Rûm Suresi 15. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Rûm Suresi 60 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 84. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 404 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 404
İlgili Sure
Rûm Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı İman edip, doğru dürüst işler yapanlar, cennet bahçelerinde nimetlerden yararlanır ve sevinirler.
Abdullah Parlıyan İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır.
Adem Uğur İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar bir huzur ortamında sevindirilirler.
Ahmed Hulusi İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler, işte onlar Cennet bahçelerinde nimetlere ve sevince mazhar olacaklar, güzel sadâlar, nağmelerle zevke dalacaklar.
Ahmet Tekin İman edip salih ameller işleyenler; işte onlar bir bahçede sevinç içinde ağırlanırlar.
Ahmet Varol Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; artık onlar 'bir cennet bahçesinde' 'sevinç içinde ağırlanırlar'.
Ali Bulaç İman edib salih ameller işliyenlere gelince, işte onlar bir bahçede (cennetde) nimetlenir ve neşelenirler.
Ali Fikri Yavuz Ayrılırlar da, iman edip, imanları istikametinde doğru, sağlam, yerinde ve ıslaha yönelik işler yapmış olanlar, işte o kutlu insanlar, Cennet’in has bahçelerinde mutluluk içinde ağırlanırlar.
Ali Ünal İman edip iyi ameller işleyenlere gelince, onlar cennette bol nimet ve sevince kavuşacaklardır.
Bayraktar Bayraklı Ama inanip yararli is isleyenler, agirlanacaklari bir cennette bulunurlar.
Bekir Sadak Artık dosdoğru İmân edip İyi-yararlı amellerde bulunanlar Cennet bahçelerinde ağırlanıp neşelenirler.
Celal Yıldırım İnandıktan sonra doğru ve yararlı işler yapanlar (cennet bahçelerinden) bir mutluluk, esenlik bahçesinde ağırlanacaklardır.
Cemal Külünkoğlu İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler.
Diyanet İşleri Ama inanıp yararlı iş işleyenler, ağırlanacakları bir cennette bulunurlar.
Diyanet İşleri ( Eski ) İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır.
Diyanet Vakfı İnanıp erdemli davrananlar ise bir bahçe içinde neşelendirilirler.
Edip Yüksel Şimdi iman edip salih ameller yapmış olanlara gelince, onlar bir bahçe içinde neşelenirler.
Elmalılı ( Sade ) İman edip iyi işler yapmış olanlara gelince o zaman bir bahçede neşelenirler.
Elmalılı ( Sade - 2 ) İmdi iyman edib salih ameller yapmış olanlar, o vakıt onlar bir ravzada neş'elenirler
Elmalılı Hamdi Yazır Böylece inanıp salih amellerde bulunanlar artık onlar 'bir cennet bahçesinde' 'sevinç içinde ağırlanırlar'.
Gültekin Onan İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır.
Harun Yıldırım Artık îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince:) Onlar bir bağçede (yaşayıb) mesrur olurlar.
Hasan Basri Çantay Fakat îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince; artık onlar, bir bahçede (Cennette)sevindirilirler.
Hayrat Neşriyat İman edip salih amellerde bulunanlar; bir bahçededirler, ağırlanırlar.
İbni Kesir İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar kaldıkları yerlerde (kendileri ile ilgili) haberler beklerler.
İlyas Yorulmaz İman edip salih amellerde bulunanlara gelince, artık onlar bir bahçe içinde neşelenirler.
İnsan Dergisi Allah'a ve âhiret gününe inanan ve bu imana yaraşır güzel ve yararlı davranışlar ortaya koyan kimseler, sonsuz nimetlerle donatılmış cennet bahçelerinde, sevinç ve neşe içinde keyif sürecekler.
Kadri Çelik iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar bir mutluluk, esenlik bahçesinde ağırlanacaklardır;
Mahmut Kısa İnanan ve iyi işlerde bulunanlar, cennet bahçesinde sevinip nîmetlere nâil olur onlar.
Muhammed Esed Artık, iman eden ve imana uygun iyi işler işleyen kimseler tarifsiz bir mutluluk bahçesinde, ruha safa veren bir musiki ile mest olacaklar;
Mustafa İslamoğlu İmdi o kimseler ki, imân etmişler ve sâlih sâlih amellerde bulunmuşlardır. Artık onlar bir bahçede sevinç içinde kalırlar.
Ömer Nasuhi Bilmen İman edip sâlih ameller işleyenler, bir bahçe içinde mesut olurlar.
Ömer Öngüt Eğer, iman etmiş, doğruları yapmış kimseler iseler, bir cennet bahçesinde neşelenirler.
Şaban Piriş Inananlar ve salih (iyi) işler/yaptığı işin en iyisini yapanlar ise, onlar bir bahçe içinde neşelendirilirler.
Sadık Türkmen İnanıp iyi işler yapanlar, cennette bir bahçe içinde neşelendirilirler.
Seyyid Kutub İman edip güzel ve makbul işler yapanlar cennet bahçelerinde ağırlanarak neşelenirler.
Suat Yıldırım İnanıp iyi işler yapanlar, onlar (çiçekli, ırmaklı) bir bahçe içinde neş'elendirilirler.
Süleyman Ateş Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; artık onlar 'bir cennet bahçesinde' 'sevinç içinde ağırlanırlar.'
Süleymaniye Vakfı İnanan ve iyi işler yapanlar, has bahçede, sevinç içinde olacaklardır.
Tefhim-ul Kuran İman edip güzel işler yapanlar, birer Cennet bahçesinde safâ sürmektedirler.
Ümit Şimşek İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onlar bir bahçe içinde mutlu kılınırlar.
Yaşar Nuri Öztürk İman edip salih amellerde bulunanlar, (cennet öncesi) bir bahçede (sevinç içinde) ağırlanırlar'.

Sureler
Sayfa 404
Mushaf
Rûm Suresi
İlgili Sure
Ayetler