Sâd Suresi 38. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Sâd Suresi 88 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 38. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 453 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاٰخَر۪ينَ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْاَصْفَادِ
Sureler
Mushaf
Sayfa 453
İlgili Sure
Sâd Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı ve kötülük yapmamaları için zincirlerle birbirine bağlanmış başkalarını da O'na boyun eğdirdik.
Abdullah Parlıyan Ve daha diğerlerini de zincirlerde bağlı olarak (Onun emrine verdik.)
Adem Uğur Zincirlerle birbirlerine bağlı diğerlerini de. . .
Ahmed Hulusi Demir halkalarla, zincirlerle bağlı diğer yaratıkları da onun hizmetine verdik.
Ahmet Tekin Bukağılara vurulmuş halde birbirlerine yaklaştırılmış olan daha başkalarını da.
Ahmet Varol Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini.
Ali Bulaç Diğerleri de zincirlere vurulmuştu. (insanlara zarar vermekten alıkonmuşlardı).
Ali Fikri Yavuz Ve bukağılarla, zincirlerle birbirlerine bağlanmış halde (söz dinlemez cinler gibi) daha başkalarını da.
Ali Ünal Zincirlere vurulmuş başkalarını da.
Bayraktar Bayraklı (36-38) Bunun uzerine Biz de, istedigi yere onun buyrugu ile kolayca giden ruzgari, bina kuran ve dalgiclik yapan seytanlari, demir halkalarla bagli digerlerini onun buyrugu altina verdik.
Bekir Sadak (37-38) Bina yapan, dalgıçlık eden her şeytanı, bukağılarla bağlı başkalarını ona başeğdirdik.
Celal Yıldırım (37-38) Her (türlü) yapı ustası ve dalgıç olan şeytanları (cinleri) de ve (zarar vermemeleri için) zincirlere vurulmuş diğer yaratıkları da (onun emrine verdik).
Cemal Külünkoğlu (37-38) Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı, bukağılara bağlı olarak diğerlerini de, onun emrine verdik.
Diyanet İşleri (36-38) Bunun üzerine Biz de, istediği yere onun buyruğu ile kolayca giden rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğerlerini onun buyruğu altına verdik.
Diyanet İşleri ( Eski ) (36-38) Bunun üzerine biz de, istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgârı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğer yaratıkları onun emrine verdik.
Diyanet Vakfı Ve zincirlerle birbirine bağlı bekleyen yedekleri de...
Edip Yüksel Ve daha diğerlerini de zincirlerde bağlı olarak (Onun emrine verdik).
Elmalılı ( Sade ) Ve zincirlere çatılmış (vurulmuş) diğerlerini de.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve daha diğerlerini bendlerde çatılı çatılı
Elmalılı Hamdi Yazır Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini.
Gültekin Onan Ve daha diğerlerini de zincirlerde bağlı olarak.
Harun Yıldırım (Yine onlardan) bukağılarla bağlanmış olan diğerlerini de (emrine râm etdik).
Hasan Basri Çantay (37-38) Her binâ yapan ve dalgıçlık eden şeytanları (cinleri) de ve (zarar vermemeleri için) zincirlerle birbirlerine bağlı olan diğerlerini de (ona boyun eğdirdik).
Hayrat Neşriyat Demir halkalarla bağlı diğerlerini de.
İbni Kesir Zincirlerle bağlı diğer köleleri de onun emrine verdik.
İlyas Yorulmaz Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam bukağılarla birbirine bağlanmış diğerlerini de (onun emrine verdik).
İnsan Dergisi Ve zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan daha nicelerini…
Kadri Çelik ve zincirlerle birbirlerine bağlanmış diğerlerini.
Mahmut Kısa Ve bir başka kısmı da bukağılarla bağlanmıştı.
Muhammed Esed ve zincirlerle birbirine bağlanmış daha başkalarını da...
Mustafa İslamoğlu Başkalarını da bukağılarda bağlı oldukları halde (musahhar kıldık).
Ömer Nasuhi Bilmen Demir halkalarla bağlı diğerlerini de (ona baş eğdirdik).
Ömer Öngüt Zincire vurulmuş diğerlerini de...
Şaban Piriş Ve zincirlere bağlı olan diğerlerini.
Sadık Türkmen Demir zincirlere bağlı diğer yaratıkları da onun emrine verdik.
Seyyid Kutub (37-38) Bina yapan, dalgıçlık yapan her şeytanı, bukağılarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik.
Suat Yıldırım Ve zincirlerle birbirine bağlanmış başka (şeytân)ları.
Süleyman Ateş Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini.
Süleymaniye Vakfı Kelepçelerle birbirlerine bağlanmış olanlarını da emrine verdik.
Tefhim-ul Kuran Zincirlere vurulmuş daha başkalarını da onun emrine verdik.
Ümit Şimşek Ve demirlerle birbirine bağlı diğerlerini...
Yaşar Nuri Öztürk Ve sağlam bağlarla birbirine bağlanmış diğerlerini.

Sureler
Sayfa 453
Mushaf
Sâd Suresi
İlgili Sure
Ayetler