Sâffât Suresi 55. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Sâffât Suresi 182 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 56. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 446 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَاطَّـلَعَ فَرَاٰهُ ف۪ي سَوَٓاءِ الْجَح۪يمِ
Sureler
Mushaf
Sayfa 446
İlgili Sure
Sâffât Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Bunun üzerine dönüp bakar ve o arkadaşını yanan ateşin ortasında görür.
Abdullah Parlıyan İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü.
Adem Uğur İşte şimdi onu yaşadılar; üstelik onu cehennemin tam ortasında gördü.
Ahmed Hulusi Derken, arkadaşı bakınır, onu kaynayıp köpüren Cehennem’in ta ortasında görür.
Ahmet Tekin Bakar ve onu cehennemin ortasında görür.
Ahmet Varol Derken, bakıverdi, onu 'çılgınca yanan ateşin' tam ortasında gördü.
Ali Bulaç Derken (bizzat kendisi) bakmış, onu tâ cehennemin ortasında görmüştür.
Ali Fikri Yavuz Şöyle bir bakar ve onu Kızgın, Alevli Ateş’in tam ortasında bulur.
Ali Ünal Etrafına bakınıp, birden onu cehennemin ortasında görecek.
Bayraktar Bayraklı Bir bakar onu cehennemin ortasinda gorur.
Bekir Sadak (54-55) Bir diğeri, «onun ne durumda olduğunu bilir misiniz» Derken bakar da onu Cehennem'in ortasında görür.
Celal Yıldırım (54-55) Yanındakilere: “Siz onu bilir misiniz?” diye sorar. Bakar ve onu cehennemin ortasında görür.
Cemal Külünkoğlu Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür.
Diyanet İşleri Bir bakar onu cehennemin ortasında görür.
Diyanet İşleri ( Eski ) (54-55) (O zât, dünyâda geçmiş olan hâdiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allah Teâlâ orada bulunanlara:) Siz işin gerçeğine vâkıf mısınız? dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü.
Diyanet Vakfı Baktığında, onu cehennemin ortasında bulur.
Edip Yüksel Derken bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür.
Elmalılı ( Sade ) Derken bakmış, onu cehennemin ta ortasında görmüş.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Derken bakmış onu tâ Cehennemin ortasında görmüştür
Elmalılı Hamdi Yazır Derken, bakıverdi, onu 'çılgınca yanan ateşin' tam ortasında gördü.
Gültekin Onan (İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü.
Harun Yıldırım Derken o (bizzat) bakıb bunu o çılgın ateşin ta ortasında gördü.
Hasan Basri Çantay Derken baktı da onu Cehennemin ortasında gördü.
Hayrat Neşriyat Bir bakar ve onu cehennemin ortasında görmüştür.
İbni Kesir (Arkadaşını anlatan) onu ( yeniden dirilmeyi inkar edeni) cehennemin en kötü yerinde görünce gerçeği kavradı.
İlyas Yorulmaz Derken bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür.
İnsan Dergisi Adamın sözleri biter bitmez, Allah tüm cehennemlikleri onlara gösterecek. Böylece, o da diğer arkadaşlarıyla birlikte, sözünü ettiği kâfiri görmek için cehenneme doğru bakacak ve onu, ateşin tam ortasında görecek.
Kadri Çelik Bunun üzerine dönüp bakar ve o (arkadaşı)nı yanan ateşin ortasında görür;
Mahmut Kısa Derken kendisi bakıp görür ki o, cehennemin ta ortasında.
Muhammed Esed Bunun üzerine bakar ve onu dehşet verici bir ateşin göbeğinde görür.
Mustafa İslamoğlu Derken kendisi bakar, onu (O arkadaşını) cehennemin ortasında görür.
Ömer Nasuhi Bilmen Baktı ve onu cehennemin ortasında gördü.
Ömer Öngüt Bir de bakar ki onun ateşin ortasında olduğunu görür.
Şaban Piriş Derken baktı ve onu cehennemin tam ortasında gördü.
Sadık Türkmen Bir bakar, onu cehennemin ortasında görür.
Seyyid Kutub (54-57) "Şimdi ister misiniz onu size göstereyim?" Onlar da arzu edince, derhal bir tarama yapıp onu cehennemin tam ortasında bulur. "Vallahi, nerdeyse beni de düştüğün o helâke sürükleyecektin! Rabbimin hidâyet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip o azaba atılanlardan olacaktım!"
Suat Yıldırım Baktı onu cehennemin ortasında gördü.
Süleyman Ateş Derken, bakıverdi, onu 'çılgınca yanan ateşin' tam ortasında gördü.
Süleymaniye Vakfı Yukarıdan bakar ve onu cehennemin tam ortasında görür.
Tefhim-ul Kuran Bakar ve onu Cehennemin ortasında görür.
Ümit Şimşek Araştırdı, nihayet onu cehennemin ta ortasında gördü.
Yaşar Nuri Öztürk Derken bakıverdi ve onu cehennemin ortasında gördü.

Sureler
Sayfa 446
Mushaf
Sâffât Suresi
İlgili Sure
Ayetler