Sâd Suresi 87. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Sâd Suresi 88 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 38. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 453 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَم۪ينَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 453
İlgili Sure
Sâd Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Bu Kur'ân bütün alemler için ancak bir öğüt ve uyarıdır.
Abdullah Parlıyan Bu Kur'an, ancak âlemler için bir öğüttür.
Adem Uğur "O, âlemler (insanlar) için bir hatırlatmadan başka değildir. "
Ahmed Hulusi 'Bu Kur’ân ancak âlemler, insanlar ve cinler için okunması ibadet olan bir öğüttür, bir ikazdır, bir şereftir, bir övünç kaynağıdır.'
Ahmet Tekin Bu ancak alemler için bir hatırlatmadır.
Ahmet Varol "O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlatma)dır."
Ali Bulaç Kur’an bütün âlemlere (insan ve cinlere) ancak bir öğüddür.
Ali Fikri Yavuz “O (şerefli) Kur’ân, başka değil, ancak bütün şuurlu varlıklar için bir öğüt, bir hatırlatma, bir yol göstermedir.
Ali Ünal Bu Kur'ân sadece âlemlere bir öğüttür.
Bayraktar Bayraklı «Bu Kuran, ancak dunyalar icin bir oguttur.»
Bekir Sadak Bu (Kur'ân), ancak milletler için bir öğüttür.
Celal Yıldırım (87-88) “Bu (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür. Onun verdiği haberlerin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.”
Cemal Külünkoğlu “Bu Kur’an, âlemler için ancak bir öğüttür.”
Diyanet İşleri 'Bu Kuran, ancak dünyalar için bir öğüttür.'
Diyanet İşleri ( Eski ) Bu Kur'an, ancak âlemler için bir öğüttür.
Diyanet Vakfı 'Bu, tüm dünyaya bir mesajdır.'
Edip Yüksel «O Kur'ân, bütün âlemler için bir zikir, bir öğüttür.»
Elmalılı ( Sade ) O (Kur'an) bütün alemler için sırf bir zikir, bir öğüttür.
Elmalılı ( Sade - 2 ) O sırf bir zikir, bir öğüttür bütün âlemîn için
Elmalılı Hamdi Yazır "O (Kuran), alemler için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlatma)dır."
Gültekin Onan Bu Kur'an, ancak âlemler için bir öğüttür.
Harun Yıldırım «O (Kur'an) âlemlere bir öğüdden başka (bir şey) değildir».
Hasan Basri Çantay 'Doğrusu o (Kur’ân), ancak âlemler için bir nasîhattir.'
Hayrat Neşriyat Bu, ancak alemler için bir zikirdir.
İbni Kesir "Size bildirdiğim vahy, bütün zamanlarda yaşayanlar için bir öğüttür."
İlyas Yorulmaz “O (Kur'an), âlemler için yalnızca bir hatırlatmadır.”
İnsan Dergisi "Bu Kur'an, kıyamete kadar gelecek bütün insanlık için bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir!" Eğer bu uyarıya kulak vermeyecek olursanız, o zaman şunu iyi bilin:
Kadri Çelik Bu (ilahi kelam), bütün alemler için ancak bir öğüt ve uyarıdır.
Mahmut Kısa O, ancak âlemlere bir öğüt.
Muhammed Esed Ne ki bu (vahiy), bütün alemler için serapa bir uyarıdır:
Mustafa İslamoğlu (87-88) «O (Kur'an) başka değil, bütün âlemler için bir mev'izedir. Ve andolsun ki, onun haber verdiğini bir müddet sonra elbette bilmiş olacaksınız.»
Ömer Nasuhi Bilmen Bu Kur'an ancak âlemler için bir öğüttür.
Ömer Öngüt Bu (Kur’an) ancak, alemler için bir hatırlatmadır.
Şaban Piriş Bu (kur’an) evrendekiler için, yalnızca bir uyarıdır/hatırlatmadır/öğüttür.
Sadık Türkmen Bu Kur'an, alemler için bir öğüttür.
Seyyid Kutub Bu Kur’ân, ancak bütün milletler için bir derstir.
Suat Yıldırım "O (Kur'ân), ancak bütün âlemlere öğüttür."
Süleyman Ateş «O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlatma)dır.»
Süleymaniye Vakfı Benim anlattığım (Kur’an), herkesin işine yarayacak doğru bilgidir
Tefhim-ul Kuran O ancak bütün milletler ve bütün çağlar için bir öğüttür.
Ümit Şimşek Bu, âlemler için bir Zikir'den başka şey değildir.
Yaşar Nuri Öztürk O (Kur'an) alemler için yalnızca bir zikirdir.

Sureler
Sayfa 453
Mushaf
Sâd Suresi
İlgili Sure
Ayetler