Nûr Suresi 56. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Nûr Suresi 64 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 102. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 350 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاَق۪يمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَط۪يعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 350
İlgili Sure
Nûr Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Öyleyse ey insanlar! Namaza karşı devamlı ve duyarlı olun, zekatı verin, peygambere itaat edin, böylece rahmete layık görülürsünüz.
Abdullah Parlıyan Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber'e itaat edin ki merhamet göresiniz.
Adem Uğur Salâtı ikame edin, zekâtı verin ve Rasûle itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.
Ahmed Hulusi Namazı âdâbına riayet ederek, aksatmadan kılın. Vicdanlarınızı, servetinizi, sosyal bünyenizi arındıran, berekete vesile olan zekâtı verin. İlâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasulullah’a itaat edin, tebliğine, teşriine, sünnetine uyup uygulayın. Bunlar rahmete ve merhamete mazhar olmanıza vesiledir.
Ahmet Tekin Namazı kılın, zekatı verin ve Peygambere itaat edin; umulur ki rahmet olunursunuz.
Ahmet Varol Dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Umulur ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz.
Ali Bulaç Namazı gereği üzre kılın, zekâtı verin ve peygambere itaat edin ki, rahmete kavuşturulasınız.
Ali Fikri Yavuz Namazı, bütün şartlarına riayet ederek, vaktinde ve aksatmadan kılın; zekâtı tastamam verin ve Rasûl’e de itaat edin ki, Allah’ ın rahmetine mazhar olasınız.
Ali Ünal Namazı kılınız, zekâtı veriniz, Peygamber'e itaat ediniz ki merhamet göresiniz.
Bayraktar Bayraklı Namaz kilin, zekat verin, peygamebere itaat edin ki size merhamet edilsin.
Bekir Sadak Namazı dosdoğru kılın, zekâtı yerin. Peygamber'e itaat edin. Olaki rahmete lâyık görülürsünüz.
Celal Yıldırım Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
Cemal Külünkoğlu Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resûle itaat edin ki size merhamet edilsin.
Diyanet İşleri Namaz kılın, zekat verin, Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
Diyanet İşleri ( Eski ) Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber'e itaat edin ki merhamet göresiniz.
Diyanet Vakfı Namazı gözetiniz, zekatı veriniz ve elçiye uyunuz ki merhamet edilesiniz.
Edip Yüksel Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz.
Elmalılı ( Sade ) Bir de namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Hem namazı kılın, zekâtı verin ve Peygambere itaat edin ki rahmete irdirilesiniz
Elmalılı Hamdi Yazır Dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Umulur ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz.
Gültekin Onan Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber'e itaat edin ki merhamet göresiniz.
Harun Yıldırım Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, o resule itaat edin. Tâki ilâhî rahmete kavuşdurulasınız.
Hasan Basri Çantay Namazı hakkıyla edâ edin, zekâtı verin ve peygambere itâat edin ki merhamet olunasınız!
Hayrat Neşriyat Namaz kılın, zekat verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.
İbni Kesir Namazı kılın, zekâtı verin ve elçiye itaat edin ki merhamet olunasınız.
İlyas Yorulmaz Dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin ve peygambere itaat edin; umulur ki rahmete erdirilirsiniz.
İnsan Dergisi O hâlde, beş vakit namazı hayatın merkezine yerleştirerek, onu dikkatle ve özenle, mümkün mertebe cemaatle birlikte kılın, refah ve zenginliği toplumun tüm katmanlarına yaymak üzere zekâtı verin ve Kur'an'ın pratik hayata uygulanmasında mükemmel bir örnek olan Peygambere itaat edin ki, ilâhî lütuf ve merhamete lâyık olabilesiniz.
Kadri Çelik Öyleyse, (ey inananlar,) salatta devamlı ve duyarlı olun; arınmak için verilmesi gerekeni verin ve Rasul'e itaat edin ki esirgenip korunasınız.
Mahmut Kısa Ve namaz kılın, zekât verin ve Peygambere itâat edin de acınmışlardan olun.
Muhammed Esed Şu halde, namazı hakkını vererek kılın, zekatı gönülden gelerek verin ve Rasul'ü izleyin ki merhamete mazhar olmayı umut edebilesiniz.
Mustafa İslamoğlu Ve namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin ve Peygambere itaat edin, tâ ki rahmete erdirilesiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen Namazı kılın, zekâtı verin, Peygamber'e itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.
Ömer Öngüt Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Peygamber’e itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.
Şaban Piriş Namazı gereği gibi kılın, zekatı (çalışıp üreterek) verin, Rasûle itaat edin ki size merhamet edilsin.
Sadık Türkmen Namazı kılınız, zekâtı veriniz ve Peygambere itaat ediniz ki, Allah'ın rahmetinden pay alabilesiniz.
Seyyid Kutub Öyleyse ey müminler, siz namazı hakkıyla ifa etmeye devam edin, zekâtı verin, Peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız!
Suat Yıldırım Namazı kılın, zekâtı verin, Elçiye itâ'at edin ki size acınsın.
Süleyman Ateş Dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin ve peygambere itaat edin. Umulur ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz.
Süleymaniye Vakfı Namaz tam kılın, zekâtı verin ve bu elçiye boyun eğin ki ikram bulasınız.
Tefhim-ul Kuran Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Peygambere itaat edin; böylece rahmete erişirsiniz.
Ümit Şimşek Namazı kılın, zekâtı verin, resule itaat edin ki, rahmete erdirilesiniz.
Yaşar Nuri Öztürk Namazı kılın, zekatı verin ve Resule itaat edin ki, rahmete kavuşturulmuş olasınız.

Sureler
Sayfa 350
Mushaf
Nûr Suresi
İlgili Sure
Ayetler