Sâd Suresi 46. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Sâd Suresi 88 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 38. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 453 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّٓا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 453
İlgili Sure
Sâd Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Onları ahireti sürekli hatırlama özelliğiyle samimi, halis kullar yaptık.
Abdullah Parlıyan Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlâslı kimseler kıldık.
Adem Uğur Doğrusu biz onlarda, gerçek vatanlarını (hakikat boyutunu) hatırda tutarak yaşama sâfiyetini açığa çıkardık.
Ahmed Hulusi Biz onları samimiyetle, asıl yurt, âhiret düşüncesine rağbet eden ve insanları âhiret hayatına inanmaya teşvik eden has kullarımızdan kıldık.
Ahmet Tekin Biz onları (ahiret) yurdu(nu) anmaktan ibaret halis bir özellikle ihlaslı kimseler kıldık.
Ahmet Varol Gerçekten biz onları, katıksızca (ahiretteki asıl) yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık.
Ali Bulaç Çünkü biz, onları, ahiret yurdunu anmaktan ibaret pak bir hasletle hâlis (insanlar) kıldık.
Ali Fikri Yavuz Biz onları her bakımdan ihlâslı kıldık ve bu sebeple (düşünce, söz ve davranışlarında) hep Âhiret Yurdu’nu gözetirlerdi.
Ali Ünal Biz onları daima âhireti düşünen ihlâslı kullar kıldık.
Bayraktar Bayraklı Biz onlari ahiret yurdunu dusunen, icten bagli kimseler kildik.
Bekir Sadak Şüphesiz biz, onları katıksız olarak Âhiret yurdunu düşünen hâlis kişiler kıldık.
Celal Yıldırım (45-47) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla! Biz onları ahiret yurdunu düşünen, gönülden bağlı kullar yaptık. Çünkü onlar, bizim katımızda seçkin iyi kişilerdendir.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu düşünme özelliği ile (temizleyip) ihlâslı kimseler kıldık.
Diyanet İşleri Biz onları ahiret yurdunu düşünen, içten bağlı kimseler kıldık.
Diyanet İşleri ( Eski ) Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlâslı kimseler kıldık.
Diyanet Vakfı Salt ahireti düşündükleri için onları salt/dupduru kıldık.
Edip Yüksel Çünkü biz onları temiz bir hasletle, hâlis yurt (ahiret) düşüncesine ermiş has kullarımızdan kılmışızdır.
Elmalılı ( Sade ) Çünkü Biz onları temiz bir hasletle, halis ahiret yurdu düşüncesine ermiş has kullarımızdan kılmışızdır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Çünkü biz onları temiz bir hassa, halîs yurd düşüncesiyle halîslerimizden kılmışızdır
Elmalılı Hamdi Yazır Gerçekten biz onları, katıksızca (ahiretteki asıl) yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık.
Gültekin Onan Gerçekten biz onları, katıksızca yurdu düşünen ihlas sahipleri kıldık.
Harun Yıldırım Çünkü biz onları katkısız (şaibesiz) bir hasletle — ki (bu dâima) yurd (ları) nı hatırlama (ları ve onun için çalışmaları) dır — haalis (insanlar) yapdık.
Hasan Basri Çantay Çünki biz onları, hâlis (bir haslet) olan âhiret düşüncesiyle ihlâslı (kimseler) kıldık.
Hayrat Neşriyat Doğrusu Biz, onları ahiret yurdunu samimiyetle düşünen kimseler kıldık.
İbni Kesir Onların bu özelliklerinden dolayı, onları ahiret yurduna örnek kullar olarak seçtik.
İlyas Yorulmaz Gerçekten biz onları, (ahiretteki asıl) yurdu hatırlatan katışıksız (bir haslet ile) halis kıldık.
İnsan Dergisi Biz onları, âhiret yurdunu sürekli gündeme getirerek hatırlama ve buna uygun davranışlar geliştirme gibi üstün meziyetlerinden dolayı, özel bir makama yücelttik.
Kadri Çelik Biz onları arı duru bir düşünce aracılığıyla temizledik. Öteki dünyayı gözetme (düşüncesiyle).
Mahmut Kısa Biz onları, dâimâ yurtları olan âhireti anma huyuyla yarattık da özleri temiz, ihlâs sâhibi kullar ettik.
Muhammed Esed Biz onların şahsiyetlerini arı duru bir tasavvurla saflaştırdık (ki, ebedi) yurdu hep hatırda tutsunlar;
Mustafa İslamoğlu (45-46) Ve kuvvetler ve basiretler sahipleri olan kullarımız İbrahim'i ve İshak'ı ve Ya'kub'u da an. Şüphe yok ki, Biz onları dar-ı ahireti düşünme hasletiyle mümtaz, ihlâs sahipleri kılmıştık.
Ömer Nasuhi Bilmen Biz onları ahiret yurdunu düşünen, ihlâslı kimseler kıldık.
Ömer Öngüt Biz onları gerçek yurdu düşünen, tam olarak arınmış, ihlaslı kimseler kılmıştık.
Şaban Piriş Gerçekten onlar, ahiret düşüncesiyle dolu/donanmış samimîlerden idi.
Sadık Türkmen Biz onları Ahiret yurdunu düşünen, gönülden bağlı kullar yaptık.
Seyyid Kutub Biz onları özellikle âhiret yurdunu düşünen ihlâslı kişiler kıldık.
Suat Yıldırım Biz onları âhiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip, kendimize hâlis (kul) yaptık.
Süleyman Ateş Gerçekten biz onları, katıksızca (ahiretteki asıl) yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık.
Süleymaniye Vakfı Samimiyetle ahirete odaklanmalarına karşılık onları bize karşı samimi kişiler saydık.
Tefhim-ul Kuran Biz onları, özellikle âhiret yurdunu düşünen ihlâslı kullar kıldık.
Ümit Şimşek Biz onları, yurdu düşünme özellikleriyle yücelen tertemiz kullar yaptık.
Yaşar Nuri Öztürk Gerçekten Biz onları halisane (katıksızca) ahiret yurdunu anıp-düşünenler olarak ihlas sahibleri kıldık.

Sureler
Sayfa 453
Mushaf
Sâd Suresi
İlgili Sure
Ayetler