Nûr Suresi 48. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Nûr Suresi 64 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 102. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 350 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاِذَا دُعُٓوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِه۪ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 350
İlgili Sure
Nûr Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Aralarında hüküm vermek için onlar, Allah'a ve Rasûlü'ne çağrılsa, onlardan bir gurup hemen yüz çevirir.
Abdullah Parlıyan Onlar, aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamber'e çağırıldıklarında, bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler.
Adem Uğur Aralarında hükmetsin diye Allâh'a ve O'nun Rasûlü'ne çağırıldıklarında, bir de bakarsın ki onlardan bir bölümü yüz çeviriyor.
Ahmed Hulusi Aralarında hüküm vermesi, hakem olması, idarî düzen uygulamaları için Allah’a ve Rasûlüne, emir ve hükümlerine itaate, Kur’ân ve sünnetin uygulayıcılarının huzuruna davet edildikleri zaman, bakarsın ki, içlerinden bir grup yüz çevirip, azılı düşmanlarla işbirliği içine giriyorlar, Kur’ân öğretimine, Kur’ân ilkelerinin toplumda yaşanmasına engelleyici tedbirler alıyorlar.
Ahmet Tekin Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamber'e çağrıldıklarında içlerinden bir grup hemen yüz çevirir.
Ahmet Varol Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup yüz çevirir.
Ali Bulaç Aralarında hüküm vermek için, o münafıklar, Allah’ın kitabına ve peygamberine çağrıldıkları vakit bir de bakarsın, onlardan bir fırka yüz çeviriyor.
Ali Fikri Yavuz Anlaşmazlığa düştükleri meselelerde Rasûl aralarında gerekli hükmü versin diye Allah’a ve Rasûlü’ne çağrıldıklarında, bir de bakıyorsunuz, içlerinden bir kısmı hoşnutsuzluk gösterip yüz çevirmektedir.
Ali Ünal (47-48) Onlar “Allah'a ve peygambere inandık, itaat ettik” derler; ondan sonra bir kısmı yüz çevirir. İşte bunlar inanmamışlardır. Aralarında hüküm vermek üzere Allah'a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman, bir kısmı hemen yüz çevirir.
Bayraktar Bayraklı Aralarinda hukum vermek uzere Allah'a ve peygamberine cagirildiklari zaman, bir takimi hemen yuz cevirirler. Iste bunlar inanmis degillerdir.
Bekir Sadak Aralarında hükmetmek için onlar Allah'a ve Peygamberine davet edildikleri zaman bir de bakarsın ki onlardan bir grup sırt çevirip (bu davete) aldırış etmezler.
Celal Yıldırım Aralarında hüküm vermesi için Allah'a (Kur'an'a) ve Peygamber'e çağırıldıkları zaman, bir de bakarsın ki içlerinden bir grup hemen yüz çevirip uzaklaşır.
Cemal Külünkoğlu Aralarında hüküm vermesi için Allah’a (Kur’an’a) ve peygambere çağırıldıkları zaman, bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir.
Diyanet İşleri Aralarında hüküm vermek üzere Allah'a ve Peygamberine çağırıldıkları zaman, bir takımı hemen yüz çevirirler. İşte bunlar inanmış değillerdir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Onlar, aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamber'e çağırıldıklarında, bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler.
Diyanet Vakfı Aralarında hüküm vermesi için ALLAH'a ve elçisine çağrıldıkları zaman onlardan bir grup hoşlanmaz.
Edip Yüksel Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, bakarsın ki, içlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler.
Elmalılı ( Sade ) Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakarsın bunlardan bir kısmı çekiniyorlar.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Aralarında hukmetmesi için Resulü ile Allaha da'vet olundukları vakıt da bakarsın bunlardan bir kısmı çekinirler
Elmalılı Hamdi Yazır Aralarında hükmetmesi için Tanrı'ya ve Resulüne çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup yüz çevirir.
Gültekin Onan Onlar, aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamber'e çağırıldıklarında, bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler.
Harun Yıldırım Onlar, aralarında hükmetmesi için, Allahın resulüne da'vet edildikleri vakit (bakarsın ki) bir fırkası hemen yüz çevirib dönücüdürler.
Hasan Basri Çantay Aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve Resûlüne çağırıldıkları zaman, bir de bakarsın ki, onlardan bir tâife yüz çeviricidirler.
Hayrat Neşriyat Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Rasulüne çağrıldıkları zaman; bir takımı hemen yüz çevirir.
İbni Kesir Aralarında hükmedilmesi için Allah'a ve Elçisine çağırıldıkları zaman, bir gurup hemen yüz çevirir.
İlyas Yorulmaz Aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve resulüne çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup yüz çevirir.
İnsan Dergisi Onlar, anlaşmazlığa düştükleri konularda aralarında adaletle hükmetmesi için Allah'ın kitabına ve bu kitabın uygulayıcısı olarak O'nun Elçisine çağırıldıkları zaman, içlerinden bir kısmı derhal yüz çevirir. Çünkü Kur'an'ın istediği hayat tarzının, istedikleri gibi yaşamalarına engel olacağını çok iyi bilirler.
Kadri Çelik Ve (böyleleri) aralarında (ilahi kitap hüküm versin diye Allah'a ve O'nun Rasul'üne çağırıldıklarında, onlardan bir kısmı hemen yüz çevirir;
Mahmut Kısa Onlar, aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman içlerinden bir kısmı, derhâl yüzlerini döndürür.
Muhammed Esed Zira onlar aralarında hüküm versin diye Allah'a ve O'nun Rasulü'ne çağrıldıklarında, hiç değilse bir kısmı hemen yüz çeviriverirler;
Mustafa İslamoğlu Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resûlüne dâvet olundukları vakit de onlardan bir fırka kaçıverirler.
Ömer Nasuhi Bilmen Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamber'e çağırıldıkları zaman, bakarsın ki içlerinden bir kısmı hemen yüz çevirirler.
Ömer Öngüt Aralarında hüküm vermesi için, Allah’a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup hemen kaçar.
Şaban Piriş Aralarında hüküm vermesi için Allah’a (Kur’an’a) ve Rasûlüne (hakeme, hakime) çağırıldıkları zaman; bir de bakarsın ki, içlerinden bir grup yüz çevirmektedir.
Sadık Türkmen Aralarındaki davalarda Allah'ın ve Peygamberin vereceği hükme uymaya çağırıldıklarında bir bölümünün bu çağrıya yüz çevirdiğini görürsün.
Seyyid Kutub Aralarında hükmetmesi için Allah’ın ve Resulünün hükmüne dâvet edildiklerinde, bir de bakarsın onlardan bir kısmı yüz çeviriyor!
Suat Yıldırım Elçinin, aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Elçisine çağırıldıkları zaman hemen onlardan bir grup yüz çevirirler.
Süleyman Ateş Aralarında hükmetmesi için onlar Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup yüzçevirir.
Süleymaniye Vakfı Aralarında hükmünü versin diye Allah’a ve Elçisine çağrılınca onlardan bir takımı yan çizer.
Tefhim-ul Kuran Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne çağırıldıkları zaman, onlardan bir kısmı bundan kaçınır.
Ümit Şimşek Allah'a ve aralarında hüküm versin diye elçiye çağrıldıklarında, içlerinden bir fırka hemen yüz çevirenler oluveriyor.
Yaşar Nuri Öztürk Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağırıldıkları zaman onlardan bir grup yüz çevirip dönerler.

Sureler
Sayfa 350
Mushaf
Nûr Suresi
İlgili Sure
Ayetler