Sâd Suresi 55. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Sâd Suresi 88 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 38. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 453 sayfa numarasında yer almaktadır.
هٰذَاۜ وَاِنَّ لِلطَّاغ۪ينَ لَشَرَّ مَاٰبٍۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 453
İlgili Sure
Sâd Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Bu nimetler dürüst ve erdemliler içindir. Azgın ve sapıklar için de muhakkak, varılacak kötü bir yer vardır.
Abdullah Parlıyan Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.
Adem Uğur İşte bu! Muhakkak ki, taşkınlık yapanlar için de dönüş yerinin şerrlisi vardır.
Ahmed Hulusi Bunlar ilâhî emirlere yapışanların mükâfatıdır. Azgınlara kötü bir gelecek vardır.
Ahmet Tekin Bu böyledir. Azgınlar için ise en kötü bir varış yeri vardır.
Ahmet Varol Bu (böyle işte); gerçekten azgınlar için de muhakkak varılacak kötü bir yer vardır.
Ali Bulaç Bu, müminlere mahsustur. Azgınların dönüb varacağı yer ise, muhakkak ki fena bir yerdir.
Ali Fikri Yavuz Evet, bunlar (müttakîler içindir). Azgın isyankârları bekleyen ise kötü âkıbet, kötü bir dönüş yeridir:
Ali Ünal Bu da bir uyarıdır. Şüphesiz, azgınlar için de kötü bir gelecek vardır.
Bayraktar Bayraklı Bu boyle; ama azginlara kotu bir gelecek vardir.
Bekir Sadak Bu (mutlu kişiler içindir). Azgın sapıklar için çok kötü bir dönüş yeri vardır.
Celal Yıldırım (55-56) Bu (mutlu kişiler içindir). Ama azgınlara kötü bir gelecek vardır. Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir!
Cemal Külünkoğlu (55-56) İşte böyle! Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır!
Diyanet İşleri Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.
Diyanet İşleri ( Eski ) Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.
Diyanet Vakfı Bu böyledir; azgınlar ise kötü bir yeri hakederler.
Edip Yüksel Bu, böyledir. Şüphesiz azgınlar için de fena bir gelecek vardır.
Elmalılı ( Sade ) Bu böyledir. Şüphesiz azgınlar için de kötü bir gelecek vardır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Bu böyle, şübhesiz azgınlar için de fena bir istikbal (şer bir meâb) var
Elmalılı Hamdi Yazır Bu (böyle işte); gerçekten azgınlar için de muhakkak kötü bir dönüş yeri (meab) vardır.
Gültekin Onan Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.
Harun Yıldırım Bu, (ehl-i cennete mahsusdur). Azgınların gideceği yer ise muhakkak en kötü (bir merci) dir:
Hasan Basri Çantay (55-56) Bu (böyledir)! Şübhesiz ki azgınlar için de elbette kötü dönüş yeri, Cehennem vardır; oraya girerler. Artık o ne kötü yataktır!
Hayrat Neşriyat Bu böyle. Azgınlar için de sonucun en kötüsü vardır.
İbni Kesir Rablerine karşı azgınlık edenler için de, çok belalı kalacak yerler var.
İlyas Yorulmaz Bu (takva sahipleri içindi; ama) azgınlar içinse muhakkak varılacak kötü bir yer vardır.
İnsan Dergisi İşte, güzel davrananların ödülü budur. Rablerine başkaldırarak sınırı aşanlara gelince, onları da korkunç bir akıbet beklemektedir:
Kadri Çelik Bu, (dürüst ve erdemliler içindir); doğruluk ve dürüstlük sınırlarını aşanları ise en kötü bir akibet beklemektedir.
Mahmut Kısa Şu da var: Ve şüphe yok ki azgınlara elbette dönülüp gidilecek en kötü bir yer mevcut.
Muhammed Esed Bu böyledir! Ama bir de haddini bilmez azgınlar var ki, onları da en kötü bir menzil beklemektedir:
Mustafa İslamoğlu (53-55) İşte hesap günü için vaad olunmuş olduğunuz şeyler bunlardır (denilecektir). Şüphe yok ki bu, elbette Bizim rızkımızdır. Bunun için bir tükenmek yoktur. Bu, böyle ve şüphe yok ki, azgınlar için de elbette dönüp gidilecek bir yaramaz yer vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen Bu böyle! Şüphesiz ki azgınlar için çok kötü bir dönüş yeri vardır.
Ömer Öngüt İşte şu da azgınlar için kötü bir gelecek...
Şaban Piriş Işte böyle/bunlar gerçeklere inanan müminler içindir!.. Azgınlar için de elbette kötü bir dönüş yeri vardır.
Sadık Türkmen Bu böyledir; ancak azgınlara kötü bir gelecek vardır.
Seyyid Kutub (55-56) İşte bu, mutlularadır. Ama azgınlara kötü bir âkıbet vardır ki o da girip yanacakları cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o!
Suat Yıldırım Bu böyledir; fakat azgınlara da en kötü bir gelecek vardır:
Süleyman Ateş Bu (böyle işte); gerçekten azgınlar için de muhakkak varılacak kötü bir yer vardır.
Süleymaniye Vakfı Burası böyle olacak ama azgınların sonu da çok kötü olacaktır.
Tefhim-ul Kuran Bu sakınanlar içindir; azgınlar için ise varılacak kötü bir yer vardır.
Ümit Şimşek Bu, budur! Azgınlara da kötü bir gelecek vardır elbette!
Yaşar Nuri Öztürk (Mü'minler için) bu böyledir. Şüphesiz azgınlar için de mutlaka varılacak kötü bir dönüş yeri vardır.

Sureler
Sayfa 453
Mushaf
Sâd Suresi
İlgili Sure
Ayetler