Rûm Suresi 1. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Rûm Suresi 60 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 84. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 404 sayfa numarasında yer almaktadır.
الٓمٓ۠
Sureler
Mushaf
Sayfa 404
İlgili Sure
Rûm Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Elif, Lâm, Mîm.
Abdullah Parlıyan Elif. Lâm. Mîm.
Adem Uğur Elif, Lâm, Mim.
Ahmed Hulusi Elif. Lâm. Mîm.
Ahmet Tekin Elif. Lam. Mim.
Ahmet Varol Elif, Lam, Mim.
Ali Bulaç Elif, Lâm, Mîm...
Ali Fikri Yavuz ElifLâmMîm.
Ali Ünal Elif, lâm, mîm. [418]
Bayraktar Bayraklı Elif, Lam, Mim.
Bekir Sadak Elif - Lâm - Mîm.
Celal Yıldırım Elif, Lam, Mim.
Cemal Külünkoğlu Elif Lâm Mîm.
Diyanet İşleri Elif, Lam, Mim.
Diyanet İşleri ( Eski ) Elif. Lâm. Mîm.
Diyanet Vakfı A. L. M.
Edip Yüksel Elif, Lâm, Mim.
Elmalılı ( Sade ) Elif, Lam, Mim.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Elif, Lam, Mim.
Elmalılı Hamdi Yazır Elif, Lam, Mim.
Gültekin Onan Elif. Lâm. Mîm.
Harun Yıldırım Elif, Lâm, Mîm.
Hasan Basri Çantay Elif, Lâm, Mîm.
Hayrat Neşriyat Elif, Lam, Mim.
İbni Kesir Elif-Lam-Mim.
İlyas Yorulmaz Elif, Lam, Mim.
İnsan Dergisi Elif, Lâm, Mîm. Dinle, ey insanoğlu! Senin çok iyi tanıdığın ve sürekli kullandığın Elif, Lâm, Mîm gibi harflerden oluşan, bununla birlikte, en mükemmel hayat sistemini içinde barındıran, hikmetli öğütleriyle insanı en yüce olgunluk seviyesine ulaştıran, ilmî ve edebî üstünlüğüyle bütün insanları acze düşüren ve şimdi de, gelecekte yaşanacak bir olayı haber vererek ilâhî kaynaklı olduğunu bir kez daha ispat eden bu mesaja kulak ver:
Kadri Çelik Elif-Lam-Mim.
Mahmut Kısa Elif lâm mîm.
Muhammed Esed Elif-Lam-Mim!
Mustafa İslamoğlu (1-2) Elif, Lâm, Mim. Rûm mağlûp oldu.
Ömer Nasuhi Bilmen Elif. Lâm. Mim.
Ömer Öngüt Elif Lâm Mîm.
Şaban Piriş Elif, lâm, Mim.
Sadık Türkmen Elif, lâm, mim.
Seyyid Kutub Elif, Lâm, Mîm
Suat Yıldırım Elif lâm mim.
Süleyman Ateş Elif, Lâm, Mîm.
Süleymaniye Vakfı ELİF! LÂM! MÎM!
Tefhim-ul Kuran Elif lâm mîm.
Ümit Şimşek Elif, Lâm, Mîm.
Yaşar Nuri Öztürk Elif, Lam, Mim.

Sureler
Sayfa 404
Mushaf
Rûm Suresi
İlgili Sure
Ayetler