Sâd Suresi 88. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Sâd Suresi 88 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 38. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 453 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهُ بَعْدَ ح۪ينٍ
Sureler
Mushaf
Sayfa 453
İlgili Sure
Sâd Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve Kur'ân'ın verdiği haberlerin doğruluğunu, bir süre sonra bilip anlayacaksınız.
Abdullah Parlıyan Onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi öğreneceksiniz.
Adem Uğur "Onun ne olduğunu bir süre sonra (ölüm anında) elbette anlayacaksınız!"
Ahmed Hulusi 'Onun verdiği haberin doğruluğunu, Kur’ân’a sahiplenenlerin hâkimiyetini, ilgisiz kalanların hata ettiğini, bir müddet sonra mutlaka öğreneceksiniz.'
Ahmet Tekin Onun haberini bir süre sonra muhakkak bileceksiniz.
Ahmet Varol "Gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz."
Ali Bulaç Muhakkak onun haberini (verdiği haberlerin doğruluğunu) bir zaman sonra, (öldükten sonra) bileceksiniz.
Ali Fikri Yavuz “Şurası kesin ki, gün gelecek, onun ve anlattıklarının ne manâya geldiğini mutlaka bileceksiniz.”
Ali Ünal Onun verdiği haberlerin gerçek olduğunu, bir zaman sonra çok iyi anlayacaksınız. [485]
Bayraktar Bayraklı «nun verdigi haberin dogrulugunu bir zaman sonra ogreneceksiniz."*
Bekir Sadak Onun verdiği haberlerin (doğru çıkacağını) bir süre sonra mutlaka bilip anlayacaksınız.
Celal Yıldırım (87-88) “Bu (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür. Onun verdiği haberlerin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.”
Cemal Külünkoğlu “Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.”
Diyanet İşleri 'Onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra öğreneceksiniz.'
Diyanet İşleri ( Eski ) Onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi öğreneceksiniz.
Diyanet Vakfı 'Ve onun haberlerini bir süre sonra öğreneceksiniz.'
Edip Yüksel «Herhalde onun haberini bir zaman sonra bileceksiniz.»
Elmalılı ( Sade ) Ve herhalde onun haberini bir zaman sonra bileceksiniz.»
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve her halde onun haberini bir zaman sonra bileceksiniz
Elmalılı Hamdi Yazır "Gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz."
Gültekin Onan Onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi öğreneceksiniz.
Harun Yıldırım «Her halde onun mühim haberini bir zaman sonra (hepiniz) bileceksiniz».
Hasan Basri Çantay 'Ve onun haberini bir zaman sonra mutlaka bileceksiniz.'
Hayrat Neşriyat Onun haberini bir müddet sonra öğreneceksiniz.
İbni Kesir "Bu uyardığım haberlerin doğruluğunu, bir müddet sonra (kıyamet gününde) öğreneceksiniz.
İlyas Yorulmaz “Onun (gaybi) haberlerini (doğruluk açısından) bir zaman sonra bileceksiniz.”
İnsan Dergisi Onun dünya ve âhiretle ilgili haber verdiği her olayın, verdiği her sözün bir bir gerçekleştiğini kısa bir süre sonra —kimini dünyada, kimini âhirette— kesinlikle göreceksiniz.
Kadri Çelik Ve onun anlamını bir süre sonra mutlaka kavrayacaksınız!"
Mahmut Kısa Onun doğruluğunu, bir müddet sonra mutlaka bilip anlayacaksınız.
Muhammed Esed Ama onun verdiği haberin (gerçek olduğunu) bir zaman sonra mutlaka öğreneceksiniz!"
Mustafa İslamoğlu (87-88) «O (Kur'an) başka değil, bütün âlemler için bir mev'izedir. Ve andolsun ki, onun haber verdiğini bir müddet sonra elbette bilmiş olacaksınız.»
Ömer Nasuhi Bilmen Onun verdiği haberin doğruluğunu bir müddet sonra muhakkak bileceksiniz.
Ömer Öngüt Onun haberini bir süre sonra öğreneceksiniz.
Şaban Piriş Gerçekten, onun (Kur’an’ın) verdiği haberin doğruluğunu, yakında anlayacaksınız/bileceksiniz!”
Sadık Türkmen Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra gayet iyi anlayacaksınız.
Seyyid Kutub Onun verdiği haberin doğruluğunu bir süre sonra siz de pek iyi öğrenirsiniz."
Suat Yıldırım Bir süre sonra "Onun haberi(nin doğruluğu)nu gâyet iyi bileceksiniz!"
Süleyman Ateş 'Ve onun haberlerini bir süre sonra öğreneceksiniz.'
Süleymaniye Vakfı (Onun) verdiği haberi, bir süre sonra kesinlikle öğreneceksiniz.”
Tefhim-ul Kuran Onun verdiği haberin gerçek olduğunu bir süre sonra siz de öğreneceksiniz.
Ümit Şimşek Yemin olsun, bir süre sonra onun haberini bileceksiniz.
Yaşar Nuri Öztürk Onun haberini bir süre sonra (gerçekleştiğinde) mutlaka bilip-öğreneceksiniz.

Sureler
Sayfa 453
Mushaf
Sâd Suresi
İlgili Sure
Ayetler