn'a nîmetler verdik.
115 İkisini ve kavimlerini, büyük bir sıkıntıdan kurtardık.
116 Ve yardım ettik onlara da üst geldiler.
117 Ve ikisine de her şeyi apaçık gösteren kitabı verdik.
118 Ve ikisini de dosdoğru yola sevkettik.
119 Ve ikisine de, sonradan gelenler arasında iyi bir ad, san verdik.
120 Esenlik Mûsâ'ya ve Hârûn'a.
121 Şüphe yok ki biz, böyle mükâfatlandırırız iyilik edenleri;
122 Şüphe yok ki ikisi de inanan kullarımızdandı.
123 Ve şüphe yok ki İlyas, elbette peygamberlerdendi.
124 Hani kavmine demişti ki: Çekinmez misiniz siz?
125 Ba'l'i mi çağırırsınız da yaratıcıların en güzelini bırakırsınız.
126 O Allah'tır ki Rabbinizdir sizin ve Rabbidir gelip geçmiş atalarınızın.
127 Derken yalanladılar onu; şüphe yok ki tapımıza getirilecektir onlar.
128 Ancak ihlâsa eren Allah kulları müstesnâ.
129 Ve sonradan gelenler arasında ona iyi bir ad, san verdik.
130 Esenlik İlyas'a ve ona uyanlara.
131 Şüphe yok ki biz, böyle mükâfatlandırırız iyilik edenleri.
132 Şüphe yok ki o, inanan kullarımızdandı.
133 Ve şüphe yok ki Lût da elbette peygamberlerdendi.
134 Hani onu ve bütün âilesini kurtarmıştık.
135 Ancak bir kocakarı, kalanlar arasındaydı.
136 Sonra öbürlerinin kökünü kazıdık.
137 Ve şüphe yok ki siz de onların yurtlarına uğramadasınız sabahları.
138 Ve akşamları; hâlâ mı akıl etmezsiniz?
139 Ve şüphe yok ki Yunus da peygamberlerdendi elbet.
140 Hani, yolcularla dolu bir gemiye kaçmıştı da.
141 Derken kura çekmişlerdi de kur'a ona düşmüştü.
142 Kınanmış bir haldeydi ki onu balık yutuvermişti.
143 Eğer Rabbini tenzîh edenlerden olmasaydı.
144 Halkın tekrar dirileceği güne dek balığın karnında kalırdı.
145 Derken onu ıssız bir yere çıkardık ve o, hastaydı da.
146 Ve ona gölge versin diye bir kabak fidanı bitirdik.
147 Ve onu yüz bin kişiye, yahut daha da artmakta olan bir topluluğa peygamber olarak gönderdik.
148 Derken inandılar da onları muayyen bir zamana dek yaşattık, geçindirdik.
149 Artık sor onlara, kızlar Rabbinin de, oğullar onların mı?
150 Yoksa melekleri kız halkettik de tanık mıydı onlar?
151 Haberin olsun ki şüphe yok, onlar, bu sözü uydurup söylemedeler.
152 Allah doğurdu demedeler ve şüphe yok ki onlar, yalancıdır elbet.
153 Oğulları bırakmış da kızları mı seçmiş?
154 Ne oluyor size, nasıl da hükmediyorsunuz?
155 Öğüt almaz mısınız hâlâ?
156 Yoksa apaçık bir deliliniz mi var?
157 Doğru söylüyorsanız getirin kitabınızı.
158 Ve onunla cinler arasında bir akrabalık uydurmadalar ve andolsun ki cinler de onun tapısına götürüleceklerini, orada hazır bulunacaklarını bilmişlerdir.
159 Yücedir, münezzehtir vasfettiklerinden.
160 Ancak ihlâsa eren Allah kulları müstesnâ.
161 Gerçekten de ne siz, ne de kulluk ettikleriniz.
162 Onları bir sınamaya uğratamazsınız.
163 Ancak cehenneme girecek kişiyi azdırabilirsiniz.
164 Ve melekler derler ki: Bizden hiçbir fert yoktur ki onun malûm ve muayyen bir makamı olmasın.
165 Ve şüphe yok ki biz, saf saf dizilmişiz elbet.
166 Ve şüphe yok ki biz, mabûdumuzu tenzîh ederiz elbet.
167 Ve kâfirler, gerçekten de diyorlardı.
168 Katımızda evvelkilere âit bir kitap olsaydı.
169 Elbette biz de ihlâsa eren Allah kulları olurduk.
170 Derken kitap geldi de inanmadılar ona, yakında ne olacaklarını bilecekler.
171 Ve andolsun ki gönderilen kullarımıza şu sözü söylemiştik, şu hükmü takdîr etmiştik.
172 Şüphe yok ki onlar, elbette yardıma mazhar olacaklardır.
173 Ve şüphe yok ki bizim ordumuz, elbette üstündür.
174 Artık yüz çevir onlardan bir zamana dek.
175 Hele bir bak, bir gözle onları, onlar da sonuçları neymiş, yakında görecekler.
176 Azâbımızın çabucak gelmesini mi istiyorlar?
177 Fakat azâbımız, yurtlarına gelip çökünce korkutulanlar, ne de kötü bir sabaha kavuşacaklar.
178 Ve yüz çevir onlardan bir zamana dek.
179 Ve bir bak, bir gözle, onlar da sonuçları neymiş, yakında görecekler.
180 Yücedir, münezzehtir Rabbin ve yücelik, üstünlük ıssı Rab, onların vasfettiklerinden.
181 Ve esenlik peygamberlere.
182 Ve hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a.
                    Arapça No
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
وَالصَّٓافَّاتِ صَفاًّۙ 1
فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراًۙ 2
فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراًۙ 3
اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌۜ 4
رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِۜ 5
اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَٓاءَ الدُّنْيَا بِز۪ينَةٍۨ الْـكَوَاكِبِۙ 6
وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍۚ 7
لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَأِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍۗ 8
دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌۙ 9
اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ 10
فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقاً اَمْ مَنْ خَلَقْنَاۜ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ط۪ينٍ لَازِبٍ 11
بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَۖ 12
وَاِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَۖ 13
وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَسْتَسْخِرُونَۖ 14
وَقَالُٓوا اِنْ هٰذَٓا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌۚ 15
ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَۙ 16
اَوَاٰبَٓاؤُ۬نَا الْاَوَّلُونَۜ 17
قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَۚ 18
فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ 19
وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدّ۪ينِ 20
هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تُكَذِّبُونَ۟ 21
اُحْشُرُوا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَۙ 22
مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاهْدُوهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَح۪يمِۙ 23
وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْؤُ۫لُونَۙ 24
مَا لَـكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ 25
بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ 26
وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَٓاءَلُونَ 27
قَالُٓوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَم۪ينِ 28
قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَۚ 29
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طَاغ۪ينَ 30
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَاۗ اِنَّا لَذَٓائِقُونَ 31
فَاَغْوَيْنَا‌كُمْ اِنَّا كُنَّا غَاو۪ينَ 32
فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ 33
اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِم۪ينَ 34
اِنَّهُمْ كَانُٓوا اِذَا ق۪يلَ لَهُمْ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَۙ 35
وَيَقُولُونَ اَئِنَّا لَتَارِكُٓوا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍۜ 36
بَلْ جَٓاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَل۪ينَ 37
اِنَّكُمْ لَذَٓائِقُوا الْعَذَابِ الْاَل۪يمِۚ 38
وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَۙ 39
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ 40
اُو۬لٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌۙ 41
فَوَا‌كِهُۚ وَهُمْ مُكْرَمُونَۙ 42
ف۪ي جَنَّاتِ النَّع۪يمِۙ 43
عَلٰى سُرُرٍ مُتَقَابِل۪ينَ 44
يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَع۪ينٍۙ 45
بَيْضَٓاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِب۪ينَۚ 46
لَا ف۪يهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ 47
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ع۪ينٌۙ 48
كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ 49
فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَٓاءَلُونَ 50
قَالَ قَٓائِلٌ مِنْهُمْ اِنّ۪ي كَانَ ل۪ي قَر۪ينٌۙ 51
يَقُولُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّق۪ينَ 52
ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ءَاِنَّا لَمَد۪ينُونَ 53
قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ 54
فَاطَّـلَعَ فَرَاٰهُ ف۪ي سَوَٓاءِ الْجَح۪يمِ 55
قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْد۪ينِۙ 56
وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبّ۪ي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَر۪ينَ 57
اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّت۪ينَۙ 58
اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُو۫لٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ 59
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ 60
لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ 61
اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ 62
اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِم۪ينَ 63
اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ ف۪ٓي اَصْلِ الْجَح۪يمِۙ 64
طَلْعُهَا كَاَنَّهُ رُؤُ۫سُ الشَّيَاط۪ينِ 65
فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُ۫نَ مِنْهَا الْبُطُونَۜ 66
ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَم۪يمٍۚ 67
ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَح۪يمِ 68
اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَٓاءَهُمْ ضَٓالّ۪ينَۙ 69
فَهُمْ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ 70
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّل۪ينَۙ 71
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ مُنْذِر۪ينَ 72
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَر۪ينَۙ 73
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ۟ 74
وَلَقَدْ نَادٰينَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُج۪يبُونَۚ 75
وَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظ۪يمِۘ 76
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاق۪ينَۘ 77
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِر۪ينَۘ 78
سَلَامٌ عَلٰى نُوحٍ فِي الْعَالَم۪ينَ 79
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ 80
اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِن۪ينَ 81
ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَر۪ينَ 82
وَاِنَّ مِنْ ش۪يعَتِه۪ لَاِبْرٰه۪يمَۢ 83
اِذْ جَٓاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ 84
اِذْ قَالَ لِاَب۪يهِ وَقَوْمِه۪ مَاذَا تَعْبُدُونَۚ 85
اَئِفْكاً اٰلِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُر۪يدُونَۜ 86
فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ 87
فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِۙ 88
فَقَالَ اِنّ۪ي سَق۪يمٌ 89
فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِر۪ينَ 90
فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَأْكُلُونَۚ 91
مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ 92
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَم۪ينِ 93
فَاَقْبَلُٓوا اِلَيْهِ يَزِفُّونَ 94
قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَۙ 95
وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 96
قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَاَلْقُوهُ فِي الْجَح۪يمِ 97
فَاَرَادُوا بِه۪ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَسْفَل۪ينَ 98
وَقَالَ اِنّ۪ي ذَاهِبٌ اِلٰى رَبّ۪ي سَيَهْد۪ينِ 99
رَبِّ هَبْ ل۪ي مِنَ الصَّالِح۪ينَ 100
فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَل۪يمٍ 101
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنّ۪ٓي اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنّ۪ٓي اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰىۜ قَالَ يَٓا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُۘ سَتَجِدُن۪ٓي اِنْ شَٓاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِر۪ينَ 102
فَلَمَّٓا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينِۚ 103
وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَٓا اِبْرٰه۪يمُۙ 104
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَاۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ 105
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُب۪ينُ 106
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظ۪يمٍ 107
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِر۪ينَ 108
سَلَامٌ عَلٰٓى اِبْرٰه۪يمَ 109
كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ 110
اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِن۪ينَ 111
وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحٰقَ نَبِياًّ مِنَ الصَّالِح۪ينَ 112
وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَۜ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِه۪ مُب۪ينٌ۟ 113
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوسٰى وَهٰرُونَۚ 114
وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظ۪يمِۚ 115
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِب۪ينَۚ 116
وَاٰتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَۚ 117
وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۚ 118
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِر۪ينَ 119
سَلَامٌ عَلٰى مُوسٰى وَهٰرُونَ 120
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ 121
اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِن۪ينَ 122
وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَۜ 123
اِذْ قَالَ لِقَوْمِه۪ٓ اَلَا تَتَّقُونَ 124
اَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِق۪ينَۙ 125
اَللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَٓائِكُمُ الْاَوَّل۪ينَ 126
فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَۙ 127
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ 128
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِر۪ينَ 129
سَلَامٌ عَلٰٓى اِلْ‌يَاس۪ينَ 130
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ 131
اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِن۪ينَ 132
وَاِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَۜ 133
اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَـهُٓ اَجْمَع۪ينَۙ 134
اِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِر۪ينَ 135
ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَر۪ينَ 136
وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِح۪ينَۙ 137
وَبِالَّيْلِۜ اَفَلَا تَعْقِلُونَ۟ 138
وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَۜ 139
اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِۙ 140
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَض۪ينَۚ 141
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُل۪يمٌ 142
فَلَوْلَٓا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَۙ 143
لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِه۪ٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 144
فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَٓاءِ وَهُوَ سَق۪يمٌۚ 145
وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْط۪ينٍۚ 146
وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَز۪يدُونَۚ 147
فَاٰمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى ح۪ينٍۜ 148
فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَۙ 149
اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ 150
اَلَٓا اِنَّهُمْ مِنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَۙ 151
وَلَدَ اللّٰهُۙ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 152
اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَن۪ينَۜ 153
مَا لَـكُمْ۠ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 154
اَفَلَا تَذَكَّرُونَۚ 155
اَمْ لَـكُمْ سُلْطَانٌ مُب۪ينٌۙ 156
فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ 157
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباًۜ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَۙ 158
سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَۙ 159
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ 160
فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَۙ 161
مَٓا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِن۪ينَۙ 162
اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَح۪يمِ 163
وَمَا مِنَّٓا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ 164
وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّٓافُّونَۚ 165
وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ 166
وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَۙ 167
لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْراً مِنَ الْاَوَّل۪ينَۙ 168
لَـكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ 169
فَـكَفَرُوا بِه۪ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 170
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَل۪ينَۚ 171
اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَۖ 172
وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ 173
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى ح۪ينٍۙ 174
وَاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ 175
اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ 176
فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَٓاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَر۪ينَ 177
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى ح۪ينٍۙ 178
وَاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ 179
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَۚ 180
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَۚ 181
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ 182
                    Ayet No
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَالصَّٓافَّاتِ صَفاًّۙ
Andolsun saf saf dizilenlere.
1
فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراًۙ
Halkı kötülükten menedenlere.
2
فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراًۙ
Kur'ân okuyanlara.
3
اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌۜ
Şüphe yok ki mâbûdunuz birdir.
4
رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِۜ
Rabbidir göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin ve Rabbidir doğuların.
5
اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَٓاءَ الدُّنْيَا بِز۪ينَةٍۨ الْـكَوَاكِبِۙ
Şüphe yok ki biz, yakın göğü ziynetlerle bezedik.
6
وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍۚ
Ve onu, her inatçı ve âsi Şeytandan koruduk.
7
لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَأِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍۗ
En yüce melekler topluluğunun sözlerini duyamazlar ve her yandan sürülüp kovulurlar.
8
دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌۙ
Hor hakir bir halde ve onlar içindir ardı arası kesilmeyen azap.
9
اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ
Ancak hırsızlama bir söz duyan olursa hemen onun ardından da aydınlatıcı ve delip geçen bir ateştir atılır, onu yakar.
10
فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقاً اَمْ مَنْ خَلَقْنَاۜ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ط۪ينٍ لَازِبٍ
Şimdi sor bir onlara, yaratılış bakımından onlar mı daha güçlü kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Şüphe yok ki biz, onları cıvık bir balçıktan yarattık.
11
بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَۖ
Belki de şaştın sen ve alay eder onlar da.
12
وَاِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَۖ
Ve öğüt verilince Kur'ân'la öğüt almazlar.
13
وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَسْتَسْخِرُونَۖ
Ve bir delil gördüler mi alay etmeye kalkarlar.
14
وَقَالُٓوا اِنْ هٰذَٓا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌۚ
Ve derler ki: Bu, ancak apaçık bir büyüden başka bir şey değil.
15
ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَۙ
Ölüp toprak ve kemik olduktan sonra mı diriltileceğiz biz.
16
اَوَاٰبَٓاؤُ۬نَا الْاَوَّلُونَۜ
Önceki atalarımız da mı diriltilecekler?
17
قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَۚ
De ki: Evet ve siz hor hakir bir halde dirileceksiniz.
18
فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ
Gerçekten de ancak bir tek bağrıştan ibârettir de birdenbire görüverirler ki dirilmişler.
19
وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدّ۪ينِ
Ve yazıklar olsun bize derler, işte bugün, ceza günü.
20
هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تُكَذِّبُونَ۟
İşte bugün, sizin yalanlayıp durduğunuz ayırt ediş günü.
21
اُحْشُرُوا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَۙ
Toplayın bir araya zulmedenleri, onlara eş olanları ve kulluk ettikleri şeyleri.
22
مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاهْدُوهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَح۪يمِۙ
Allah'ı bırakıp da, hepsine de o koca cehennemin yolunu gösterin.
23
وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْؤُ۫لُونَۙ
Ve durdurun onları, şüphe yok ki sorulacak onlardan.
24
مَا لَـكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ
Ne oldu size de yardım etmiyorsunuz birbirinize?
25
بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ
Hayır, bugün onlar, tamâmıyla teslîm olmuşlardır.
26
وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَٓاءَلُونَ
Ve bir kısmı, bir kısmına yönelir de, birbirlerini sorumlu sayarlar.
27
قَالُٓوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَم۪ينِ
Gerçekten de derler, siz sağımızdan çıkagelir, iyilik ediyor görünürdünüz bize.
28
قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَۚ
Hayır derler öbürleri, siz inanmamıştınız.
29
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طَاغ۪ينَ
Ve size karşı bir gücümüz, kuvvetimiz yoktu bizim, hayır, siz azgın kişilerdiniz.
30
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَاۗ اِنَّا لَذَٓائِقُونَ
O yüzden de Rabbimizin, bize söylediği söz, gerçekleşti, şüphe yok ki azâbı tadacağız elbet.
31
فَاَغْوَيْنَا‌كُمْ اِنَّا كُنَّا غَاو۪ينَ
Gerçekten sizi azdırdık biz, şüphe yok ki biz de azmıştık.
32
فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
Hiç şüphe yok ki bugün onlar, azapta ortaktırlar.
33
اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِم۪ينَ
Şüphe yok ki biz, suçlulara böyle yaparız işte.
34
اِنَّهُمْ كَانُٓوا اِذَا ق۪يلَ لَهُمْ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَۙ
Şüphe yok ki onlara Allah'tan başka yoktur tapacak dendi mi ululanmaya kalkışırlardı.
35
وَيَقُولُونَ اَئِنَّا لَتَارِكُٓوا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍۜ
Ve biz derlerdi, deli bir şâir için mâbutlarımızı bırakalım mı?
36
بَلْ جَٓاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَل۪ينَ
Hayır, o, gerçeği getirmiştir ve peygamberlerin gerçek olduğunu bildirmiştir.
37
اِنَّكُمْ لَذَٓائِقُوا الْعَذَابِ الْاَل۪يمِۚ
Hiç şüphe yok ki o elemli azâbı tadacaksınız elbet.
38
وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَۙ
Ve ancak yaptığınız neyse onun karşılığı olarak cezâlanacaksınız.
39
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ
Ancak ihlâsa eren Allah kulları müstesnâ.
40
اُو۬لٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌۙ
Öyle kişilerdir onlar ki onlaradır mâlum rızık.
41
فَوَا‌كِهُۚ وَهُمْ مُكْرَمُونَۙ
Yemişler ve onlar, büyük derecelere nâil olanlardır.
42
ف۪ي جَنَّاتِ النَّع۪يمِۙ
Ebedî Naîm cennetlerinde.
43
عَلٰى سُرُرٍ مُتَقَابِل۪ينَ
Karşılıklı tahtlara otururlar.
44
يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَع۪ينٍۙ
Kaynakları meydanda, akıp duran şarap ırmaklarından taslar sunulur onlara.
45
بَيْضَٓاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِب۪ينَۚ
Bembeyazdır o şarap, lezzetlidir içenlere.
46
لَا ف۪يهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ
Orada ne bir sersemlik var, ne de sarhoş olurlar.
47
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ع۪ينٌۙ
Ve yanlarında, gözlerini kendi eşlerinden ayırmayan iri gözlü hûriler var.
48
كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ
Sanki kuş tüyleriyle örtülmüş yumurtalar.
49
فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَٓاءَلُونَ
Bir kısmı, bir kısmına döner de birbirlerine sorarlar.
50
قَالَ قَٓائِلٌ مِنْهُمْ اِنّ۪ي كَانَ ل۪ي قَر۪ينٌۙ
Birisi söze gelir de der ki: Bir arkadaşım vardı.
51
يَقُولُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّق۪ينَ
Sen de mi derdi, gerçek sayanlardansın.
52
ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ءَاِنَّا لَمَد۪ينُونَ
Ölüp bir yığın toprak ve kemik olduktan sonra mı sorguya çekileceğiz, cezâlanacağız?
53
قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ
Der ki: Ne oldu o, bakıp gördünüz mü acaba?
54
فَاطَّـلَعَ فَرَاٰهُ ف۪ي سَوَٓاءِ الْجَح۪يمِ
Derken kendisi bakıp görür ki o, cehennemin ta ortasında.
55
قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْد۪ينِۙ
Allah'a andolsun ki der, az kalmıştı, beni de helâk edecektin.
56
وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبّ۪ي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَر۪ينَ
Ve Rabbimin nîmeti olmasaydı ben de orada bulunanlardan olurdum.
57
اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّت۪ينَۙ
Biz artık ölmeyecek değil miyiz?
58
اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُو۫لٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ
İlk ölümümüzden sonra ve biz, azâba da uğramayacağız değil mi?
59
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ
Şüphe yok ki bu, elbette büyük bir kurtuluş, büyük bir kutluluk.
60
لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ
Artık çalışanlar da böylesine çalışsınlar.
61
اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ
Böyle bir nîmete ve ziyâfete ermek mi hayırlı, yoksa zakkum ağacından yemek mi?
62
اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِم۪ينَ
Şüphe yok ki biz onu, zulmedenleri sınamak için yarattık,
63
اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ ف۪ٓي اَصْلِ الْجَح۪يمِۙ
Şüphe yok ki o, cehennemin ta dibinden çıkar.
64
طَلْعُهَا كَاَنَّهُ رُؤُ۫سُ الشَّيَاط۪ينِ
Tomurcukları Şeytanların başlarına benzer.
65
فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُ۫نَ مِنْهَا الْبُطُونَۜ
Derken onlar, onu yerler de karınları şişer.
66
ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَم۪يمٍۚ
Sonra da içimi bu zakkum gibi acı kaynar sular içerler.
67
ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَح۪يمِ
Sonra da gene cehennemdir dönüp varacakları yer.
68
اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَٓاءَهُمْ ضَٓالّ۪ينَۙ
Şüphe yok ki onlar, atalarını, sapıtmış bir halde bulmuşlardı da.
69
فَهُمْ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
Onlar da, koşa koşa onların izlerini izlemişlerdi.
70
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّل۪ينَۙ
Ve andolsun ki onlardan önce gelip geçenlerin de çoğu sapıtmıştı.
71
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ مُنْذِر۪ينَ
Ve andolsun ki biz, onların içinden, korkutucular göndermiştik onlara.
72
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَر۪ينَۙ
Bak da gör, korkutulanların sonucu ne oldu.
73
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ۟
Ancak ihlâsa eren Allah kulları müstesnâ.
74
وَلَقَدْ نَادٰينَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُج۪يبُونَۚ
Ve andolsun ki Nûh, bize nidâ etmişti, biz de ne güzel icâbet etmiştik.
75
وَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظ۪يمِۘ
Ve onu ve âilesini, pek büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştık.
76
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاق۪ينَۘ
Ve soyunu, yeryüzünde kalan bir soy haline getirdik.
77
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِر۪ينَۘ
Ve sonradan gelenler arasında da ona iyi bir ad, san verdik.
78
سَلَامٌ عَلٰى نُوحٍ فِي الْعَالَم۪ينَ
Esenlik Nûh'a âlemler içinde.
79
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ
Şüphe yok ki biz, böyle mükâfatlandırırız iyilik edenleri.
80
اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِن۪ينَ
Şüphe yok ki o, inanan kullarımızdandı.
81
ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَر۪ينَ
Sonra da öbürlerini sulara boğduk.
82
وَاِنَّ مِنْ ش۪يعَتِه۪ لَاِبْرٰه۪يمَۢ
Ve şüphe yok ki İbrâhim de onun taraftarlarındandı elbet.
83
اِذْ جَٓاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ
Hani Rabbine tertemiz bir yürekle gelmişti o.
84
اِذْ قَالَ لِاَب۪يهِ وَقَوْمِه۪ مَاذَا تَعْبُدُونَۚ
Hani atasına ve kavmine siz demişti, nelere kulluk ediyorsunuz?
85
اَئِفْكاً اٰلِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُر۪يدُونَۜ
Allah'ı bırakıp da tamâmıyla uydurma mâbutlara mı tapmak istiyorsunuz?
86
فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ
Âlemlerin Rabbine karşı zannınız ne?
87
فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِۙ
Derken yıldızlara bir bakmıştı da,
88
فَقَالَ اِنّ۪ي سَق۪يمٌ
Ben, demişti, gerçekten de hastayım.
89
فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِر۪ينَ
Derken, arkalarını çevirip gitmişlerdi onlar.
90
فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَأْكُلُونَۚ
Derken o da onların mâbutları olan putlara gidip demişti ki: Neye yemek yemiyorsunuz?
91
مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ
Ne oldu size, niçin konuşmuyorsunuz?
92
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَم۪ينِ
Derken sağ eliyle vurup kırmıştı onları.
93
فَاَقْبَلُٓوا اِلَيْهِ يَزِفُّونَ
Derken koşa koşa yanına gelmişlerdi.
94
قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَۙ
O demişti ki: Elinizde yontup yaptığınız şeylere mi kulluk ediyorsunuz?
95
وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
Halbuki sizi de Allah yaratmıştır, o yontup yaptığınız şeyleri de.
96
قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَاَلْقُوهُ فِي الْجَح۪يمِ
Onun için bir yapı yapın da demişlerdi, atın onu ateşe.
97
فَاَرَادُوا بِه۪ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَسْفَل۪ينَ
Ona bir düzen yapmak istemişlerdi de biz onları alçaltmıştık.
98
وَقَالَ اِنّ۪ي ذَاهِبٌ اِلٰى رَبّ۪ي سَيَهْد۪ينِ
Ve ben demişti, Rabbimin tapısına gidiyorum, o, doğru yolu gösterir bana.
99
رَبِّ هَبْ ل۪ي مِنَ الصَّالِح۪ينَ
Rabbim, bana temiz kişilerden olmak şartıyla bir oğul ihsân et.
100
فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَل۪يمٍ
Derken biz de ona tedbîrle hareket eden ve aceleci olmayan bir oğul vereceğimizi müjdelemiştik.
101
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنّ۪ٓي اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنّ۪ٓي اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰىۜ قَالَ يَٓا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُۘ سَتَجِدُن۪ٓي اِنْ شَٓاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِر۪ينَ
İbrâhim'le berâber koşup gezecek çağa gelince İbrâhim, oğulcağızım demişti, ben, rüyamda, seni kesiyorum gördüm, bir bak, düşün, sen ne dersin buna? O da babacığım demişti, ne emredildiyse sana, onu yap, Allah dilerse beni sabredenlerden bulursun.
102
فَلَمَّٓا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينِۚ
İkisi de teslîm olunca onun alnını yere koymuştu.
103
وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَٓا اِبْرٰه۪يمُۙ
Ve biz, ona ey İbrâhim diye nidâ etmiştik.
104
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَاۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ
Rüyanı gerçekleştirdik. Şüphe yok ki biz, böyle mükâfatlandırırız iyilik edenleri.
105
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُب۪ينُ
Şüphe yok ki bu, elbette apaçık bir sınamaydı.
106
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظ۪يمٍ
Ve onun yerine, kesilmek üzere büyük bir koç ihsân ettik.
107
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِر۪ينَ
Ve sonradan gelenler arasında da ona iyi bir ad, san verdik.
108
سَلَامٌ عَلٰٓى اِبْرٰه۪يمَ
Esenlik İbrâhim'e.
109
كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ
Biz, böyle mükâfatlandırırız iyilik edenleri.
110
اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِن۪ينَ
Şüphe yok ki o, inanan kullarımızdandı.
111
وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحٰقَ نَبِياًّ مِنَ الصَّالِح۪ينَ
Ve ona, temiz kişilerden ve peygamber olacak İshak'ı müjdelemiştik.
112
وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَۜ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِه۪ مُب۪ينٌ۟
Onu da kutladık, İshak'ı da ve ikisinin de soyundan iyilik eden de var, apaçık nefsine zulmeden de.
113
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوسٰى وَهٰرُونَۚ
Ve andolsun ki biz, Mûsâ'ya ve Hârûn'a nîmetler verdik.
114
وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظ۪يمِۚ
İkisini ve kavimlerini, büyük bir sıkıntıdan kurtardık.
115
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِب۪ينَۚ
Ve yardım ettik onlara da üst geldiler.
116
وَاٰتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَۚ
Ve ikisine de her şeyi apaçık gösteren kitabı verdik.
117
وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۚ
Ve ikisini de dosdoğru yola sevkettik.
118
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِر۪ينَ
Ve ikisine de, sonradan gelenler arasında iyi bir ad, san verdik.
119
سَلَامٌ عَلٰى مُوسٰى وَهٰرُونَ
Esenlik Mûsâ'ya ve Hârûn'a.
120
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ
Şüphe yok ki biz, böyle mükâfatlandırırız iyilik edenleri;
121
اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِن۪ينَ
Şüphe yok ki ikisi de inanan kullarımızdandı.
122
وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَۜ
Ve şüphe yok ki İlyas, elbette peygamberlerdendi.
123
اِذْ قَالَ لِقَوْمِه۪ٓ اَلَا تَتَّقُونَ
Hani kavmine demişti ki: Çekinmez misiniz siz?
124
اَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِق۪ينَۙ
Ba'l'i mi çağırırsınız da yaratıcıların en güzelini bırakırsınız.
125
اَللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَٓائِكُمُ الْاَوَّل۪ينَ
O Allah'tır ki Rabbinizdir sizin ve Rabbidir gelip geçmiş atalarınızın.
126
فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَۙ
Derken yalanladılar onu; şüphe yok ki tapımıza getirilecektir onlar.
127
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ
Ancak ihlâsa eren Allah kulları müstesnâ.
128
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِر۪ينَ
Ve sonradan gelenler arasında ona iyi bir ad, san verdik.
129
سَلَامٌ عَلٰٓى اِلْ‌يَاس۪ينَ
Esenlik İlyas'a ve ona uyanlara.
130
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ
Şüphe yok ki biz, böyle mükâfatlandırırız iyilik edenleri.
131
اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِن۪ينَ
Şüphe yok ki o, inanan kullarımızdandı.
132
وَاِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَۜ
Ve şüphe yok ki Lût da elbette peygamberlerdendi.
133
اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَـهُٓ اَجْمَع۪ينَۙ
Hani onu ve bütün âilesini kurtarmıştık.
134
اِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِر۪ينَ
Ancak bir kocakarı, kalanlar arasındaydı.
135
ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَر۪ينَ
Sonra öbürlerinin kökünü kazıdık.
136
وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِح۪ينَۙ
Ve şüphe yok ki siz de onların yurtlarına uğramadasınız sabahları.
137
وَبِالَّيْلِۜ اَفَلَا تَعْقِلُونَ۟
Ve akşamları; hâlâ mı akıl etmezsiniz?
138
وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَۜ
Ve şüphe yok ki Yunus da peygamberlerdendi elbet.
139
اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِۙ
Hani, yolcularla dolu bir gemiye kaçmıştı da.
140
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَض۪ينَۚ
Derken kura çekmişlerdi de kur'a ona düşmüştü.
141
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُل۪يمٌ
Kınanmış bir haldeydi ki onu balık yutuvermişti.
142
فَلَوْلَٓا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَۙ
Eğer Rabbini tenzîh edenlerden olmasaydı.
143
لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِه۪ٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
Halkın tekrar dirileceği güne dek balığın karnında kalırdı.
144
فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَٓاءِ وَهُوَ سَق۪يمٌۚ
Derken onu ıssız bir yere çıkardık ve o, hastaydı da.
145
وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْط۪ينٍۚ
Ve ona gölge versin diye bir kabak fidanı bitirdik.
146
وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَز۪يدُونَۚ
Ve onu yüz bin kişiye, yahut daha da artmakta olan bir topluluğa peygamber olarak gönderdik.
147
فَاٰمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى ح۪ينٍۜ
Derken inandılar da onları muayyen bir zamana dek yaşattık, geçindirdik.
148
فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَۙ
Artık sor onlara, kızlar Rabbinin de, oğullar onların mı?
149
اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ
Yoksa melekleri kız halkettik de tanık mıydı onlar?
150
اَلَٓا اِنَّهُمْ مِنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَۙ
Haberin olsun ki şüphe yok, onlar, bu sözü uydurup söylemedeler.
151
وَلَدَ اللّٰهُۙ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
Allah doğurdu demedeler ve şüphe yok ki onlar, yalancıdır elbet.
152
اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَن۪ينَۜ
Oğulları bırakmış da kızları mı seçmiş?
153
مَا لَـكُمْ۠ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
Ne oluyor size, nasıl da hükmediyorsunuz?
154
اَفَلَا تَذَكَّرُونَۚ
Öğüt almaz mısınız hâlâ?
155
اَمْ لَـكُمْ سُلْطَانٌ مُب۪ينٌۙ
Yoksa apaçık bir deliliniz mi var?
156
فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
Doğru söylüyorsanız getirin kitabınızı.
157
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباًۜ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَۙ
Ve onunla cinler arasında bir akrabalık uydurmadalar ve andolsun ki cinler de onun tapısına götürüleceklerini, orada hazır bulunacaklarını bilmişlerdir.
158
سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَۙ
Yücedir, münezzehtir vasfettiklerinden.
159
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ
Ancak ihlâsa eren Allah kulları müstesnâ.
160
فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَۙ
Gerçekten de ne siz, ne de kulluk ettikleriniz.
161
مَٓا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِن۪ينَۙ
Onları bir sınamaya uğratamazsınız.
162
اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَح۪يمِ
Ancak cehenneme girecek kişiyi azdırabilirsiniz.
163
وَمَا مِنَّٓا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ
Ve melekler derler ki: Bizden hiçbir fert yoktur ki onun malûm ve muayyen bir makamı olmasın.
164
وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّٓافُّونَۚ
Ve şüphe yok ki biz, saf saf dizilmişiz elbet.
165
وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
Ve şüphe yok ki biz, mabûdumuzu tenzîh ederiz elbet.
166
وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَۙ
Ve kâfirler, gerçekten de diyorlardı.
167
لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْراً مِنَ الْاَوَّل۪ينَۙ
Katımızda evvelkilere âit bir kitap olsaydı.
168
لَـكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ
Elbette biz de ihlâsa eren Allah kulları olurduk.
169
فَـكَفَرُوا بِه۪ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
Derken kitap geldi de inanmadılar ona, yakında ne olacaklarını bilecekler.
170
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَل۪ينَۚ
Ve andolsun ki gönderilen kullarımıza şu sözü söylemiştik, şu hükmü takdîr etmiştik.
171
اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَۖ
Şüphe yok ki onlar, elbette yardıma mazhar olacaklardır.
172
وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
Ve şüphe yok ki bizim ordumuz, elbette üstündür.
173
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى ح۪ينٍۙ
Artık yüz çevir onlardan bir zamana dek.
174
وَاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
Hele bir bak, bir gözle onları, onlar da sonuçları neymiş, yakında görecekler.
175
اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
Azâbımızın çabucak gelmesini mi istiyorlar?
176
فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَٓاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَر۪ينَ
Fakat azâbımız, yurtlarına gelip çökünce korkutulanlar, ne de kötü bir sabaha kavuşacaklar.
177
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى ح۪ينٍۙ
Ve yüz çevir onlardan bir zamana dek.
178
وَاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
Ve bir bak, bir gözle, onlar da sonuçları neymiş, yakında görecekler.
179
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَۚ
Yücedir, münezzehtir Rabbin ve yücelik, üstünlük ıssı Rab, onların vasfettiklerinden.
180
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَۚ
Ve esenlik peygamberlere.
181
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
Ve hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a.
182

Sureler

Mealler
Sâd Suresi
Sonraki