Sâd Suresi 53. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Sâd Suresi 88 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 38. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 453 sayfa numarasında yer almaktadır.
هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ
Sureler
Mushaf
Sayfa 453
İlgili Sure
Sâd Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı İşte bu hesap günü için size verilen bir sözdür.
Abdullah Parlıyan İşte, hesap günü için size vâdolunan şeyler bunlardır.
Adem Uğur İşte budur, yaptıklarınızın sonucunu yaşama süreci için size vadolunan!
Ahmed Hulusi Bunlar hesap gününde alınlarının akıyla hesap veren sizlere va’dolunan şeylerdir.
Ahmet Tekin İşte hesap günü için size vaadedilen budur.
Ahmet Varol İşte hesap günü size va'dedilen budur.
Ali Bulaç İşte hesab günü için, size vaad olunanlar bunlardır.
Ali Fikri Yavuz Bunlardır Hesap Günü için size va’d olunanlar.
Ali Ünal İşte, hesap günü için, size vaad edilen budur.
Bayraktar Bayraklı Iste bu hesap gunu icin, size soz verilenlerdir.
Bekir Sadak Bu, hesap günü için size va dedilenlerdir!
Celal Yıldırım İşte bunlar, hesap günü için size vaad edilenlerdir.
Cemal Külünkoğlu İşte bunlar, hesap günü için size vaad edilenlerdir.
Diyanet İşleri İşte bu hesap günü için, size söz verilenlerdir.
Diyanet İşleri ( Eski ) İşte, hesap günü için size vâdolunan şeyler bunlardır.
Diyanet Vakfı Hesap Günü için size söz verilen budur.
Edip Yüksel O hesap günü için size vaad edilen işte budur.
Elmalılı ( Sade ) İşte bu, o hesap günü için size va'dedilenlerdir.
Elmalılı ( Sade - 2 ) İşte bu, o hisab günü için size va'dolunan
Elmalılı Hamdi Yazır İşte hesap günü size vaadedilen budur.
Gültekin Onan İşte, hesap günü için size vâdolunan şeyler bunlardır.
Harun Yıldırım İşte hesâb günü için size va'dolunagelen şey (ler) bunlardır.
Hasan Basri Çantay (İşte) bu, hesab günü için va'd edilmekte olduğunuz şeylerdir.
Hayrat Neşriyat İşte hesab günü için size vaadolunan budur.
İbni Kesir İşte bunlar, hesap gününde size vaat edilenlerdir.
İlyas Yorulmaz İşte hesap günü için size söz verilen bunlardır.
İnsan Dergisi "Bunlar, size Hesap Günü verileceği vaad edilen şeylerdir!"
Kadri Çelik İşte bu, Hesap Günü için size verilen sözdür:
Mahmut Kısa İşte bu, soru gününde size vaadedilen şey.
Muhammed Esed İşte bu, Hesap Günü için size verilen sözdür:
Mustafa İslamoğlu (53-55) İşte hesap günü için vaad olunmuş olduğunuz şeyler bunlardır (denilecektir). Şüphe yok ki bu, elbette Bizim rızkımızdır. Bunun için bir tükenmek yoktur. Bu, böyle ve şüphe yok ki, azgınlar için de elbette dönüp gidilecek bir yaramaz yer vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen İşte hesap günü için size vaad olunan şeyler bunlardır.
Ömer Öngüt Bu, hesap günü size vaat olunanlardır.
Şaban Piriş Işte hesap günü için size söz verilen şeyler bunlardır.
Sadık Türkmen İşte hesap günü için size söz verilen bunlardır.
Seyyid Kutub Bunlar, hesap günü için size vâd olunan şeylerdir.
Suat Yıldırım İşte, hesap günü için size söz verilen budur!
Süleyman Ateş İşte, hesap günü size va'dedilen budur.
Süleymaniye Vakfı Hesap günü için size söz verilen budur.
Tefhim-ul Kuran İşte hesap günü için size vaad edilen budur.
Ümit Şimşek Hesap günü için size vaat edilen işte budur.
Yaşar Nuri Öztürk İşte hesap günü size (siz mü'minlere) vadedilen budur.

Sureler
Sayfa 453
Mushaf
Sâd Suresi
İlgili Sure
Ayetler