Sâd Suresi 70. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Sâd Suresi 88 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 38. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 453 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنْ يُوحٰٓى اِلَيَّ اِلَّٓا اَنَّمَٓا اَنَا۬ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ
Sureler
Mushaf
Sayfa 453
İlgili Sure
Sâd Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı O konular, Allah tarafından bana vahiyle bildirilmemiş olsaydı, ben de size apaçık bir uyarıda bulunamazdım.
Abdullah Parlıyan Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.
Adem Uğur "Bana vahyolan yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum!"
Ahmed Hulusi 'Ben ancak, sorumluluk, hesap ve cezanın varlığını açıklayan apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahiy geliyor.'
Ahmet Tekin Bana ancak benim apaçık bir uyarıcı olmamdan dolayı (bunlar) vahyediliyor.'
Ahmet Varol "Bana ancak, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır."
Ali Bulaç Fakat ben, açık olarak korkutan bir peygamber olduğum içindir ki, (Adem hakkında meleklerin çekişmesine dair) o ilim bana vahyolunuyor.”
Ali Fikri Yavuz (Ben, sadece bana vahyolunana uyuyorum ve) bana vahyolunuyor ki, ben (insanları uyarmak için gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım.
Ali Ünal “Bana sadece apaçık bir uyarıcı olduğumdan dolayı vahyediliyor.”
Bayraktar Bayraklı "Bana sadece vahyolunuyor; dogrusu ben ancak apacik bir uyariciyim.»
Bekir Sadak Bana ancak ve sadece vahyolunmaktadır. Ben ancak açık bir uyarıcıyım.
Celal Yıldırım “Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.”
Cemal Külünkoğlu “Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.”
Diyanet İşleri 'Bana sadece vahyolunuyor; doğrusu ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.'
Diyanet İşleri ( Eski ) Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.
Diyanet Vakfı 'Apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyediliyor.'
Edip Yüksel «Ancak ben açıktan açığa korkutmakla görevli olduğum için o bilgi bana vahyediliyor.»
Elmalılı ( Sade ) Fakat ben açık bir uyarıcı olduğum için o bilgi bana vahyolunuyor.»
Elmalılı ( Sade - 2 ) Fakat ben açık inzar edecek bir Peygamber olduğum içindir ki o ılm bana vahy olunuyor
Elmalılı Hamdi Yazır "Bana ancak, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır."
Gültekin Onan Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.
Harun Yıldırım «Ben ancak gelecek tehlikeleri apaçık haber verici (bir peygamber) olduğum içindir ki (o ilim) bana vahy olunuyor».
Hasan Basri Çantay 'Doğrusu ben ancak apaçık bir korkutucu (peygamber) olduğum için bana vahyediliyor.'
Hayrat Neşriyat Bana, sadece vahyolunur. Ben, ancak apaçık bir uyarıcıyım.
İbni Kesir Ancak bunlar bana vahy ile bildiriliyor. Bana düşende bunları size açıkça duyurmak.
İlyas Yorulmaz “Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.”
İnsan Dergisi "Ancak şu var ki, insanları açık ve net olarak uyarmakla görevli bir uyarıcı olduğum için, o Yüce Toplulukta olup bitenleri anlatan bu mesajlar bana gönderilmiştir:
Kadri Çelik o, (Allah) tarafından bana vahyedilmemiş olsaydı ben de (size) apaçık bir uyarıda bulunamazdım!"
Mahmut Kısa Bana vahyedilmede ve ben, ancak apaçık bir korkutucuyum.
Muhammed Esed ne var ki bana, sadece apaçık bir uyarıcı olduğum bildirilmektedir."
Mustafa İslamoğlu (70-71) «Bana vahyolunmuyor, ancak ben şüphe yok bir apaçık korkutucu olduğum için (vahyolunuyor).» Ve yâd et o zamanı ki, Rabbin meleklere demişti ki: «Şüphe yok, Ben çamurdan bir beşer yaratıcıyım.»
Ömer Nasuhi Bilmen Bana sadece vahyolunmaktadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. "
Ömer Öngüt Bana, apaçık bir uyarıcı olmamdan başka bir şey vahyolunmuyor.
Şaban Piriş Bana, sadece apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunuyor.”
Sadık Türkmen Ben gelecek tehlikeleri apaçık uyarıcı olduğum içindir ki, bana vahy olunuyor.
Seyyid Kutub Şu var ki: Bana sadece, açıkça uyarmak için gönderilen bir elçi olduğum vahyolunuyor."
Suat Yıldırım "Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için (bu bilgi) bana vahyediliyor."
Süleyman Ateş «Bana ancak, benim yalnızca apaçık bir uyarıcı korkutucuyum diye vahyolunmaktadır.»
Süleymaniye Vakfı Bana sadece, doğruları açıklayan bir uyarıcı olmam vahyedilmektedir.”
Tefhim-ul Kuran Yalnız, ben apaçık bir uyarıcı olduğum için, bunlar bana vahyolunuyor.
Ümit Şimşek "Bana, sadece açık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor."
Yaşar Nuri Öztürk "(Bunlar) bana sadece vahyolunuyor. Ben apaçık bir uyarıcı-korkutucuyum."

Sureler
Sayfa 453
Mushaf
Sâd Suresi
İlgili Sure
Ayetler